Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Polisa ubezpieczeniowa
Polisa ubezpieczeniowa
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. Polisa zawiera m.in. dane dotyczące ubezpieczającego, ubezpieczonego, określenie przedmiotu, okresu i sumy ubezpieczenia oraz należnej składki ubezpieczeniowej.
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z