Na skróty
Jak przejść na wcześniejszą emeryturę
2009-07-20 06:00

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę
[fot: Carme Balcells/Dreamstime.com]

Od pierwszego stycznia obowiązują nowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Mimo to niektórzy mogą korzystać ze starych przepisów.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę - na zasadach sprzed nowego roku - mają osoby, urodzone przed 1 stycznia 1949 roku. Pod tym względem nic się nie zmieniło. Z starych przepisów mogą skorzystać również kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku, ale jedynie pod warunkiem, że spełniły dotychczasowe wymagania do 31 grudnia 2008 roku.

Ile trzeba mieć lat, żeby przejść na wcześniejszą emeryturę?
 • Ze świadczenia mogą skorzystać kobiety, które do końca 2008 roku osiągnęły wiek 55 lat.
 • W przypadku mężczyzn warunkiem jest wiek 60 lat, osiągnięty przed 31 grudnia 2008 roku.
Jaki staż pracy jest wymagany?

W przepisach dotyczących emerytur pojęcie stażu pracy określane jest mianem okresów składkowych i nieskładkowych.

Osoby, które chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury, jeśli spełniają warunek wieku, powinny legitymować się dokumentami potwierdzającymi następujący staż:

 • Co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy w przypadku kobiet. Dla pań uznanych za całkowicie niezdolne do pracy wymagany okres składkowy i nieskładkowy jest krótszy. Wynosi 20 lat.
 • Mężczyzn obowiązuje co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy. W przypadku uznania za całkowicie niezdolnego do pracy wystarczą dokumenty potwierdzające 25-lat.

WAŻNE. Okresy nieskładkowe uwzględniane są przez ZUS maksymalnie w wymiarze jednej trzeciej okresów składkowych.

Dodatkowe wymagania
Giełda na żywo

"Rynki poruszają się w rytmie greckiej zorby"

Prysł dobry nastrój zarówno na giełdach w Europie jak i USA.

Giełda na żywo

Wyhamowanie spadków złotego. Powód?

W centrum uwagi są przedłużające się negocjacje Grecji.

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę trzeba jeszcze spełnić kilka dodatkowych warunków:

 • w chwili składania wniosku być pracownikiem lub pobierać zasiłek dla bezrobotnych albo zasiłek przedemerytalny i przepracować 6 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat;

WAŻNE. Wymóg nie dotyczy osób, które składając wniosek mają przyznaną rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz osób, które cały swój okres składkowy i nieskładkowy przepracowały na etacie.

 • kobieta urodzona po 31 grudnia 1948 musi pamiętać, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyć przed 60. urodzinami. Nie może również należeć do OFE, albo złożyła wniosek o przekazanie środków z OFE na dochody budżetu państwa. W operacji takiej pośredniczy ZUS.

Szczególne warunki i szczególny charakter pracy

Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach, lub ich praca miała szczególny charakter, mogą przejść na wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem ogólnego wieku emerytalnego. Warunki nie są jednakowe dla wszystkich, zależą od charakteru i rodzaju pracy. Szczegółowo reguluje je rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku i jego nowelizacje:

Jednak również w tym przypadku istotny jest wiek osoby, która stara się o świadczenie. Nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów, nieco inaczej wygląda sytuacja osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku i tych urodzonych później:

 • Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku mogą złożyć wniosek o taką emeryturę w każdej chwili;
 • Podania młodszych wnioskodawców będą uwzględnione tylko wtedy, jeśli warunki spełnili do końca 2008 roku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wnioskodawca w dniu 1 stycznia 1999 roku miał wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Dla kobiet wynosi on minimum 20, dla mężczyzn 25 lat. Odpowiednio 15 i 10 lat z tych okresów pracy musiało przypadać na szczególne warunki.

WAŻNE. O wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nie mogą starać się osoby należące do OFE.

Niekompletne dokumenty. Co robić?

Jeśli dokumentacja stażu pracy przyszłego emeryta jest niekompletna, trzeba wystąpić do zakładu pracy o wydanie brakujących dokumentów. Jeżeli firma lub instytucja już nie istnieje, dokumenty powinien mieć jej następca prawny. Jeśli i takiego nie ma, szansą są archiwa państwowe.

Tam, gdzie dokumentacji nie da się odzyskać, pomocne mogą okazać się zeznania świadków.

Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie emerytury można złożyć najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to zrobić w imieniu pracownika również aktualny pracodawca. Wniosek powinien zawierać:

 • Formularz ZUS Rp-1, czyli wniosek o przyznanie emerytury
 • Formularz ZUS Rp-6, z wyszczególnionymi okresami składkowymi i nieskładkowymi, z dołączonymi dokumentami na ich potwierdzenie
 • Formularz ZUS Rp-9, jeśli potrzebne będą zeznania świadków w tych sytuacjach, gdzie dokumentacja przestała istnieć

Na wydanie decyzji ZUS ma 30 dni od chwili złożenia wniosku. Chyba, że dokumentację trzeba uzupełnić. Wówczas 30 dni liczone jest od złożenia ostatniego dokumentu.

(BARD)
Tagi:emerytura, emeryt, wcześniejsza emerytura, pomostówka


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Magda_56 / 176.113.207.* / 2015-05-21 16:12
Witam jestem kobietą i mam 59 lat oraz 31 lat opłaconych składek w KRUS czy przysługuje mi wcześniejsza emerytura?. Nadmieniam że posiadam gospodarstwo.
 
wiwan / 2015-05-21 19:11 / Tysiącznik na forum
Tak. Wcześniejsza e. rolnicza z art. 19, ust. 2 ustawy o ub. rolniczym- ale konieczne jest zaprzestanie dz. rolniczej co oznacza, że :
ani rolnik (Pani) ani małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej, nie uwzględniając:

gruntów wydzierżawionych na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty,

b) jego zstępnym (dzieckiem, wnukiem) lub pasierbem,

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,
gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolniczej na podstawie odrębnych przepisów, w tym zalesionych gruntów rolnych,
gruntów i działów specjalnych należących do małżonka, z którym emeryt lub rencista zawarł związek małżeński po ustaleniu prawa do emerytury lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
własności (udziału we współwłasności) nie ustalonej odpowiednimi dokumentami urzędowymi, jeżeli grunty będące przedmiotem tej własności (współwłasności) nie znajdują się w posiadaniu rolnika lub jego małżonka.

Zatem z grubsza- konieczne będzie sprzedanie, darowanie lub wydzierżawienie gospodarstwa (poza najbliższą rodzinę).
 
grazyna610 / 31.61.136.* / 2015-05-17 18:57
Witam w 2016roku skończę 55 lat i przepracowanych 40lat .Od1987r pracuje w warunkach szkodliwych czy będę mogła odejść na e.pomostową
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-05-19 10:33 / Tysiącznik na forum
Jakie konkretnie to warunki ?- Chodzi o stanowisko/rodzaj pracy albo konkretna pozycja w wykazie z Rozporządzenia z 1983 r. lub Ustawy o e. pomostowych.

Bo chodzi o kluczową kwestię, czy po 2008 r. praca ta też jest uznawana za pracę w war. szczególnych/szczególnym charakterze.

Ps. E. pomostowa nie różnicuje wieku K/M. Jest to min. 60 lat.

To rozpoczęcie kariery zawodowej w wieku 15 lat to nie pomyłka ?

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

basia7 / 185.28.248.* / 2015-05-10 12:18
Witam. Mam 50,5 lat życia, 31,5 lat pracy. Jestem nauczycielem. W którym roku przysługuje mi wcześniejsza emerytura? Jeśli w lipcu 2014 nie deklarowałam pozostania w OFE, czyli zostałam automatycznie przeniesiona do ZUS - czy przysługuje mi takie świadczenie i w którym roku?
 
wiwan / 2015-05-11 14:32 / Tysiącznik na forum
Ta zeszłoroczna decyzja jest bez znaczenia dla kwestii prawa do ewentualnej wcześniejszej emerytury- bo dotyczyła tylko składek nowych.

Najogólniej- jest Pani zbyt młoda (rocznik, staż) by skorzystać z e. wcześniejszej jako pracownik w war. szczególnych oraz z e. nauczycielskiej bez względu na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela.

Z kolei dla rozpatrzenia kwestii e. pomostowej kwestią zasadniczą byłaby praca nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach
poprawczych. O tym Pani nie wspomina.
 
wiwan / 2015-05-11 14:44 / Tysiącznik na forum
ALE jest jeszcze kwestia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego- przy stażu pracy nauczycielskiej min. 20 lat i w wieku min. 55 lat.
Ewentualnie wcześniej- jeśli zatrudnienie w szkole ustanie w okolicznościach z art. 20 ust. 1, 5c i 7 KN- czyli całkowitej likwidacji szkoły lub albo częściowej ale skutkującej brakiem pracy w pełnym wymiarze dla tego nauczyciela (redukcja oddziałów)

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Malgosia12345 / 89.191.169.* / 2015-04-29 21:40
Dobry wieczór .
W 2016 bede mial 60 lat . Do 1998 przepracowalem 20 lat w szczegolnych warunkach . Do 1998 przepracowalem 24 lat i 6 miesiecy , czyli brakuje mi 6 miesiecy .Do 16 roku zycia mieszkalem u babci ktora miala swoje gospodarstwo rolne . Ja jako pół sierota musialem pracowac na tym gospodarstwie na swoje utrzymanie.Czy na podstawie swiadkow i zameldowania u babci bedzie mozliwosc zaliczenie 6 miesiecy pracy do stazu pracy .
 
wiwan / 2015-05-05 12:15 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że liczy Pan (dlaczego 'Malgosia' ?) na e. wcześniejszą z art. 184 ustawy emerytalnej.

Niestety zaliczenie okresów 'rolnych' jako uzupełniających 'brakujące' dla uzyskania świadczenia okresy składkowe dotyczy albo okresów z opłaconą składką ub. rolniczego ( a gdy miał Pan 16 lat takowej jeszcze nie było ) albo okresów
2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Zatem nic by to Panu nie dało ze względu na ten próg 16 lat. No chyba, że pracował Pan u babci jeszcze min. 6 miesięcy po 16 urodzinach.

Podstawa - art. 10 ustawy emerytalnej.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

leszek 174 / 89.65.231.* / 2015-03-23 13:19
Mam 58lat.Z dniem 10.11.2016r bede mial 60 lat. do 1998r mam 20lat w war. szczegolnych i22 lata pracy.Ogolem mam 33lata skladkowe i nie skladkowe. Obecnie jestem zarejestrowany jako bezrobotny,czy nalezy mi sie e. pomostowa. wykaz prac od 28.06.1978-24.02.1982r .Wykazie A.dziale V poz.4 pkt5 02.08.1982-31.07.2000r. Wykaz A.Dz.xiv,ii poz 11,23 pukt1,1 27.05.2002-31.12.2007r.Wykaz A dziale 2 poz1 pkt23 zalacznik 43/88.
 
wiwan / 2015-03-24 11:16 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem "22 lata ogółem" to staż ubezpieczeniowy, na dzień 1.01.1999 r, czyli uwzględnione również lata nieskładkowe, np. studia. Czyli, że nie spełnia Pan warunków e. wcześniejszej z art. 184 Ustawy emerytalnej (m.in. staż min. 25 lat na ww dzień).

