Słownik terminów

Koniunktura

Koniunktura
Termin Koniunktura
Opis splot okoliczności wywierający znaczny wpływ na warunki ekonomiczne