Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Niedoubezpieczenie
Niedoubezpieczenie
występuje gdy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody całkowitej towarzystwo wypłaci odszkodowanie maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. W przypadku szkody częściowej stosowana jest zasada proporcji (patrz słownik : reguła proporcjonalności).
Słownik ubezpieczeniowy
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z