Wymienił Pan prace niestety z jakiegoś wykazu resortowego, a nie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a tylko do niego mam dostęp.
Oczywiście w znacznym stopniu nawiązuje on do tego rozporządzenia.

Bez tego nie mogę ocenić, czy prace te mają swoje odpowiedniki w wykazach nowych z Ustawy o e. pomostowych.

I tylko tyle mogę stwierdzić, że z przedstawionych okresów wynika, że po 2008 r. nie pracował w war. szczególnych, a więc dla prawa do e. pomostowej konieczne jest, by prace w war. szczególnych przez min 15 lat miały w pana przypadku ten swój nowy odpowiednik. Jeśli nie miały- musiałby Pan dopracować teoretycznie choć 1 dzień obecnie w war. szczególnych z nowych wykazów.
Nie wiem więc, jakie to były prace
 
leszek 174 / 89.65.231.* / 2015-03-24 15:17
1.28.1978-24.02.82 wykaz szczegowego stanowiacego zalacznik nr 1 do zarzadzania nr 9 Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 01.08.1983r.JAKO operator sprzetu sredniego (operator betoniarki)zbrojarskie betoniarskie.2)02.08.1982-31.07.2000r. praca-odzuzlacz i -maszynista kotla na stanowisku wymienionym zaliczona jest do pracwykonywanych w szczegolnych warunkach wykazie A.Dz.XIV,II POZ.11,23 PUNKT 1,1 WYKAZU STANOWIACEGO ZALACZNIK nr 1 do Zarzadzania Ministra Przemyslu CHemicznegoiLekkiego nr7 z dnia7.07.1987r w sprawie prac wykonywanych w szczegolnych warunkach Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7.02.1983r.Dz.U. nr8 poz.43 z dnia29.01.1985r.DzU. nr7 poz.21 3)27.05.2002-31.12.2007 pracamaszenista kotla do zarzadzania Ministra Przemyslu CHemicznego i Lekkiego nr19 z dnia06.08.1983r w sprawie prac wykonywanychw szczegolnych warunkach w zakladach pracy resortu przemyslu chemicznego i lekkiego.
 
leszek 174 / 89.65.231.* / 2015-03-25 11:35
WITAM i mam pytanko czy moge zaliczyc szkole zasadnicza zawodowa do stazu pracy wtedy bym mial 25 lat do 1.01.1999r
 
wiwan / 2015-03-25 17:41 / Tysiącznik na forum
Szkoła- tylko jeśli miał Pan w jej czasie praktyki zawodowe na zasadzie umowy o pracę. Czyli częściej było tak w przypadku szkół zawodowych przyzakładowych. Wtedy poza świadectwem absolwent taki dostawał po prostu świadectwo pracy, tyle że na okresy bez wakacji.
Innymi słowy- sama z siebie- wlicza się jedynie szkoła wyższa- studia. A z zawodówki- tylko praktyki odbyte na zasadzie etatu (młodocianego).
----------

Do rzeczy.

Pana prace w war. szczególnych nie mają swoich odpowiedników, nie można ich przypisać do prac wymienionych w obu załącznikach do Ustawy o e. pomostowych. No chyba, że były to kotły elektrociepłowni, a więc dałoby się zakwalifikować jako :

"Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa
publicznego"

Raczej tak nie było...więc dla prawa do e. pomostowej byłoby przepracowanie dowolnego okresu w war. szczególnych wg. nowych wykazów.

Bez tego- z tyt. pracy w war. szczególnych/ w szczególnym charakterze przysługuje Panu jedynie rekompensata finansowa jako dodatek do kapitału początkowego, ale wiek emerytalny na ogólnych zasadach.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Anonim406 / 5.134.72.* / 2015-02-22 20:58
Mam 58 lat.Z dniem 30.IV.2015 r. Zakład wypowiedział mi prace z związku z brakiem stanowiska ze względu na mój stan zdrowia. Na dzień 31.12.2014 r. mam przepracowane ogólnie 41 lat pracy , w tym 37 lat pracy na PKP. Moja choroba nie jest jednostką chorobową kwalifikującą mnie na rentę. Czy należy mi się jakieś świadczenie? Moje stanowisko pracy nie jest objęte warunkami szczególnymi na PKP.
 
wiwan / 2015-02-23 15:45 / Tysiącznik na forum
W Pana przypadku wszystko 'rozbija się' o kwalifikację przyczyny wypowiedzenia. Tj. tego czy jest ona dotyczącą, czy nie pracownika w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia. Bo jeśli jest 'niedotyczącą' to jak najbardziej po uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych i jego utrzymaniu przez min. 180 dni spełniłby Pan warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego z art. 2, ust. 1, pkt. 5 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych- tj. zatrudnienie o zwalniającego min. 6 miesięcy, ogólny staż ubezpieczeniowy min. 40 lat, przyczyny zwolnienia "dotyczące zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia".

Nie potrafię ocenić, czy brak stanowiska zamiennego jest przyczyną dotyczącą zakładu, czy w ogóle utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku jest przyczyną niedotyczącą zakładu.

Innymi słowy decyduje to, po której stronie leży 'wina'.

Tak jak Pan napisał- nie ma mowa obecnie o rencie z tyt. niezdolności do pracy (wnioskował Pan ?). Też nie spełnił Pan do końca 2008 r. warunków uzyskania zwykłej e. kolejowej z art. 50 ustawy emerytalnej. Zwykłej tj. wynikającej z zatrudnienia na kolei po prostu, a nie z tyt. pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze.
 
Anonim406 / 5.134.72.* / 2015-03-01 18:36
Jeszcze raz witam, pracując na stanowisku Toromistrz zostałem z niego zdjęty przez lekarza na stan zdrowia, więc w pracy dostałem jeszcze raz skierowania na badania lecz już na montera. I teraz lekarz dopuścił mnie do pracy ale z ograniczeniami pracy w torach i w nawiasie mam wpisane (Najlepiej praca na warsztacie) W moim zakładzie funkcjonuje warsztat i do 30 kwietnia tam właśnie mam pracować.
 
wiwan / 2015-03-03 11:20 / Tysiącznik na forum
Na pierwsze odczucie zwiększa to udział pracodawcy jako strony, której dotyczy przyczyna wypowiedzenia. Bo okazuje się, że stanowisko zastępcze jest. I co, nagle z dniem 30 kwietnia znika ?

Tak, czy inaczej-ta niejednoznaczność sytuacji wskazuje na to, że swojego świadczenia przedemerytalnego będzie niestety pewnie Pan dochodził Pan w sądzie.

No chyba, że jednak PUP znajdzie Panu pracę.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

kasia0411 / 88.220.102.* / 2015-01-15 20:46
Witam ,moja mam ma 56 lat. Mimo,że pracowała w warunkach szkodliwych i miała za to dodatkowo płacone , nie może doliczyć sobie 5 lat do zasiłku przedemerytalnego,ponieważ w umowie miała zapis sprzątacz łazienny. Taki zawód nie jest wpisany do tych szkodliwych. Sprzątała również na halach gdzie był straszny huk , pracownicy fizyczni mieli przy maszynach specjalne zatyczki a ona nie. Mam pytanie czy są jakieś szanse,żeby Zus doliczył jej te lata w warunkach szkodliwych? Mama pracuje obecnie ale , ma umiarkowaną grupę ze względu na słuch , jest schorowana i tak naprawdę najlepiej by było żeby poszła już na wcześniejszą emeryturę. Proszę o poradę jak mogę pomóc mamie .
 
wiwan / 2015-01-16 11:30 / Tysiącznik na forum
1. zasiłek przedemerytalny to świadczenie, którego już się nie przyznaje. Jego funkcję ma teraz świadczenie przedemerytalne. Oba nie mają związku z pracą w war. szczególnych (poza kwestią pracy przy azbeście). Jest to świadczenie dla osób w wieku mniej więcej Pani mamy, które tracą pracę a jeszcze nie spełniają warunku uzyskania emerytury.
Może mieć zastosowanie dla mamy, jeśli zostanie zwolniona z przyczyn zakładu lub zakład po prostu upadnie.

2. Bez świadectwa pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze lub zaświadczenia o takiej pracy (które uzupełnia treść świadectwa) dany okres nie może być przez ZUS uznany za taki okres na etapie starania się o świadczenie. Może to nastąpić dopiero w drodze procesowej tj. przed sądem pracy, gdy od decyzji odmownej ZUS-u ubezpieczony się odwoła.

3. Jeśli tych lat jest tylko 5, to nawet św. pracy w war. szczególnych niczego mamie nie daje- tj. ani szans na e. wcześniejszą, ani na pomostową, ani na zwiększenie emerytury zwykłej. To takie kiepskie pocieszenie.

4. Może więc warto 'iść' w kierunku renty z tyt. niezdolności do pracy.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Lorunia / 31.1.43.* / 2015-01-07 13:37
wiwan ...może zle zrozumiałam Twoje porady, ale w ZUS trochę inaczej interpretują sytuację gdzie pracownik już nie pracuje po 2008 roku w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze , ma przepracowane kilka lat w starych pracach nie będących na liście nowych zawodów i prac , króre są na nowych listach . Taka sytuacja daje uprawnienia do em. pomostowej co daje ponad 15 lat pracy w szczególnych warunkach ! gdzie jest błąd?
 
wiwan / 2015-01-07 15:53 / Tysiącznik na forum
A jak ja mam teraz znaleźć na forum Pani sprawę, by się do tego odnieść ?

W tym wątku jej nie ma...
 
Lorunia / 31.1.43.* / 2015-01-07 19:36
Tu nie chodzi konkretnie o moją sprawę ale o fakt interpretacji tego prawa , które do końca nie jest jasne ! chodzi o tych którzy ukończyli pracę w szczególnych warunkach przed 2008r mają powiedzmy dwa zatrudnienia w szczególnych warunkach przed 2008 rokiem . Jedno jest na starych zasadach , czyli nie znalazło się na nowych listach uprawnionych do pomostówki , drugie zatrudnienie znalazło się na nowych listach , co dało razem ponad 15 lat w szczególnych warunkach , ale przed 2008 . Pracownik nie pracował po tym terminie w tych warunkach. Pan napisał , że okres z przed 2008 pracy w szczególnych warunkach muszą być tylko z nowych list ! tak to zrozumiałam ! choć w ZUS mówili coś innego .może się tu ktoś myli !
 
wiwan / 2015-01-07 19:59 / Tysiącznik na forum
Gdzie to napisałem.

