Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCo robić w przypadku, gdy nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń ?

Co robić w przypadku, gdy nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń ?


Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez zakład ubezpieczeń nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. W takim przypadku, w pierwszym rzędzie należy poprosić o udostępnienie akt likwidacji naszej szkody (dokumentacji zebranej w naszej sprawie przez zakład ubezpieczeń) gdzie być może znajdziemy błąd, który można sprostować i dzięki temu otrzymać należne odszkodowanie. Zdarza się jednak, że nie jest możliwe porozumienie z zakładem ubezpieczeń na etapie postępowania likwidacyjnego. Wtedy możemy skierować odwołanie do komórki zajmującej się postępowaniami reklamacyjnymi klientów lub do zarządu, centrali zakładu ubezpieczeń, który - pełniąc nadzór nad oddziałami, inspektoratami bada poprawność postępowania likwidacyjnego. Jednak odpowiedź udzielona przez biuro zarządu może podtrzymać dotychczasowe stanowisko. W takim przypadku możemy skierować skargę do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, który w uzasadnionych przypadkach podejmie interwencję. Należy jednak pamiętać o tym, że dochodzenie przez nas praw związanych z umową ubezpieczenia jest ograniczone pewnym terminem. Dla ubezpieczeń mienia termin ten wynosi 3 lata i rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Po upływie tego terminu roszczenie nasze ulega przedawnieniu, tzn. nie możemy skutecznie kierować roszczeń do zakładu ubezpieczeń. W przypadku jednak, gdy zgłosimy towarzystwu ubezpieczeniowemu nasze roszczenia, lub zgłosimy zdarzenie objęte ubezpieczeniem, termin przedawnienia przestaje biec. Dopiero, gdy zakład ubezpieczeń zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu świadczenia, termin przedawnienia biegnie na nowo i znowu mamy 3 lata na dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia. Termin ten ponownie biegnie od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o przyjętym przez zakład ubezpieczeń stanowisku. Bieg przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia przerywa również złożenie w sądzie pozwu, czyli mówiąc inaczej przestaje biec termin trzech lat, który mamy na skuteczne zgłoszenie naszych roszczeń.

Odpowiedź na pytanie przygotowała st. specjalistka w BRU Ewa Kiziewicz; aktualizacji i uzupełnień dokonał  r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics