Trwa ładowanie...
bDAlEMMR

Notowania

Regulamin Pracy – Wszystkie wiadomości

17.10.2018 10:46

PRAWO PRACY W POLSCE
 / 
Regulamin pracy

Regulamin pracy jest dokumentem, który określa organizację i porządek związany z pracą. Zapisane są w nim też prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Obowiązek stworzenia regulaminu pracy mają ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 50 pracowników.

31.05.2011 12:06

REGULAMIN WYNAGRODZEŃ
 / 
Jak określić termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany wskazać termin wypłaty na konkretny dzień.

05.06.2009 9:46

PRAWO
 / 
Regulamin pracy i jego zmiany

Jeżeli wprowadzane zmiany pogarszają warunki pracy lub płacy, niezbędna jest zgoda pracownika.

28.08.2008 13:13

WIADOMOŚCI
 / 
Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy?

Ustalenie sposobów usprawiedliwiania nieobecności definiuje między innymi regulamin pracy.