Prawo do e. pomostowej sprowadza się do uzyskania wymaganego stażu pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze i wymaganego wieku- niekoniecznie ten staż zawsze wynosi 15 lat (np. z art. 8 ustawy o e. pomostowych- nurek/kesoniarz - 10 lat)
Warunkiem jest wykonywanie takiej pracy przed 1999 r. oraz po 2008 r. Z tym, że przed 1999 r. może to być praca określona zarówno w "starych" wykazach A,B prac w war. szczególnych jak i określona w nowych- tj. zał. 1 i zał 2. do ustawy o e. pomostowych.
Praca po 2008 r.- już tylko ta określona w 'nowych', które są poza innym sformułowaniem po prostu węższe.

Na mocy przepisu przejściowego- art. 49 tej ustawy- z warunku pracy po 2008 w war.szczególnych lub w szczególnym charakterze zwolniony jest ten ubezpieczony, który na dzień 1.01.2009 r. uzyskał min. wymagany staż w takich warunkach O ILE jego praca znajduje się w nowych wykazach.
 
Lorunia / 31.1.43.* / 2015-01-07 20:25
Ale nadal nie ma konkretnej odpowiedzi bo pisze Pan "praca znajduje się w nowych wykazach " ale czy cała praca czy można łączyć stare zasady z nowymi jak napisałam . W przepisie z ZUS piszą , że trzeba mieć okres pracy w nowych warunkach Nie piszą , że musi być cały w nowych warunkach
 
wiwan / 2015-01-07 20:34 / Tysiącznik na forum
Bo pytanie jest niekonkretne.
Tak, sumuje się okresy pracy w war. szczególnych z wykazów starych z wykazami nowymi w celu sprawdzenia warunku spełnienia owego limitu min. 15 lat, ale nie zmienia to warunku, by praca po 2008 była już tylko z nowych wykazów.
 
Lorunia / 5.60.5.* / 2015-01-16 12:56
Parę dni minęło ! ale wrócę do tematu bo nadal nie jest jasne to co pan pisze . W rozdziale emerytura dla osób , które zakończyły pracę przed 2009r. jest napisane , że na dzień 2009 trzeba mieć okres pracy w szczególnych warunkach wymienione w nowych wykazów prac ! ale nie piszą , że wszystkie ! Bo przeczy to punkt następny w tym dziale , który mówi , że przed 1999r. wykonywał prace w starych lub nowych listach zawodów . Jeśli tak to rozumieć to te dwa nierozerwalne warunki mogą być spełnione pod warunkiem , że liczy się praca zarówno ze starych warunków jak i z nowych . Przeliczając lata między 1999r a 2008 daje nam 10 lat . , brakuje 5 lat czyli jak rozumiem , wtedy można dodać jakiś okres pracy ze starych lub też nowych wykazów prac przed 1999r Bo cały czas jest mowa o osobach które zakończyły pracę przed 2009 r. Inaczej spełnienie warunków do uzyskania prawa do uzyskania pomostówki byłoby niemożliwe . Te dwa warunki by się wykluczały
 
wiwan / 2015-01-16 13:11 / Tysiącznik na forum
GDZIE jest ta mowa, i ten rozdział ?

Ja naprawdę nie będę ciągnął wątku na temat tego, co gdzieś Pani przeczytała.

Zreferowałem co jest Ustawie o e. pomostowych- czyli z grubsza zasady w mojej odpowiedzi z 7 stycznia.

Tak. Sumuje się okres pracy wg. nowych wykazów z okresem wg. starych wykazów w celu sprawdzenia, czy kandydat na emeryta ma ten wymagany limit . min 15 lat takiej pracy.
Tak. Co do zasady praca taka ma być wykonywana przed 1999 r. ORAZ po 2008 r.
Siłą rzeczy ta po 2008 już tylko z nowych wykazów.
Jest wyjątek dla tych, którzy mają min. 15 lat pracy wg. 'nowych' wykazów uzyskanych już przed 2009 r.- nie muszą spełnić warunku pracy po 2008 wg. nowych wykazów.

Wykazy 'nowe' są węższe niż 'stare', co nie znaczy, że nie obejmują części prac ze starych wykazów tylko inaczej nazwane sformułowane.

Praca która jest w 'starym' wykazie, a która nie ma odpowiednika w 'nowym', wykonywana PO 2008 r. nie jest już po prostu pracą w war.szczególnych lub w szczególnym charakterze.
 
Lorunia / 5.60.5.* / 2015-01-16 14:04
To co przeczytałam jest w broszurce ZUS ! mnie nie interesuje to co jest po 2008 roku ! bo po tym roku dana osoba już nie pracuje w sczególnych warunkach na nowych zasadach tylko przed ! rozdział o tych którzy nie pracowali po 2008r. tam są dwa punkty ,które mnie interesują . Jak Pan zamierza otrzymać 15 lat minimum od 1999r. do 2008 to tylko 10 lat,i w tym przed 1999r ze starych lub nowych list zawodów . Gdyby ustawodawca napisał tylko z nowych to zgoda .W takim przypadku możliwe musi być łączenia okresów starych z nowymi lub wszystkie nowe zawody uprawnionych . To jest logiczne ! bo po co ustawodawca pisał w ustawie "stare zawody nie będące na listach nowych zawodow . pozostałe punkty można spełnić póżniej .Mam wrażenie , że pan tego nie rozumie .Wcale się nie dziwię bo w dwóch Zusach pytałam się o tą sprawę i były dwie odmienne interpretacje
 
wiwan / 2015-01-16 14:08 / Tysiącznik na forum
NIE ma wymogu by owe 15 lat było OD 1999 r.
 
Lorunia / 5.60.5.* / 2015-01-16 15:38
Zgadza się ! ale po co napisano w ustawie , że trzeba mieć zatrudnienie przed 1999r. w starych lub nowych wykazach prac , dla tych , którzy nie pracowali po 2008 r. czyli przykładowo mamy 10 lat stażu w warunkach szczególnych do 2009 a resztę uzupełniamy z nowych albo starych list Gdyby napisali , że tylko z nowych ! nie byłoby tematu a tak trzeba wstecznie uzupełnić brakujące lata ze starych lub nowych zawodów! inaczej się nie da . Dlatego , jak z tego wynika liczą się okresy zarówno ze starych jak i nowych okresów zatrudnienia przed 2009 r. dla tych , którzy nie pracowali po 2008 r. w szczególnych warunkach
 
wiwan / 2015-01-16 20:29 / Tysiącznik na forum
Zatrudnienie w war.szcz. przed 1999 r. musi mieć każdy, kto chce skorzystać z e.pomostowej. Nie tylko ten, kto jest zwolniony z warunku pracy w takich warunkach po 2008 r.

Proponuję zapoznać się z ustawą, bo niczemu ta 'dyskusja' nie służy.

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;19;grudnia,dziennik,ustaw,2008,237,1656.html
 
Lorunia / 95.40.135.* / 2015-01-17 09:46
Tak zgadza się, tylko jak jest dział mówiący na ten temat i tylko na ten temat !a chodzi tu o nie pracujących po 2008 r. to z treści wynika to co wynika ! wystarczy czytać ze zrozumieniem i odnosić się z logiką do tekstu . A tekst mówi wyrażnie , że w starych lub nowych wykazach ! Musi mieć taki okres czasu przed 1999r bo to wychodzi z liczb ! 10 lat to za mało trzeba jeszcze przynajmniej 5 lat . w starych lub nowych wykazów . w tym wypadku taki zapis jest jednoznaczny , dla osób nie pracujących po 2008 r. Szkoda naszej dyskusji .
 
wiwan / 2015-01-17 09:52 / Tysiącznik na forum
120% zgody. Szkoda.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Ania 114 / 89.79.218.* / 2014-12-18 20:46
Dobry wieczór, Mój tata ma udokumentowane 41 lat pracy i 4 miesiące, praca w ciągłości zatrudnienia, zaczął pracę od 20 08 1973 i pracuje do dzisiaj, ma natomiast wypowiedzenie o pracę, sprawa w toku w Sądzie pracy.
Pytanie czy może przejść na emeryturę pomostową?
Na świadectwie pracy z 1991 roku ma wpisane operator sprzętu ciężkiego, tata głównie pracował przy asfalcie jeździł na walcu drogowym.Przez szereg lat zmieniały się nazwy firm, właściciele Ci sami.Przepracował 18 lat warunki szkodliwe,nie mamy żadnego dokumentu w warunkach szkodliwych,( w tych latach nie było wydawane takie zaświadczenie) Tata jest ur w maju 1955, czy ma szanse i spełnione warunki do pomostówki, Czy informacja na świadectwie pracy że był operatorem sprzetu ciezkiego nie wystarczą, czy można Sądownie uznać ,że była to praca w warunkach szkodliwych np poprzez świadka? Pozdrawiam Ania K
 
Ania 114 / 89.79.218.* / 2014-12-18 20:52
i oczywiście chodzi mi o przejscie w maju 2015 roku.
 
wiwan / 2014-12-18 21:36 / Tysiącznik na forum
Mamy dwie odrębne kwestie:
- brak odpowiedniego dokumentu na to, że pewien okres pracy ojca stanowił pracę w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze
- to, czy nawet gdyby świadectwo pracy właściwe miał- to czy rodzaj pracy, jej okres i to kiedy przypadła- dają prawo do e. pomostowej.

Jak rozumiem praca na walcu, ale bez ręcznego, bezpośredniego układania asfaltu.

Byłaby to poz. 3, dział V, wykaz A- prac w war. szczególnych-"Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych" i ewentualnie poz. 4, dział. 9, wykaz A- " Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu", choć coś czuję, że asfalciarz to ten, kto bezpośrednio ma styczność z asfaltem, czego ojciec Pani nie miał.

Niestety odpowiednika ww pracy w nowych wykazach z ustawy o e. pomostowych nie ma. Skoro więc prac z nowych wykazów po 2008 r. ojciec nie wykonywał- prawa do e. pomostowej nawet z właściwym św. pracy by nie uzyskał.

Walka w sądzie o to uznanie będzie miała sens zatem dla uzyskania rekompensaty za pracę w war. szczególnych- czyli finansowego zwiększenia kapitału początkowego, a w efekcie wyższej emerytury- ale dopiero w wieku powszechnym 67 lat, lub wcześniej- w wieku 65 lat- jeśli wystąpi o e. częściową (pozwali na to już posiadany staż 40 lat)

ALBO- uzyskania e. wcześniejszej z tyt.pracy w war. szczególnych z art. 184 ustawy emerytalnej- jeśli na dzień 1.01.1999 r. miał min. 15 lat tej pracy na walcu w pełnym wymiarze godzin.
 
