Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoCzy ubezpieczyciel w trakcie umowy ubezpieczenia może zażądać ode mnie zapłaty wyższej składki o tej, którą zaproponował i pobrał przy zawarciu umowy ubezpieczenia?

Czy ubezpieczyciel w trakcie umowy ubezpieczenia może zażądać ode mnie zapłaty wyższej składki o tej, którą zaproponował i pobrał przy zawarciu umowy ubezpieczenia?


Kwestia oceny ryzyka związanego z przedmiotem ubezpieczenia objętym ubezpieczeniem spoczywa na  ubezpieczycielu, który w sposób profesjonalny prowadzi swą działalność. Poziom ryzyka związanego z zawartą umową ubezpieczenia ma odzwierciedlenie w wysokości składki. Jeżeli zatem po analizie wniosku ubezpieczeniowego ubezpieczyciel stwierdził, że ryzyko zajścia szkody jest większe, niż to jakie pierwotnie zakładał, wówczas na podstawie art. 816 k.c. ma uprawnienie weryfikacji tego ryzyka i żądania podwyższenia składki. Jest to jedyna metoda kompensowania sobie przez ubezpieczyciela zmiany jego sytuacji związanego z ryzykiem ubezpieczeniowym w czasie obowiązywania umowy.

Tym samym nie jest zatem możliwe wypowiedzenie umowy ze strony ubezpieczyciela tylko z powodu niedoszacowania ryzyka.  Powyższa regulacja chroni ubezpieczających przed możliwością rozwiązania umowy przez ubezpieczycieli w trakcie jej obowiązywania w sytuacji, gdy zagrożenie szkodowości urośnie do granicy pewności powstania szkody.

Odpowiedź na pytanie przygotował st. specjalista w BRU Cezary Orłowski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics