Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Regulamin pracy

0
Podziel się:

Regulamin pracy jest dokumentem, który określa organizację i porządek związany z pracą. Zapisane są w nim też prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Obowiązek stworzenia regulaminu pracy mają ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają ponad 50 pracowników.

Niektóre firmy mają obowiązek stworzenia regulaminu pracy
Niektóre firmy mają obowiązek stworzenia regulaminu pracy (pixabay.com / CC0)

Tworzenie regulaminu pracy

Regulamin pracy tworzony jest w porozumieniu z organizacją związkową, która działa w firmie. Jeśli związku takiego nie ma, przedsiębiorca musi stworzyć regulamin pracy samodzielnie. Związki muszą wyrazić swoją opinię na temat regulaminu. W sytuacji, gdy nie zechcą konsultować tego aktu albo nie uzgodniono jego zapisów, to w terminie maksymalnie 30 dni przedsiębiorca ma prawo wprowadzić taki regulamin, układając go samodzielnie.

Regulamin mocy nabiera po dwóch tygodniach od chwili przedstawienia go pracownikom. Od tego momentu każdy nowo przyjęty pracownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pracy jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia pracy. Obowiązek stworzenia takiego aktu mają wszystkie firmy, które zatrudniają ponad 50 pracowników. Jeśli firma zatrudnia mniej osób, na zasadzie dobrowolności może stworzyć taki dokument.

Do niedawna przymus stworzenia regulaminu pracy obowiązywał firmy, które zatrudniają więcej niż 20 osób. Te firmy mają jednak wciąż obowiązek przygotowania informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Mało tego, jeśli w firmie istnieje organizacja związkowa, która zawnioskuje o stworzenie regulaminu pracy, to przedsiębiorca musi go przygotować. I nie ma tu znaczenia, ilu pracowników zatrudnionych jest w firmie.

Regulamin pracy – co zawiera?

Szczegółowe wytyczne dotyczące tworzenia regulaminu pracy ustalone są w Kodeksie pracy. Zgodnie z zapisami tego prawa, regulamin pracy powinien określać m.in. wyposażenie pracowników i organizację związaną np. z przebywaniem na terenie zakładu. Regulamin pracy musi też dokładnie określać porę nocną, a także częstotliwość i sposób wypłaty wynagrodzenia. W regulaminie pracy znajdują się też wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony przeciwpożarowej.

Regulamin pracy określa również:

  • w jakich okresach rozliczeniowych liczony jest czas pracy;
  • prace, których nie mogą wykonywać pracownicy młodociani oraz kobiety;
  • prace lekkie, które mogą być wykonywane przez pracowników młodocianych zatrudnianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe;
  • w jaki sposób powinna być potwierdzona obecność pracownika w pracy i jak usprawiedliwia się wszelkie nieobecności.

Regulamin wydawany jest na czas nieokreślony. Jego zapisy ważne są tak długo, dopóty nie nastąpi zmiana jego zapisów albo gdy firma zostanie zlikwidowana. Żeby skutecznie poinformować pracowników o zasadach ustalonych w regulaminie pracy można go:

  • wywiesić na tablicy ogłoszeń,
  • zostawić na stałe w ogólnodostępnym miejscu albo przekazać tekst regulaminu bezpośrednio pracownikom.

Jak zmienić regulamin pracy?

Regulamin pracy może zostać zmieniony. Procedura wprowadzania korekt wygląda tak samo, jak w przypadku stworzenia regulaminu od podstaw. Należy najpierw skonsultować się z organizacją związkową. Dopiero gdy obie strony dojdą do porozumienia, regulamin przedstawiany jest pracownikom.

Z reguły zmiana dokonana w regulaminie pracy nie niesie za sobą konieczności modyfikacji umów o pracę. Wszystko dlatego, że regulamin w sporej mierze zajmuje się sprawami związanymi z organizacją stanowiska i czasu pracy. A takie sprawy nie są rozwiązywane w umowie o pracę.

Zmian w umowach należy dokonać tylko wtedy, gdy zapisy regulaminu pracy pociągają konieczność dopasowania umów do obowiązujących w nim zasad.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)