Ania 114 / 89.79.218.* / 2014-12-19 20:04
Dobry Wieczór, dziękuję bardzo za informacje, po rozmowie z tatą dowiedziałam się ,że koledzy z jego pracy którzy ukończyli 60 lat, przyznane mają Sądownie 1 kategorię warunków szkodliwych, nie bardzo rozumie tych kategorii, ale przez Sąd, musieli mieć świadka na sprawie. Wszyscy pracowali tak jak mój tata, były to również walce ręczne i sprzęt drogowy ciężki. czyli udowodnione ponad 15 lat pracy w warunkach szkodliwych, ale jest to możliwe, że w takim przypadku można złożyć dokumenty na emeryturę w tym wieku 60 lat, 41 lat pracy , czy jest możliwa w tym wieku emerytura taka 100 %tzn po 1 maja 2015roku?
 
wiwan / 2014-12-19 20:28 / Tysiącznik na forum
Walec ręczny to już być może kwalifikacja jako ręczne, bezpośrednie układanie...
To tak na marginesie.

Kategorie w kontekście warunków szczególnych pracy NIC mi nie mówią. Przepisy mówią o rodzajach prac, stanowiskach, ich wykazach, a w nich działach, pozycjach lub o pozycjach w załącznikach.

Byłoby dobrze, gdyby ojciec od kolegi taki wyrok uzyskał do wglądu, skserowania, odpisania. Podejrzewam, że jednak jest tam precyzyjne wskazanie, że daną pracę na danym stanowisku pana X uznano za pracę w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze- 'równoważną' lub 'odpowiadającą' lub 'tożsamą' lub 'wymienioną' itp. w :
- wykazie A lub B Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
- o którym mówi art. 32 lub 33 Ustawy o rentach i emeryturach z FUS
- załączniku 1 lub 2 do Ustawy o e. pomostowych
- w art. 3 ustawy o e. pomostowych

Bez takiego konkretu w postaci konkretnego wskazania, konkretnego zapisu, pozycji, konkretnego aktu prawnego- to gdybanie.

Ponadto, w celu stwierdzenia czy z konkretnym orzeczeniem sądu spełnione będą przez Pani ojca warunki uzyskania emerytury i którego rodzaju potrzebne jest info:
- czy staż tej pracy w war. szczególnych na dzień 1.01.1999 r. osiągnął min. 15 lat
- czy praca ta była wykonywana również po 2008 r. (choćby 1 dzień)
 
Ania 114 / 89.79.218.* / 2014-12-19 21:11
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź,i postaramy się o wgląd do zasądzonych wyroków, pozdrawiam Anna K.:)

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Ania547 / 188.47.162.* / 2014-12-18 19:55
Witam, piszę w imieniu mamy. We wrześniu 2015 skończy 55 lat. Ma 33 lata pracy. Pracodawca ogłosił likwidację etatu, 31 grudnia 2014 ma dostać wypowiedzenie. Brakuje jej 9 miesięcy aby przejść na pomostówkę, gdy skończy 55 lat. Co robić ? Czy ma iść na chorobowe? Czy ma przyjąć wypowiedzenie trzymiesięczne i przejść na kuroniówkę? Ale czy wtedy będzie mogła przejść na tą pomostówkę? Nie wiemy co robić. Proszę o pomoc.
 
wiwan / 2014-12-18 20:26 / Tysiącznik na forum
E. pomostowa jest związana z pracą w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze. Czy na pewno o niej mówimy, czy jednak ma Pani na myśli świadczenie przedemerytalne ?
 
ulekulek275 / 31.61.138.* / 2014-12-02 15:57
Od 1975 do 1982 listopada pracowała w biurze,od 1982 grudzień do 05.09.1995r jako wychowawca w OHP od 2002 jako n_l.Kiedy mogę przejść na emeryturę? Mam 57 lat
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
olusia60 / 2014-12-10 09:50
od 1980 pracowałam w warunkach szkodliwych wykaz b dz.IV poz.9 pkt 24 z dnia27.02.1995r.do roku 2005.póżniej nie pracoeałam w warunkach szkodliwych.Czy mam szanse na emeryturę pomostową?
 
wiwan / 2014-12-10 10:13 / Tysiącznik na forum
Wykaz B ma w działach pozycje. Nie ma dodatkowych punktów....
Czy chodzi o "Prace wykonywane bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla w zakładach górniczych lub praca górnicza w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin" ?

Co z e. wcześniejszą- nie spełnia Pani warunków ?
 
olusia60 / 2014-12-10 12:26
chodzi o pracę bezpośrednio przy przeróbce węgla
 
olusia60 / 2014-12-10 12:23
brakuje mi
6miesięcy
 
wiwan / 2014-12-10 12:28 / Tysiącznik na forum
A co z tym wykazem- to te prace, które przytoczyłem ?

Jeśli tak, to ich odpowiednik znajduje się w nowych wykazach z Ustawy o e. pomostowych-
"Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu" jako poz. 1, zał. 1

Zatem mimo, że praca ta nie była wykonywana po 2008 r.- na podstawie przepisu szczególnego- art. 49 tej ustawy spełni Pani warunki uzyskania e. pomostowej w wieku 55 lat.

Ps. 27.02.1995 r- nic mi ta data nie mówi w kwestii war.szczególnych lub szczególnego charakteru.
 
olusia60 / 2014-12-10 12:45
mam to napisane w świadectwie pracy,jest to zarz.nr2 Minis.Przem. i Handlu
 
wiwan / 2014-12-10 13:01 / Tysiącznik na forum
Już wiem. To zarządzenie resortowe. Pkt. 24. to nazwa konkretnego stanowiska, na którym owa praca z poz. 9 była przez Panią wykonywana.

Nie zmienia to Pani sytuacji, taki zapis w św. pracy ma taką moc, jak przy powołaniu się na ogóle Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W wieku 55 lat spełni Pani warunki:
-posiadania min. 15 lat pracy w war. szczególnych w rozumieniu art. 3, ust. 1 Ustawy o e. pomostowych na dzień 1.01.2009 r.
-posiadania min. 20 lat ogólnego stażu ubezpieczeniowego
-wykonywanie pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze przed 1999 r.

Konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy.
 
olusia60 / 2014-12-10 12:51
tak,to jest ten wykaz.Dziękuję za szybką odpowiedż i pozdrawiam.WESOŁYCH ŚWIĄT
 
wiwan / 2014-12-02 22:05 / Tysiącznik na forum
Niestety- w wieku powszechnym 61 lat i 5 do 8 miesięcy w zależności od kwartału urodzin w 1957 r.

Ze względu na wiek/staż nie może skorzystać Pani ani z e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych, ani z nauczycielskiej emerytury bez względu na wiek z art. 88 KN. Z kolei dla prawa do e. pomostowej konieczne byłoby, by praca nauczyciela po 2008 r. odbywała się "w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach
poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich".

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

halina tyzo / 89.70.11.* / 2014-09-29 20:13
Mąż konczy 60 lat i chce przejść na emeryturę. Do 1999 roku przepracował 28 lat na PKP na stanowisku operator / maszynista ciężkich maszyn drogowych. 1986 roku odszedł PKP Odział Zmechanizowanych Robót Drogowych w Radomiu do Zakładów Budownictwa Kolejowego w Kielcach. Zakład w Radomiu nie istnieje a Zus wymaga wpisu na swiadectwie o pracy w warunkach szkodliwych. czy ZUS nie wie że praca na kolei do 2008 roku była pracą w warunkach szczególnych, podobno jest Rozporzadzenie czy Ustawa. Jak wybrnąć z tej sytuacji?
 
wiwan / 2014-10-08 12:01 / Tysiącznik na forum
ZUS to 'wie', a raczej wiedział- (bo świadczenie jest w praktyce na wymarciu) w przypadku występowania o inny rodzaj e. wcześniejszej- o e. kolejową z art. 40 Ustawy emerytalnej ( roczniki do 1948 włącznie albo art. 50- roczniki 1949-1969. Które najogólniej przysługiwały każdemu na kolei zatrudnionemu (nawet księgowej). Chodziło o przywilej branżowy 'kolejowości', a nie szkodliwości.

Mąż ze względu na wiek o e. kolejową nie może wystąpić, występuje o e. wcześniejszą z tyt. pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze lub e. pomostową, a to są świadczenia już stricte związane ze szkodliwością/szczególnością tylku kilku konkretnych stanowisk/rodzajów prac wykonywanych na kolei. Stąd owa potrzeba zaświadczenia o pracy w war. szczególnych lub św. pracy w takich warunkach zgodnie z Rozporządzeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Pozostaje niestety szukanie we właściwym archiwum lub u następcy prawnego akt pracowniczych męża, na podstawie których owe war. szczególne się udokumentuje.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

awwww / 78.30.104.* / 2014-08-31 12:55
Witam, moja mama skończyła w lipcu tego roku 58 lat, ma opłaconych 28 i pół roku składek w KRUSie, czy może starać się o emeryturę wcześniejszą? Jakie dokumenty są potrzebne?
Z góry dziękuję za pomoc...
 
wiwan / 2014-09-01 13:37 / Tysiącznik na forum
Na wcześniejszą e. rolniczą Pani mama ma za mały (min. 30 lat) staż ub. rolniczego.
Musi więc poczekać jeszcze owe 1,5 roku w ubezpieczeniu rolniczym. Konieczne będzie następnie zaprzestanie przez nią prowadzenia dz. rolniczej czyli np. zbycia gospodarstwa, wydzierżawienia na min. 10 lat komuś spoza bliższej rodziny itd.

Bez uzyskania owych brakujących lat stażu ub. rolniczego musi poczekać do października 2017 r. tj. do ukończenia swojego powszechnego wieku emerytalnego tj. 61 lat i 3 miesięcy i skorzystać z 'normalnej' e. rolniczej ( tu wystarczy staż 25 lat ).

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Malgorzata Plichta / 89.191.163.* / 2014-08-26 08:21
Mam 52 lat przepracowalam 36 lat. Czy w wieku 55 lat bede mogla przejsc na wczesniejsza emeryture w ramach likwidacji etatu .
 
wiwan / 2014-08-26 11:30 / Tysiącznik na forum
Pani rocznik już nie ma prawa do e. wcześniejszej tzw. pracowniczej.

