Trwa ładowanie...
bECcPnsl
Notowania

Poradnik Seo – Wszystkie wiadomości

Związek zawodowy. Czym jest i jak go założyć?
3
30.09.2020 12:11

ZWIĄZEK ZAWODOWY
 / 
Związek zawodowy. Czym jest i jak go założyć?

Związek zawodowy to organizacja, która broni interesów pracowników u pracodawcy. W Polsce jest obecnie zarejestrowanych ponad 7,5 tys. związków zawodowych. Jak działa związek zawodowy?

Rozwiązanie umowy zlecenia. Jakie obowiązują zasady?
4
30.09.2020 11:54

UMOWA ZLECENIE
 / 
Rozwiązanie umowy zlecenia. Jakie obowiązują zasady?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Może być podpisana w sposób dowolny, ponieważ jest tu stosowana zasada swobody umów.Czy swoboda zawierania umów zlecenia dotyczy też sposoby rozwiązanie umowy zlecenie?

Stażysta. Kto może być stażystą i jakie ma on prawa?
7
30.09.2020 11:12

STAŻ
 / 
Stażysta. Kto może być stażystą i jakie ma on prawa?

Stażysta podczas stażu nabywa umiejętności praktyczne, które są niezbędne do tego, żeby wykonywać pracę. Umowa taka podpisywana jest zwykle między urzędem pracy a stażystą.

Aneks do umowy. Jak wygląda wzór takiego dokumentu?
30.09.2020 9:17

ANEKS DO UMOWY
 / 
Aneks do umowy. Jak wygląda wzór takiego dokumentu?

W przypadku zmian, które zachodzą w umowie, a nie byliśmy w stanie ich przewidzieć na początku, warto przygotować aneks do umowy. Jak taki dokument wygląda? Przedstawiamy wzór aneksu do umowy.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?
18.09.2020 14:43

WYNAGRODZENIE NETTO
 / 
Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie pracownika określone na umowie jest wynagrodzeniem brutto. To, co zostanie mu wypłacone na konto, jest pensją netto. Jak więc obliczyć pensję netto tak by poprawnie wypłacić pensję.

bECcPnsn
Umowa o dzieło a podatek - kiedy i jak rozliczyć?
3
18.09.2020 14:43

UMOWA O DZIEŁO
 / 
Umowa o dzieło a podatek - kiedy i jak rozliczyć?

Umowa o dzieło spotykana jest często w przypadku osób wykonujących wolne zawody, których zadaniem jest wykonanie jakiegoś konkretnego dzieła na rzecz zamawiającego. Wiele osób jednak nie wie, w jaki sposób umowa o dzieło i podatek pozostają we wzajemnych relacjach.

Umowa o pracę na okres próbny
18.09.2020 14:43

UMOWA O PRACĘ
 / 
Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny ma na celu umożliwienie wszystkim zaangażowanym stronom podjęcia decyzji, czy zatrudnienie danego pracownika było właściwą decyzją i czy pracownik powinien nadal pracować dla firmy.

Umowa o pracę tymczasową
18.09.2020 14:43

UMOWY TYMCZASOWE
 / 
Umowa o pracę tymczasową

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że umowa o pracę tymczasową także jest rodzajem umowy o pracę. W trakcie jej trwania pracownik nabiera prawa do urlopu, pracodawca jest także zobowiązany do płacenia składek do ZUS-u i na ubezpieczenie chorobowe.

Umowa o pracę na czas nieokreślony
18.09.2020 14:43

UMOWA O PRACĘ
 / 
Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jednym z najbardziej podstawowych i powszechnych rodzajów umowy o pracę w Polsce. Umowa tego rodzaju wyróżnia się tym, że nie wskazuje dokładnej daty, w której ma trwać i nie ma żadnych ograniczeń umownych dotyczących czasu jej trwania.

bECcPnst
Umowa o pracę. Umowa na czas określony i nieokreślony
18.09.2020 14:43

UMOWA O PRACĘ
 / 
Umowa o pracę. Umowa na czas określony i nieokreślony

Istnieją pewne bardzo szczególne wymagania, które musi spełniać umowa o pracę. Oprócz wskazania stron (np. pracodawcy i pracownika), rodzaju umowy i daty jej zawarcia, umowa o pracę powinna zawierać także konkretne elementy.

Urlop wychowawczy płatny - jak go uzyskać?
18.09.2020 14:43

URLOP WYCHOWAWCZY
 / 
Urlop wychowawczy płatny - jak go uzyskać?

Urlop wychowawczy udzielany jest po to, by sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, ale nie dłużej niż do czasu ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

Urlop wychowawczy a wypoczynkowy
3
18.09.2020 14:43

URLOP WYCHOWAWCZY
 / 
Urlop wychowawczy a wypoczynkowy

Jak ma się urlop wypoczynkowy do wychowawczego? Jak go naliczyć i jaki urlop należy się za urlop wychowawczy?

Urlop ojcowski - ile trwa, komu przysługuje i kiedy złożyć wniosek?
18.09.2020 14:43

URLOP OJCOWSKI
 / 
Urlop ojcowski - ile trwa, komu przysługuje i kiedy złożyć wniosek?

Urlop ojcowski utożsamiany jest często z urlopem tacierzyńskim. Jest to spowodowane podobną nazwą. Choć oba dotyczą ojca dziecka to jednak urlopy te znacznie się różnią.

bECcPnsu
Układ zbiorowy pracy. Na czym polega?
18.09.2020 14:43

PRAWO PRACY
 / 
Układ zbiorowy pracy. Na czym polega?

Układy zbiorowe pracy obok Kodeksu pracy, ustaw szczegółowych, dotyczących materii zatrudnienia oraz innych porozumień, regulaminów i statutów, należą do źródeł prawa pracy.

Płaca brutto. Kiedy jest podawana?
18.09.2020 14:43

WYNAGRODZENIE BRUTTO
 / 
Płaca brutto. Kiedy jest podawana?

Płaca brutto to cała kwota razem z wszystkimi składnikami i zaliczką na podatek dochodowy. W umowie zawsze podaje się płacę brutto.

Co robić w wolnym czasie? Przykłady kreatywnych i pożytecznych zajęć
4
18.09.2020 14:43

CZAS WOLNY
 / 
Co robić w wolnym czasie? Przykłady kreatywnych i pożytecznych zajęć

Każdy czeka na to, kiedy będzie mógł mieć trochę czasu wolnego. Chcemy się zregenerować i odpocząć. Oto kilka pomysłów na to, co robić w wolnym czasie.

Brutto-netto. Określanie wartości wynagrodzenia
1
18.09.2020 14:43

MSP
 / 
Brutto-netto. Określanie wartości wynagrodzenia

Wynagrodzenie, które negocjujemy podczas rozmów o pracę, z reguły jest wynagrodzeniem brutto. To, co wpływa na konto, to kwota netto. Z rozróżnieniem brutto-netto możemy mieć też do czynienia w przypadku faktury.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Na czym polega?
18.09.2020 14:43

UMOWA O PRACĘ
 / 
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Na czym polega?

Umowa o pracę może zostać wypowiedzenia przez pracodawcę. Tryb takiego wypowiedzenia zależy od formy umowy.