Trwa ładowanie...
bErXYpNN

Notowania

Kara Umowna – Wszystkie wiadomości

Kara umowna. Wysokość kary umownej i kategorie
09.04.2019 11:38

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna. Wysokość kary umownej i kategorie

Kara umowna określa zobowiązanie, które możne być wypłacone, jeśli doszło do szkody, której przyczyną jest niewykonania albo nienależytego wykonania konkretnej umowy.

Kara umowna. Kiedy można ją stosować?
20.08.2018 8:37

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna. Kiedy można ją stosować?

Kara umowna zwana czasem odszkodowaniem umownym zakłada możliwość naprawienia szkody, która powstała z powodu niewykonania albo też nienależytego wykonania zobowiązania. Wymaga po prostu zapłaty określonej sumy.

Kary umowne - można je kumulować?
01.10.2013 6:30

KARA UMOWNA
 / 
Kary umowne - można je kumulować?

Wszystko zależy od tego, czy strony zawarły w umowie możliwość kumulacji kar umownych.

Kara umowna - czy można ją obniżyć?
10.05.2013 6:30

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna - czy można ją obniżyć?

Redukcji kary umownej dokonuje sąd na wiosek dłużnika. Pozwala to na sądową kontrolę przypadków nadużycia prawa i nieuzasadnionego wzbogacenia uprawnionego.

Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach
15.02.2013 6:21

PRAWO BUDOWLANE
 / 
Prawo zamówień publicznych. Nowe reguły w przetargach

Zamawiający będzie mógł oceniać zdolność wykonawcy do należytej realizacji w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.

bErXYpNP
Zabezpieczenie roszczeń inwestora w umowie o roboty budowlane
04.06.2012 7:23

KARA UMOWNA
 / 
Zabezpieczenie roszczeń inwestora w umowie o roboty budowlane

W umowach o roboty budowlane zabezpieczenie dobrego wykonania wynosi zwykle około 10 procent wartości kontraktu.

Kara umowna - kiedy trzeba zapłacić
17.05.2012 9:30

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna - kiedy trzeba zapłacić

Obowiązek zapłaty powstaje, gdy jest ona zastrzeżona w umowie, a dotyczyć może przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania np. zlecenia.

Kara umowna może zmniejszyć przychód
11.04.2012 9:14

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna może zmniejszyć przychód

W niektórych sytuacjach z ekonomicznego punktu widzenia korzystniej dla przedsiębiorcy jest zapłacić karę umowną i odstąpić od wykonania umowy.

Kara umowna pozwala uzyskać szybkie odszkodowanie
07.03.2012 9:18

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna pozwala uzyskać szybkie odszkodowanie

Dobrze skonstruowana umowa zabezpiecza przedsiębiorcę, minimalizując ryzyko zastojów firmy czy braku płynności finansowej.

bErXYpNV
Deweloper nie wykonał umowy. Czego możesz żądać?
22.09.2011 9:16

KARA UMOWNA
 / 
Deweloper nie wykonał umowy. Czego możesz żądać?

Czym jest kara umowna, kiedy można dochodzić jej zapłaty i jaka jest jej wysokość?

Niektóre kary umowne można rozliczyć w kosztach
31.08.2011 9:33

KARA UMOWNA
 / 
Niektóre kary umowne można rozliczyć w kosztach

Prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością zapłacenia kary wynikającej z niewłaściwego wywiązania się z umów.

Jak skonstruować karę umowną
02.06.2011 13:02

KARA UMOWNA
 / 
Jak skonstruować karę umowną

Kary umowne można zastrzec przede wszystkim na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania przez kontrahenta świadczenia, które ma postać niepieniężną.

Umowa cywilnoprawna - jakie elementy powinna zawierać?
22.06.2010 12:03

KARA UMOWNA
 / 
Umowa cywilnoprawna - jakie elementy powinna zawierać?

By zmniejszyć ryzyko można wprowadzić np. klauzulę poufności, a także postanowienia dotyczące kary umownej.

bErXYpNW
Kara umowna - na czym polega?
22.06.2010 9:04

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna - na czym polega?

Można ją ustalić w przypadku wadliwego wykonania usługi czy opóźnienia w dostawie towaru.

Kara umowna - kiedy ją zapłacimy?
08.03.2010 12:47

KARA UMOWNA
 / 
Kara umowna - kiedy ją zapłacimy?

Kara umowna zastępuje odszkodowanie. Można ją zapłacić np. za zbyt poźne wykonanie zlecenia.