Utrata pracy wiązać może się z ewentualnym prawem do świadczenia przedemerytalnego. I owszem jeśli dojdzie do wypowiedzenia z winy pracodawcy spełni Pani warunek wyjściowy jego uzyskania nawet już teraz tj. nawet w tak młodym wieku, ale z tak długim stażem ubezpieczeniowym (min. 35 lat). Niezbędna będzie rejestracja w PUP, uzyskanie i utrzymanie zasiłku dla bezrobotnych min. 18o dni.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Stanislaw Plichta / 89.191.168.* / 2014-08-18 21:14
Mam 58 lat do 1998 przepracowalem 24lata 4 miesiace praca w szczegolnych warunkach do 1998 to 20 lat . Skonczylem 3 letnia szkole zawodowa praktyke mialem w szkole na warsztatach.
Do 18 lat uczylem sie i pracowalem na gospodarstwie u rodzicow . Czy moge brakujace miesiace udokumentowac na podstawie swiadkow i czy te miesiace beda zaliczone do mojego stazu pracy jako bezskladkowe .
 
wiwan / 2014-08-18 22:05 / Tysiącznik na forum
Chodzi Panu o spełnienie warunków uzyskania e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych z art. 184 ustawy emerytalnej tj.
- 25 lat stażu ogólnego
- 15 lat stażu pracy w war. szczególnych.

oba ww na dzień 1.01.1999 r.

Tak, okresy ub. rolniczego wlicza się jako okresy uzupełniające traktując jako składkowe.

Chodzi o 1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,


Wynika to z art. 10 ustawy emerytalnej.

Okres rolne sprzed istnienia składek KRUS - zaświadczenia z urzędu gminy, mogą być zeznania świadków.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

mezczyzna / 89.228.161.* / 2014-06-26 06:42
zwolnioy dyscyplinarnie po 40 lat pracy mam zasilek przedemerytalny zachorowalem na raka bardzo zlosliwego czy wieku 61 lat moge isc na rente chorbawa mezczyzna czy ktos mi podpowje nie rozymiem co to jest autor
 
wiwan / 2014-06-27 11:57 / Tysiącznik na forum
Trochę nie ten wątek...

Nic nie stoi na przeszkodzie by przejść na rentę z tyt. niezdolności do pracy jeśli uzyska się orzeczenie o tej niezdolności i spełni warunki stażowe.
Sam okres pobierania świadczenia przedemerytalnego jest okresem nieskładkowym. Niezdolność jeśli niecałkowita w Pana przypadku musi wg. orzeczenia powstać zasadniczo w okresie składkowym lub do 18 miesięcy od jego zakończenia. Może też w niektórych okresach nieskładkowych, ale nie może to być okres świadczenia przedemerytalnego.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

ala987 / 46.171.234.* / 2014-05-17 02:09
spelnilam warunki do 1.01.1999r. do emerytury pomostowej tj 15 lat w warunkach szczególnych i 20 lat pracy alenie pracuje od kwietnia 2004r czy dostane emeryture wczesniejsza
 
wiwan / 2014-05-17 09:46 / Tysiącznik na forum
Jeśli nie była to praca zaliczana do wykazu B prac w war. szczególnych ani praca w szczególnym charakterze to brak jej kontynuacji nie ma znaczenia dla uzyskania prawa do e. wcześniejszej z art. 184 ustawy emerytalnej. Wystarczy wtedy ukończenie 55 lat i złożenie wniosku ( w tym o rezygnację z OFE, jeśli została Pani członkiem ).

Warunek pracy w tych okolicznościach po 2008 r. byłby potrzebny dla uzyskania e. pomostowej, jeśli praca owa nie ma swojego odpowiednika w nowych wykazach.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

likom162 / 2014-04-16 11:34
Witam
mam 55 lat(kobieta) -na dzien 01.01.1999-rok mam-okres skladkowy 15 lat 5 miesiecy nieskladkowy 5lat 1 miesiąc. od 30.03.1987 do 30.06.2001r mam zaliczone prace w warunkach szczególnych. Na dzień dzisiejszy mam łącznie okresy skladkowe i nieskladkowe 35 lat 2 miesiące.Czy jest podstawa abym mogla się ubiegać o wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2014-04-16 12:14 / Tysiącznik na forum
To zależy od rodzaju tej pracy w war. szczególnych.
Chodzi o to, że dla zdecydowanej większości dla prawa do e. wcześniejszej wchodzącej tu w rachubę ( czyli z art. 184 ustawy emerytalnej ) poza ogólnym stażem min. 20 lat (który Pani ma) na dzień 1.01.99 niezbędny jest min. staż pracy w war. szczególnych też na ten dzień wynoszący 15 lat. Pani ma 14 lat i 3 miesiące.

Tylko dla prac z wykazu B, dz. IV, poz. 1-7 wynosi on lat 10.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

grzesiek2312 / 62.182.210.* / 2014-04-14 21:34
Witam,
Mój ojciec rocznik 1953 do 1999 ma uznane 13 lat i 11 miesięcy pracy w warunkach szkodliwych. Od 01.01.1999 nieprzerwanie pracuje w zakładzie produkującym energię cieplną. Czy jest podstawa prawna/szansa, aby mógł ubiegać się o wcześniejsze przejście na emeryturę?
 
wiwan / 2014-04-14 21:52 / Tysiącznik na forum
To zależy od tego, jakie konkretnie to warunki szczególne lub szczególny charakter pracy- bo w kilku przypadkach staż wymagany to 10 lat. Drugie ważne kryterium - jaki miał staż ogólny na ów 1.01. 1999 r.

Z kolei pod kątem e. pomostowej- czy po 2008 r. pracował w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze. W zakładzie produkującym ciepło można zarówno bezpośrednio sterować blokiem energetycznym jak i być kadrowcem.....
 
Grzesiek2312 / 62.182.210.* / 2014-04-16 21:36
Dziękuję za szybką odpowiedź:)
Uzupełniając: Te 13 lat i 11 miesięcy to praca w warunkach szczególnych; do 01.01.1999 miał już ok. 31 lat stażu (w tym 24 miesiące obowiązkowej służby wojskowej.
Po 2008 r. nie pracował w war. szczególnych lub o szczególnym charakterze (praca ta sama, ale zakład, w którym po dzis dzień pracuje przekwalifikowywał swoich pracowników na techników od wszystkiego (palacz, monter, spawacz)- chyba unik od pracy w szczególnym charakterze?)
 
wiwan / 2014-04-16 22:25 / Tysiącznik na forum
Powtarzam- jaka konkretnie praca te 13 lat i 11 mc. Wykaz, dział, pozycja- albo jak najprecyzyjniejsza nazwa.

Co do pracy po 2008 r.- nieważna nazwa stanowiska, ważne okoliczności/rodzaj pracy. No i to, czy jeśli praca ta w rzeczywistości jest pracą w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze w rozumieniu Ustawy o e. pomostowych- czy pracodawca dokonał zgłoszenia pracowników i odprowadza składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

money940 / 77.254.16.* / 2014-04-09 21:00
witam,
mam obecnie 53 lata, pracuję cały czas w tym samym zakładzie od 1980 roku i cały czas w warunkach szkodliwych. (Wykaz A dział IV punkt 27) Do 1999r. mam przepracowane 16 lat - składkowych. Czy w wieku 55 lat będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli do tego dnia będę pracować?
 
wiwan / 2014-04-11 20:11 / Tysiącznik na forum
By uzyskać e. wcześniejszą z tyt. pracy w war. szczególnych ( z art. 184 Ustawy emerytalnej ) poza min. 15 latami pracy w takich warunkach na dzień 1.01. 1999 r (co Pani spełnia) musiałaby mieć Pani jednocześnie na ten dzień min. 20 lat stażu ogólnego. Z podanych dat wynika, że raczej tak nie było.

Pani praca "Produkcja materiałów wybuchowych, środków strzałowych, elementów do środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowanie" ma swój odpowiednik w nowych wykazach z Ustawy o e. pomostowych- zał. 2 -Wykaz prac o szczególnym charakterze- poz. 15 - "Prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych,
wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu"

Zatem uzyska Pani prawo do e. pomostowej w wieku 55 lat, nie jest konieczna praca w tych warunkach do dnia przejścia na emeryturę, bo staż 15 w nich już Pani ma.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

money.pl i741 / 89.161.46.* / 2014-04-08 20:03
mam 57 lat 40 lat pracy do 31 grudnia 2008 roku mam 10 lat pracy w warunkach szkodliwych jako kierowca ciezarowy kat c i 10 lat jako monter przy awariach wodociogowych tez w warunkach szkodliwych a stazu mam 24 lata i 9 miesiecy po 31 grudnia 2008 roku moja firma utracila warunki szkodliwe ja do tej pory pracuje jako monter mam pytanie czy jesli przejde teraz a mam tako mozlwos w mojm zakladzie na kierowce pojazdow towary niebezpieczne [adr]czy wtedy gdy skoncze 60 lat to dostane emeryture pomostowo
 
wiwan / 2014-04-09 12:14 / Tysiącznik na forum
Tak.
Prac kierowcy ADR jest wymieniona w nowych wykazach tj. do ustawy o e. pomostowych- zał. 2 do ustawy- Wykaz prac o szczególnym charakterze, poz. 10 "Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania
pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie
z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r."

Tym samym spełni Pan warunek pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze z nowych wykazów po 2008 r., który wynika z art. 4, pkt. 6 Ustawy o e. pomostowych).

Teoretycznie wystarczy 1 dzień takiego zatrudnienia, ale wiadomo, że w takim przypadku może to wzbudzić kontrolę ZUS z zarzutem pozorności.

Tak, czy inaczej staż pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze ( min. 15 ) już Pan ma, bo wchodzi tu praca wg. nowych (pomostowych) jak i starych (wykaz A, B z Rozporządzenia z 1983 r.)
 
money.pl i741 / 89.161.46.* / 2014-04-13 14:20
mam 57 lat -na dzien 01.01.1999-rok mam-okres skladkowy 24 lata 8 miesiecy nieskladkowy 1 miesioc 13 dni tak ze brakuje niecale 3 miesioce wtym okresie przepracowalem 10 lat kierowca pojazdow ciezarowych kategoria c i monter konserwacj wodociogow praca w starym wykazie zaliczona do pracy szkodliwej a po 2008 roku nie jest ujeta w nowym wykazie a ja pracuje dalej jako monter konserwator sieci wodociogowych staz pracy mam juz 41lat czy teraz jak bym przeszedl na kierowce przewoz jadunki niebezpieczne [adr]w mojej firmie wozimy chlor a to jest ladunek niebezpieczny wymagajocy [adr] pytanie czy wystarczy jeden dzien pracy zeby nabyc prawo do emerytury w wieku 60 lat jezeli 1 dzie za malo to jle trzeba pracowac jako kierowca zeby potem nie trzeba sie sodzic z zus pozdrawiam i prosze o jle to mozliwe o szczegolowo odpowiedz a jesli moja firma nie bedzie chciala przenies mnie na takie stanowisko to co mi pozostaje jsc na kierowce autobusu czy tira zeby dostac emeryture
 
wiwan / 2014-04-14 13:21 / Tysiącznik na forum
Warunki stażowe uniemożliwiają Panu uzyskanie e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych lub w szczególnym charakterze, ale jak już napisałem- uzyskanie jakiegokolwiek stażu pracy w takich warunkach wg. NOWYCH wykazów po 2008 r. da Panu prawo do e. pomostowej z tyt. pracy w takich właśnie warunkach lub w takim charakterze, bo wymagany staż (15 lat) pracy w takich warunkach wg. starych wykazów Pan ma, i pracował w nich przed 1999 r.

