Słownik terminów

Doubezpieczenie

Doubezpieczenie
Termin Doubezpieczenie
Opis Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która zwiększa sumę ubezpieczenia mienia objętego ochroną ubezpieczeniową.