Fraza

"ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy"

została znaleziona (177 wyników)
 • Opinia prawna na temat "ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2015-01-07Ozusowanie umów-zleceń oznacza dla firm wzrost kosztów o 40 procent

  (...) obniżające koszt pracy. Trzeba się liczyć z dalszym obniżaniem wynagrodzeń, zwalnianiem, przesuwaniem rozliczeń do szarej strefy, a również wypowiadaniem kontraktów publicznych na bazie Kodeksu Cywilnego (...)
 • 2014-02-14Kogo nie boli..., czyli o świadczeniach pielęgnacyjnych dla rolników

  (...) ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (...)
 • 2014-09-23Ustalanie planu urlopów

  (...) ustaleń pracodawcy? Czy może tu pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich? Może jakaś inna instytucja? Odpowiedź: Art. 163 § 1 kodeksu pracy stanowi, że urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan (...)
 • 2014-11-19Skarga na obwodową komisję wyborczą. Jak to zrobić?

  (...) za łamanie prawa wyborczego? Zgodnie z ordynacją wyborczą (art. 21 ust. 1) członkowie obwodowej komisji wyborczej oprócz ochrony prawnej ponoszą również odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni (...)
 • 2015-01-09Oficer podejrzany o szpiegostwo dla Rosji nie wyjdzie jeszcze z aresztu

  (...) . jest podejrzany o czyn z art. 130 par. 1 kk - za zarzut pracy na rzecz obcego wywiadu grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Sz. i wojskowy mieli szpiegować dla rosyjskiego wywiadu wojskowego - mówił w październiku (...)
 • 2014-09-23Czy komornik może zająć wynagrodzenie za zlecenie

  (...) . 1 Kodeksu postępowania cywilnego, dalej k.p.c., wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu... (...)
 • 2015-06-25Pełnomocnictwo od osoby prawnej. Kiedy nie będzie skuteczne?

  (...) jest już mniejszy. Przedsiębiorca upoważnia tylko do jednego rodzaju czynności, na przykład zawierania umów o pracę. Wtedy pełnomocnik nie może już na przykład podpisać umowy kredytowej czy sprzedać środków trwałych (...)
 • 2015-06-24Mandat jako koszt uzyskania przychodu. To mówią przepisy

  (...) z art. 23 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu nie są grzywny oraz kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia. Dotyczy (...)
 • 2014-07-13Afera Amber Gold. Minęły dwa lata, jest bezpieczniej?

  (...) sądowych. Trwają prace nad kolejnymi zmianami w ustawie o KRS, ustawie o kuratorach oraz w Kodeksie karnym. Wszystko, by zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji - Gdy okazało się, że właściciel firmy Marcin (...)
 • 2014-09-23Ochrona przedemerytalna prezesa zarządu

  (...) prezes jest odwoływany z funkcji 2. Prezes jest odwoływany z funkcji a następnie nowy prezes rozwiązuje z nim umowę o pracę? Odpowiedź: W 2004 znowelizowano Kodeks pracy. Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca (...)
 • 2014-07-09Bankructwo Ganta. Czy to powód do paniki dla klientów firm deweloperskich?

  (...) tłumaczy również, że w odniesieniu do spółek akcyjnych nie obowiązuje przepis art. 299 kodeksu spółek handlowych, pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności członków zarządu spółki za jej zobowiązania (...)
 • 2014-09-23Kara nagany

  (...) Pytanie: Pracodawca za zdarzenie mające 8 maja nałożył na pracownika karę nagany 1 września.Jeżeli pracodawca ukarze pracownika karą nagany z przekroczeniem terminów określonych w art 109 kp (...)
 • 2014-09-23Pouczenie o prawie do odmowy odpowiedzi

  (...) kierowcy, który skłamie? Odpowiedź: Prawo do odmowy udzielenie odpowiedzi przysługuje podejrzanemu (art. 300 kodeksu postępowania karnego) oraz oskarżonemu (art. 386 § 1 kpk). Status podejrzanego... (...)
 • 2014-12-31URE o zmianach na rynkach energii i gazu w 2014 r. oraz planach na 2015 r.

  (...) za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu z zagranicą, bez wymaganej koncesji. Ustawodawca wyszczególnił w przepisie kompetencyjnym (art. 23 ust. 1a) uprawnienia (...)
 • 2014-09-23Uchwała Komisji Zakładowej związku zawodowego

  (...) , czy komisja zakładowa z.z. może np. podjąć taką uchwałę ustnie i opisany wyżej wyciąg z protokołu posiedzenia jest wystarczający? Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 45 § 1 kodeksu pracy sąd pracy na żądanie (...)
3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy? Zadaj pytanie na forum o ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania ART 167 PARAGRAF 1 kodeksu pracy