Nie musi to być kierowca ADR, może być jakaś inna pozycja z nowych wykazów, tj. dwu załączników do ustawy o e. pomostowych:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;19;grudnia,dziennik,ustaw,2008,237,1656.html

W odróżnieniu od e. wcześniejszych na potrzeby e. pomostowej można wprost sumować okresy pracy w war. szczególnych i w szczególnym charakterze, z każdego wykazu.
 
andrzejjjj / 89.161.38.* / 2014-06-03 19:30
Witam, prosze o informacje czy moge u obecnego pracodawcy zawnioskowac o urlop bezplatny, i w tym czasie podjac prace u innego pracodawcy w warunkach szczegolnych i w szczegolnym charakterze do wymaganego okresu, nastepnie rozwiazac ta umowe o prace ( w warunkach szczegolnych) z powodu mojego wypowiedzenia, i wrocic do obecnego pracodawcy. Czy wowczas ten okres pracy w szczegolnych warunkach bedzie zaliczony, czy ZUS moze to zakwestionować?
 
wiwan / 2014-06-03 21:50 / Tysiącznik na forum
Można taki manewr wykonać, byle:
- praca w war.szczególnych lub w szczególnym charakterze była w nowych wykazach
- by był to pełny wymiar etatu
- praca ta była wykonywana ciągle i pełnym wymiarze godzinowym- tj. nie może być tak, że np. w tygodniu tylko niektóre dni są taką pracą, albo że tylko część dniówki to taka praca
- pracodawca dokonał zgłoszenia Pana jako pracującego w takich warunkach i odprowadzał składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Re: Jak przejść na emeryturę

Wiesiek 1 / 79.191.28.* / 2014-03-15 11:31
Mam 61 lat , do 1999 roku przepracowałem 17 lat w warunkach szczególnych (WYKAZ A dział VIII POZ. 2), dokumenty potwierdzające oczywiście posiadam, niestety do 1999 roku mam przepracowanych 24lata i 6 miesięcy( okresu nieskładkowego nie mam), czy w związku z tym mogę ubiegać się o emeryturę pomostową?

dziękuję
 
wiwan / 2014-03-28 08:29 / Tysiącznik na forum
Brak owych 6 mc stażu wyklucza prawo do e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych ( z art. 184 ustawy emerytalnej ).

Natomiast dla prawa do e. pomostowej owe wymagane min. 25 lat stażu dotyczy stażu do dnia przejścia na emeryturę, a nie do dnia 1.01.1999 r. Ten warunek więc Pan pewnie spełnia tj. od końca 1998 r. uzyskał owe 6 dodatkowych miesięcy.

Jednak dla prawa do e. pomostowej jest wymagana praca w war. szczególnych/szczególnym charakterze po 2008 r. i to praca wg. nowych pomostowych wykazów, które są węższe uboższe. Chyba, że wymagane min. 15 lat pracy odpowiada nowym wykazom- - wtedy warunku pracy szczególnej po 2008 r. nie jest wymagane.

Pana praca wg. starych wykazów to "Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów".

Odpowiedniki pomostowe to :

1. Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie
publicznym.
2. Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
3. Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania
pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie
z przepisami umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

JANEK1080 / 79.188.4.* / 2014-01-10 14:27
Szukam byłych pracowników Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego w Chorzowie
( HPR ) którzy pracowali w latach 1978 - 1992 w tym zakładzie - staram się o wcześniejszą emeryturę.
Bardzo proszę o kontakt 508-232-732

dziękuje

Janek

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Ewa 1960 / 62.29.136.* / 2013-12-18 10:33
Mam 53 lata przepracowałam 37 lat w tym od 1986 do 2008 w szczególnych warukach W hutnictwie a likwiduja moje stanowisko pracy mam pytanie czy moge przejść na emeryturę pomostową ?
 
wiwan / 2013-12-18 12:24 / Tysiącznik na forum
Jakie konkretnie stanowisko- wykaz, dział, pozycja- albo chociaż nazwa i pełniejszy opis.
Bardzo ważny też fakt, czy "do 2008" oznacza pracę na tym stanowisku choć przez 1 dzień PO 2008 r.

Bez tych danych na pewno można na razie stwierdzić, że:
- na pewno na 'pomostówkę' nie teraz, bo dopiero w wieku 55 lat
- spełnia Pani warunek wstępny uzyskania świadczenia przedemerytalnego

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

thecybel / 83.242.66.* / 2013-11-25 19:35
Witam, mój ojciec 27.11.2013 ukończy 55 lat. ma przepracowane 28 lat pracy w tym w okresie od 6.11.1985 r. do 31.12.2008 r pracował w warunkach szczególnych. Czy ma jakiekolwiek szanse na przejście na wcześniejszą emeryturę? A jeśli nie na wcześniejszą to czy ma szanse na emeryturę pomostową? Wiem, że aby przejścia na pomostową musi przepracować przynajmniej 1 dzień w warunkach szkodliwych po 1.01.2009. Obecnie pracuje jako operator suwnicy rozlewniczej, nie wiem czy stanowisko to znajduje się na liście stanowisk szkodliwych, nie wiem również, czy pracodawca odprowadza składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 
wiwan / 2013-11-26 10:49 / Tysiącznik na forum
1. e. wcześniejsza. A co to za rodzaj pracy do 2008 r.- zdecydowana większość prac w warunkach szczególnych lub szkodliwym charakterze wymaga uzyskania wieku 60 lat, więc pytanie wydaje się przedwczesne.
Zresztą i tak nie spełnił warunku posiadania ogólnego stażu ubezpieczeniowego 25 lat na dzień 1.01.1999 r.- zatem e. wcześniejsza z tyt. pracy w war.... (z art. 184 ustawy emerytalnej) nie jest możliwa.

2. e. pomostowa- tu już zdecydowanie uzyskanie wieku 60 lat jest wymagane. Precyzyjnie- ustawa mówi o pracy po 31.12.2008 w war. szczególnych lub szczególnym charakterze z nowego wykazu. Praca po tym dniu NIE jest wymagana, jeśli przed tym dniem ubezpieczony przepracował cały wymagany okres w pracy wymienione w nowym wykazie. Więc ponawia się pytanie o rodzaj pracy do 2008 r.

W nowych wykazach- 'pomostowych' rodzaj obecnej pracy ojca może być uznany, jeśli jest kwalifikowany jako:

-Prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych
z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i
ich stopy).
-Prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza
lub metali nieżelaznych

bo tylko takie "pasujące" Ustawa o e. pomostowych zawiera.
 
thecybel / 83.242.66.* / 2013-11-26 23:44
Dziękuję bardzo za odpowiedź. A gdzie można to sprawdzić, czy obecna praca znajduję się w nowych wykazach prac szkodliwych. Wiem, że pracuje bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych i transportowaniu naczyń odlewniczych, ale kiedy w czerwcu zgłosił wniosek o świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach pracodawca umieścił na nim tylko okres do 31.12.2008 r (stanowisko wymienione w wykazie B dział III wg rozporządzenia Rady Ministrów z dn 07.02.1983 r.)Czy może być tak, że praca ta kwalifikuje się do "szkodliwych", ale pracodawca aby zmniejszyć kwotę składek pozmieniał coś w papierach? O jaki dokument poprosić pracodawcę, aby dowiedzieć się praca na obecnym stanowisku daje możliwość przejścia na emeryturę pomostową?
 
wiwan / 2013-11-27 13:00 / Tysiącznik na forum
Tak jak napisałem- w nowych wykazach tylko te dwa opisy pasują do pracy ojca.

Jest to pozycja 4 i 12 zał. 1 do Ustawy o e. pomostowych:

http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/ustawa;z;dnia;19;grudnia,dziennik,ustaw,2008,237,1656.html

Zwracam uwagę, że tak jak w przypadku wcześniejszych wykazów musi to być praca wykonywana stale, w pełnym wymiarze godzin obowiązującym na tym stanowisku- co wynika z art. 3, ust. 4 ustawy.

Odmowa pracodawcy w zakresie świadectwa pracy w war. szczególnych na obecnym stanowisku może więc wynikać z tego, że ojciec wykonuje też inne prace, tj. nie każdą lub nie całą dniówkę ową suwnicę obsługuje.

Co do prac do 2008 r. wykaz B, dział 3- jaka konkretnie pozycja- bo część z wymienionych prac, co prawda inaczej opisana ma swój odpowiednik w nowych wykazach 'pomostowych'- a co za tym idzie- ojciec nawet nie pracując w war. szczególnych po 2008 r. (z powodu np. ww 'niestałej i nie w pełnym wymiarze pracy) nabyłby prawo do e. pomostowej w wieku 60 lat na podstawie art. 49 ustawy o e. pomostowych.
 
thecybel / 83.242.66.* / 2013-11-28 02:08
Ojciec w pełnym wymiarze godzin wykonuje swoją pracę i cały czas na tym jednym stanowisku. Więc to nie może być podstawą do niewpisanie warunków szczególnych.

Od 1 stycznia 2010 roku to pracodawcy sami mieli określać czy na ich zakładzie występuje praca w warunkach szczególnych i obawiam się, że tak jak pisałem, aby obniżyć koszty pracy nie wpisali pracy ojca na ww. "listę". (Nie wiem natomiast jak to było z okresem 01.01.2009-31.12.2009?). Słyszałem, że od 01.01.2009 do kabin suwnicy wstawili wentylatory, możliwe, że to było przyczyną usunięcia warunków szczególnych...?

Dlatego więc dopytuję o te dokumenty jakich powinienem żądać w których opisane byłoby stanowisko i do których mógłbym się ewentualnie odwołać. Muszą dodać, że od roku wszystkich zatrudnia pośrednik pracy i bardzo "niechętnie" patrzy na wszelkie prośby o dokumentacje.

