Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Fraza

"księga nazwisk"

została znaleziona (45 wyników)
 • Opłaty skarbowe > Wskaźniki > Kalkulatory i wskaźniki > Serwis dla firm msp.money.pl

  (...) urodzenia lub zgonu 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki 3. Opłata skarbowa za decyzję o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego (...)
 • Serwis dla firm MSP.MONEY.PL > Zakładam firmę > Formy działalności > Spółka jawna

  (...) spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wysokość kapitału Nie ma wymagań Nazwa Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko (...)
 • Serwis dla firm MSP.MONEY.PL > Zakładam firmę > Formy działalności > Spółka partnerska

  (...) może być uzależnione od spełnienia dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie. Wysokość kapitału Nie ma wymagań Nazwa Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera (...)
 • GALERIA: Top 10 zabytkowych hoteli w Polsce

 • Dokonanie czynności urzędowej > Opłaty skarbowe > Podatki

  (...) oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki 3. Opłata skarbowa za decyzję o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50 zł 4 (...)
 • Księga akcyjna

  (...) Księga akcyjna A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z Księga akcyjna Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy (...)
 • Księga udziałów

  (...) członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Niezależnie od powyższego, zarząd jest obowiązany prowadzić księgę (...)
 • Spółka jawna

  (...) spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". Dopuszczalne (...)
 • Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) - EDG-1 Formularz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Informacja o działalności agencji zatrudnienia KW-ODPIS - Wniosek o wydanie odpisu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi (...)
 • Akcje imienne

  (...) tymczasowych ( księga akcyjna ), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby (...)
 • Czeki gotówkowe

  (...) pieniężnej; 3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata); 4) oznaczenie miejsca płatności; 5) oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku; 6) podpis wystawcy czeku. Czek może być wystawiony: 1) na określoną (...)
 • Weksel własny > Dla każdego > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i daty wystawienia (...)
 • Certyfikaty inwestycyjne

  (...) być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę (...)
 • Spółka komandytowo-akcyjna

  (...) komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowo-akcyjna", przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "S.K.A (...)
 • Weksel własny > Handlowe > Firmowe > Wzory dokumentów > Money.pl

  (...) bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca (...)
 • Akcja imienna - Słownik terminów w Money.pl

  (...) ). Zarząd spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, czyli księgę akcyjną, w której figuruje imię i nazwisko (firma) oraz adres posiadacza akcji. spis terminów     poprzednia strona Terminy (...)
1| 2| 3|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy księga nazwisk? Zadaj pytanie na forum o księga nazwisk lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania księga nazwisk