Okres pracy ojca (wg. świadectwa) w warunkach szczególnych przebiegał następująco:

a) 06.11.1985r. - 28.02.1986r. na stanowisku ładowacz w wymienionym wykazie A Dział III pozycja 67 punkt 8 załącznik 1

b) 01.03.1986r. - 31.05.1987r. na stanowisku obsługa suwnicy nad stanowiskami bezpośredniej obsługi pieców stalowniczych i rozlewania stali w wymienionym wykazie B Dział III Pozycja 14 załącznik 2

c) 01.06.1987r. - 31.01.1988r. na stanowisku przygotowywacz zestawów odlewniczych w kanale w wymienionym wykazie B Dział III Pozycja 4 Punkt 2 Załącznik 2

d) 01.02.1988r. - 31.12.2008r. na stanowisku obsługa suwnicy nad stanowiskami bezpośredniej obsługi pieców stalowniczych i rozlewania stali w wymienionym wykazie B Dział III Pozycja 14 Załącznik 2.

Od 31.12.2008r. stanowisko pracy ojca się nie zmieniło, oprócz wspomnianej wyżej instalacji wiatraków, które domniemywam mogły wpłynąć na rodzaj wykonywanej pracy, ale w moim odczuciu byłby to kolejny polski absurd. Dziękuję za odpowiedzi :))
 
wiwan / 2013-11-28 12:40 / Tysiącznik na forum
Oczywiście, że wiatrak bez wpływu w tej sytuacji i owszem może chodzić o unikanie składki na Fundusz emerytur pomostowych i niezgłaszanie stanowiska ojca do ZUS, niewykazywanie w obowiązkowym rejestrze.

Po prostu wobec wydanego świadectwa pracy niewskazującego na war. szczególne należałoby zgodnie z KP złożyć żądanie sprostowania, a w razie braku sprostowania- pozew do sądu pracy.

Widzę jeszcze problem techniczny- w Rozporządzeniu z 1983 ( oraz w kilku jego nowelizacjach ) NIE ma poz. 14 w dziale III, w wykazie B. Więc i tak tutaj potrzebna byłaby korekta.
 
Irys532 / 94.232.216.* / 2014-08-02 14:00
Mam przepracowane 28 l 5 miesięcy i 12 dni w KHS Krosno i w tym 1 rok renty i kuroniówki.W tym 13 l 2 miesiące i 20 dni w szczególnych warunkach, czy mogła bym przejść na wcześniejsze świadczenia przed emerytalne.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2014-08-04 10:47 / Tysiącznik na forum
Świadczenie przedemerytalne jest związane z utratą pracy w odpowiednim wieku, z odpowiednim stażem i jest bez* związku z warunkami szczególnymi pracy.

Natomiast w zakresie związanym z war. szczególnymi-.Dla uzyskania prawa do do samej e. pomostowej wymagany staż pracy w war. szczególnych to 15 lat- czyli musiałaby go Pani jeszcze uzupełnić, ważne też jest to, jakie konkretne stanowisko/warunki pracy po 2009 r. by to były.

Warunków stażowych na e. wcześniejszą Pani nie spełnia.

* poza okolicznościami 'azbestowymi'

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

wandaEla / 89.79.62.* / 2013-11-13 12:11
mam 60lat i pracuje 45lat w jednym zakładzie chcę przejść na wcześniejszą emeryturę czy mogę
 
wiwan / 2013-11-13 13:20 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem jest Pani z rocznika 1953.

Jeśli nie było specjalnych okoliczności pracy (górnicza, kolejowa, war. szczególne) to spełnia Pani warunki uzyskania tylko e. wcześniejszej tzw. pracowniczej z art. 46 w powiązaniu z art. 29 Ustawy emerytalnej.

ALE jest to możliwe tylko przed dniem uzyskania powszechnego wieku emerytalnego, który dla Pani wynosi- w zależności od kwartału urodzenia 60 lat i 1 do 4 miesięcy- czyli najprawdopodobniej już jest...za późno- bo jeśli urodziła się Pani przed 13 listopada, to już osiągnęła Pani powszechny wiek emerytalny.

Jak widać więc czasowo różnica prawa do obu świadczeń w tym przypadku znikoma, jest różnica w sposobie obliczenia- e. powszechna- wyliczona w sposób mieszany (20% na starych, 80% na nowych zasadach), e. wcześniejsza- na starych zasadach i z rezygnacją z OFE.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Adamadamja / 2013-11-12 21:40
Skończyłem 60 lat mam przepracowane 44 lata w jednym załadzie przepracowałem 34 lata i pracuję nadal.W 1981 roku zakład skierował mnie na kurs spawacza bo był potzebny spawacz z uprawnieniami pomimo że spawałem w angażu nigdy mi nie pisali spawacz. Nie ważne był co się robiło jaką pracę się wykonywało.Zakład nie chce mi wystawić świadectwa że pracowałem w warunkach szkodliwych ponieważ co miesiąc mi płacił szkodliwe. Obecnie choruję na Boleriozę i wykryto mi Raka drugi stopień .Zakład nie chce mi pomóc przejsc na emeryturę
 
wiwan / 2013-11-13 11:26 / Tysiącznik na forum
Coś widzę, że problem raczej prawno-pracowniczy niż emerytalny.
1. wypłacanie dodatku 'szkodliwego' do wynagrodzenia jest BEZ związku z faktem pracy w war. szczególnych w rozumieniu emerytalnym, prawem do emerytury z tyt. pracy w takich warunkach i treścią św. pracy.
Zdecydowanie więc nie może to być powód odmowy wydania św. pracy w war. szczególnych lub zaświadczenia o takiej pracy.

2. odmowa wydania św. pracy w war. szczególnych może mieć powód:
- obiektywny/prawny: prace spawacza w Pana przypadku nie były wykonywane stale, w pełnym wymiarze czasu obowiązującym na Pana stanowisku. Czyli np. oprócz spawania obsługiwał Pan tokarki, suwnicę bramową itp.
- nieprawny: pracodawca nie odprowadza od 2010 r. za Pana składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (rozumiem, że przez ostatnie 3 lat praca spawacza trwa nadal) i próbuje to ukryć przed Panem/Zusem- bo chce uniknąć poza zapłatą tych składek i odsetek innych kar z tego tytułu.

3. pisze Pan o angażach- ich treść dla ZUS nie stanowi podstawy uznania jakiegoś okresu pracy za okres pracy w war. szczególnych. Jeśli oznaczają one kolejne umowy o pracę- to już teraz za poprzednie umowy może Pan żądać wydania św. pracy, gdy nie będą mówić o pracy w war. szczególnych- żądać sprostowania ich treści- a w razie odmowy -pozwać pracodawcę do sądu pracy w tym zakresie.
Jeśli z kolei obecna umowa nie była przerywana, od lat jest tą samą umową bezterminową- można składać wniosek do ZUS o emeryturę bez ostatniego św. pracy, ale z zaświadczeniem od pracodawcy o okresie zatrudnienia i pracy w war. szczególnych. Tu znów- odmowa wydania zaświadczenia- pozew do sądu. W tej drugiej sytuacji unika Pan ryzyka, że w celu uzyskania e. wcześniejszej rozwiązuje Pan umowę, pracodawca nie wydaje właściwego św. pracy, więc emerytury Pan nie uzyskuje- i zostaje bez pracy i emerytury i chodzi po sądach.

Gdy zaświadczenie jest właściwe i spełnia Pan warunki e. wcześniejszej uzyskując decyzję pozytywną- rozwiązuje się umowę i donosi do ZUS św. pracy- siłą rzeczy nie może z niego już wtedy wynikać co innego, niż z wcześniejszego zaświadczenia.
 
Adamadamja / 2013-11-13 12:18
Witam właśnie byłem w Pile w ZUS i starsza pani z okienka nr 1, powiedziała mi że jak zakład wypłacał mi za warunki szkodliwe to nie musi wystawiać takiego świadectwa ponieważ w Mączkarni w Pile też wypłacali i nie dostali się na wczesniejsza emeryture.A zakład niechce miwystawić takiego swiadectwa ,w jednym zakładzie przepracowałem 34 lat jako mechanik i spawacz ,jestem teraz załamany ,a na dodatek schorowany .Własnie wyszłem ze szpitala i jestem 1 miesiąc na zwolnieniu a na dodatek wykryli mi raka czy nato dostane morze ręte.? Ponieważ na Bolerioze nie dostanę bo nie jestem lesniczym.Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
 
Adamadamja / 2013-11-14 12:15
Witam.! Dostałem z zakładu pismo jak byłem zatrudniony,od 1980r.jako-ślusaż warsztatowy,śluszaż zmianowy,ślusaż remontowy,co roku zmieniali i od1980 r.stale mi wypłacali dodatki i akwiwalenty,za pracę w warunkach szkodliwych,które nie są tozsamością z pojęciem szczególnych i szczególnego charakteru,w rozumieniu Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn7.02.1983r.w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze(Dz.U.nr8a od 1998 tak mi napisał kadrowy i na te wszystkie lata mam odcinki z wypłat jak wypłacali dodatek szkodliwy do 2005 r.jako mechanik maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych.Oczywiście spawałem bo przeszkolili mnie i mam na to dokument byłem mechanikiem zmianowym przy produkcji,a teraz po 34 latach zostałem oszukany.
 
wiwan / 2013-11-14 13:10 / Tysiącznik na forum
No więc tak jak napisałem- nie spawał Pan dzień w dzień przez całą dniówkę, o to oznacza, że NIE była to praca w war. szczególnych i pracodawca NIE ma prawa tego stwierdzić w świadectwie pracy lub zaświadczeniu o pracy w war. szczególnych.
Dodatek wypłacany nie ma nic do tego, a jako nieobowiązkowy to 'oszukanie' zmniejsza. Co więcej- jako składnik oskładkowany zwiększy Pana świadczenie (rentę lub emeryturę).

Jeśli ma Pan inne zdanie- tj. twierdzi Pan, że spawanie było jedynym Pana zajęciem, a więc wykonywanym przez całe dniówki- można złożyć pozew do sądu.
 
wiwan / 2013-11-13 12:50 / Tysiącznik na forum
1. nie będę oceniał wypowiedzi 'starszej' Pani, ale POWTÓRZĘ- wypłacanie w czasie pracy dodatku 'szkodliwego' w żaden sposób NIE pozbawia prawa do zaliczenia takiej pracy do pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze. Nie ma takiej podstawy prawnej, zapisu w Rozporządzeniu*.

W mączkarni nie dostali nie ze względu na dodatki, ale ze względu na to, że ich praca nie była w wykazach do Rozporządzenia* ( albo w wykazach resortowych sprzed 1983 r. ) lub nie wykonywali jej stale przez całe dniówki lub po prostu nie spełnili warunków stażowych.

2. pisze Pan mechanik i spawacz- jeśli takie prace wykonywał Pan jednocześnie, to nie ma mowy o pracy spawacza stale i w pełnym wymiarze godzin- co jest podstawą uznania pracy za pracę w war. szczególnych- par. 2, ust. 1 Rozporządzenia* Byłaby więc podstawa odmowy ze strony pracodawcy.
No chyba, że owe "i" oznacza np. dwa lata jako mechanik, potem 3 lata jako spawacz itd., bo nie ma wymogu ciągłości pracy w war. szczególnych.

3. kwestia zdrowotna/ renty jest niezależna od pracy w war. szczególnych. Wniosek o rentę z tyt. niezdolności do pracy można złożyć w każdym momencie, orzecznik ZUS to oceni. Można też poczekać do końca okresu zasiłkowego- tj. jeśli wciąż przedłużane będą zwolnienia lekarskie- to po 182 dniach powstanie kwestia świadczenia rehabilitacyjnego (maks. na 12 mc) a potem tym bardziej renty z tyt. niezdolności do pracy.
 
wiwan / 2013-11-13 12:57 / Tysiącznik na forum
zapomniałem:

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

RoGla1966 / 2013-11-05 08:03
Zbliżam się 50-tki , mam ok. 27 letnią staż zawodowy , chcę przejść na wcześniejszą emeryturę . Mam 2 obywatelstwa , mieszkałem 20 lat w Niemczech i tam też pracowałem z 16 letnim stażem .
Proszę o pomoc jak to dalej robić w Polsce !?
 
wiwan / 2013-11-05 10:15 / Tysiącznik na forum
Z jakiego tytułu chce Pan uzyskać e. wcześniejszą w Polsce ? Czy wśród tych 27 lat są okresy pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze, na kolei, w górnictwie ? Bez takich okoliczności sam wiek i staż NIE są podstawą prawa do e. wcześniejszej dla Pani rocznika.

Zatem obecnie w Polsce w tej kwestii jedyne co warto zrobić to złożyć wniosek o wyliczenie Kapitału Początkowego- czyli hipotetycznej emerytury na dzień 1.01.1999 r za okres i zarobki do 1998 r. włącznie. Oczywiście nie wiemy teraz, czy w przyszłości nadal emerytura będzie z KP obliczana, ale nawet na potrzeby inaczej liczonego świadczenia lepiej już teraz zebrać dokumenty i przedstawić w ZUS, bo z czasem jest coraz trudniej je zgromadzić zwłaszcza w przypadku posiadania stażu pracy u pracodawców już zlikwidowanych.

Co do prawa do emerytury niemieckiej nie wypowiadam się, nie znam systemu. Na pewno na mocy wspólnotowej koordynacji rent i emerytur na potrzeby świadczenia w Polsce mogą być zaliczone okresy ubezpieczenia w Niemczech, jeśli okresów niemieckich jest za mało i vice versa.

Dla koordynacji z Niemcami wyznaczono:

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
telefony:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
(22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

tam też więcej informacji do uzyskania.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Małgorzata1010 / 94.141.148.* / 2013-11-04 11:51
Witam. Mam 52 lata, 37 lat przepracowanych, w tym niecałe 14 lat w szkodliwych warunkach. Od 3 miesięcy jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Dziś dostałam wypowiedzenie z pracy. Czy mam szansę na jakikolwiek dodatek przedemerytalny? Co mi przysługuje?
 
wiwan / 2013-11-05 10:31 / Tysiącznik na forum
Ważna jest podstawa prawna/przyczyna Pani zwolnienia, a co za tym idzie treść świadectwa pracy.
Jeśli została Pani zwolniona bez wypowiedzenia w trybie art. 53, par. 1 czyli z powodu po prostu zbyt długiej niezdolności do pracy, to przyczyna zwolnienia nie leży po stronie pracodawcy, a to wyklucza Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego obecnie (tj. po tym stosunku pracy).

Jeśli stan zdrowia się nie poprawi i wyczerpie się maksymalny okres (12 mc) świadczenia rehabilitacyjnego - pojawi się szansa na rentę z tyt. niezdolności do pracy.

Co do emerytury.
W zależności od tego co to za rodzaj warunków i kiedy okresy pracy w nich trwały- podstawą e. pomostowej z tego tytułu albo rekompensaty jest uzyskanie min. stażu 15 lat pracy w tych warunkach. Czyli musiałaby Pani jeszcze w takich (niekoniecznie tych samych) ponad rok dopracować. I niekoniecznie da to prawo do emerytury w wieku 55 lat, może dać tylko zwiększenie emerytury w wieku powszechnym poprzez finansową rekompensatę ( odpowiednie zwiększenie kapitału początkowego) za pracę w war. szczególnych

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

fbml50 / 94.222.1.* / 2013-10-22 16:40
jestem juz od 15 lat na rencie inwalidzkiej 3- grupy, po 2- latach po otrzymaniu renty inwalidzkiej w polsce, wyjechalem na zarobek do niemiec,tam sie zameldowalem i pracowalem od 1998- 1012, dalej pobieralem rente polsko,i pracowalem w niemczech, 2012 firma zostala zamknienta, pobralem bezrobotne,1.5-roku, teraz sie skonczylo niewiem co robic, podatek tez tam placilem, i ubezpieczony tez bylem legalnie. teraz mam 58 i nikt mnie niechce do pracy. pytanie jak to sprawe rozwionzac -polska renta inwalidzka, a dotychczasowe zatrudnienie w niemczech
 
wiwan / 2013-10-22 19:38 / Tysiącznik na forum
W kwestii systemu niemieckiego i tego kiedy i jakie świadczenie można z niego uzyskać się nie wypowiadam.
Na pewno obecnie jest możliwość przeliczenia (zwiększenia) polskiej renty z tyt. niezdolności do pracy z uwzględnieniem zwiększenia liczby lat składkowych. To, że są one zagraniczne- nie wadzi. Oczywiście mówimy o latach udokumentowanych, legalnych, podlegających niemieckiemu ubezpieczeniu społecznemu/emerytalnemu.

Sama jednak wysokość zarobków w Niemczech nie przełoży się na zwiększenie renty.

Pojawi się najprawdopodobniej jednak problem tego, że pewnie pracując nie powiadomił Pan ZUS o tym fakcie, ani o zarobkach, ani nie rozliczał renty i dodatkowych przychodów po każdym roku kalendarzowym- chodzi o kwestię zmniejszania lub całkowitego zawieszania renty z tyt. uzyskiwania innych przychodów. Czyli kwestia zwrotu (części) renty jako świadczenia nienależnie pobranego- za 3 lata wstecz....

Po ukończeniu powszechnego polskiego wieku emerytalnego- emerytura 'z urzędu' tj. zamiana renty na emeryturę.

Więcej w kwestii zaliczenia okresów niemieckich na potzreby świadczeń polskich- w dedykowanej placówce ZUS:

Oddział ZUS w Opolu
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
telefony:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

danka1001 / 83.18.253.* / 2013-10-04 14:37
Witam serdecznie,mam 56 lat i 31 lat pracy, od 1 listpada będę pracować na zastępstwie koleżanki,która przeszła na roczny urlop macierzyński.Umowę mam na 1 rok.Czy mam wtedy prawo przejść na wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2013-10-10 11:55 / Tysiącznik na forum
NIE. Rodzaj umowy o pracę/jej terminowość są tu bez znaczenia. Pani rocznik nie korzysta już z prawa do wcześniejszej e. pracowniczej z art. 29/ art. 46.

Pani powszechny wiek emerytalny (rocznik 1957) to 61 lat i 5 do 8 mc w zależności od kwartału urodzin.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

szip53 / 37.31.174.* / 2013-07-05 18:54
Urodziłem się w 1953 roku, jestem na rencie wypadkowej 3 grupy stałej od 1975 roku, mam przepracowane 40 lat pracy czy mam możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę
 
wiwan / 2013-07-08 10:27 / Tysiącznik na forum
Niestety NIE, taka e. wcześniejsza z tyt. renty wypadkowej - z art. 31 ustawy emerytalnej obejmowała tylko roczniki do 1948 włącznie.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

gi_zb / 46.170.35.* / 2013-04-22 11:26
również wybieram się na wcześniejszą emeryturę.W lipcu będę miał staż pracy 39lat w tym 29 lat w warunkach szczególnych (świadectwo pracy) a w sierpniu kończę 60 lat. Mam tylko problem, jak potraktuje ZUS, że na koniec 1998 mam 24 i pół
roku składkowego, licząć czystą pracę (bez szkół, czy będę musiał dopisywać pracę na gospodarstwie rodziców.
 
wiwan / 2013-04-23 10:19 / Tysiącznik na forum
Emerytura wcześniejsza z art.184 Ustawy emerytalnej wymaga na ów dzień (konkretnie 1 stycznia 1999 r). 25 lat składkowych i nieskładkowych ŁĄCZNIE, przy ogólnej zasadzie z art. 5, ust. 2, że nie zalicza się lat nieskładkowych w wymiarze wyższym niż 1/3 lat składkowych. Czyli w Pana przypadku może to być nawet nieco więcej niż 8 lat nieskładkowych. Mogą to być np. studia wyższe, okresy zasiłku dla berzobotnych itp. okresy zdefiniowane w art. 7.

Okresy rolne mogą być też uwzględnione, jako okresy składkowe z art. 10.

Oczywiście drugim warunkiem jest pełne 15 lat pracy w war. szczególnych na ów dzień.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

54Mar / 178.36.103.* / 2013-04-16 08:42
wybieram sie na wczesniejsza emeryture(z art.184 Ustawy emerytalnej),(mezczyzna rocznik 1954).Wiem,ze we wniosku o emeryture musze zlozyc rezygnacje z OFE i moje 72 tys.zl.zostanie przelane do budzetu panstwa a nie do ZUS-u,ale nie wiem czy ma to wplyw na obliczenie i wysokosc emerytury z ZUS.Czy wysokosc emerytury bedzie taka ,jaka bylaby w sytuacji gdybym nie przystapil do OFE?
 
wiwan / 2013-04-16 09:56 / Tysiącznik na forum
TAK właśnie- zgodnie z ust. 3 wspomnianego artykułu składki zewidencjonowane na Pana koncie - czyli od roku 1999 zostaną przeliczone w stosunku 19,52/12,22- czyli zwiększone tak, jakby do OFE nie odprowadzono żadnej części Pana składki ( 7,3 pkt. proc do kwietnia 2011, od maja 2011 dużo mniej, ale powstało subkonto w ZUS*- czyli jakby do OFE Pan nie należał.

* tu mamy chyba przeoczenie ustawodawcy, bo nie wspomina się o kwotach z subkonta w takim przypadku.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

bell54 / 178.36.110.* / 2013-04-15 22:09
Jestem mezczyzna,mam 59 lat,w kwietniu 2014 roku ukoncze 60 lat.Zatrudniony jestem na umowe o prace.Do 1999 roku mam 28 lat pracy i 15 lat w warunkach szkodliwych (udokumentowane).Jestem czlonkiem OFE.
 
wiwan / 2013-04-15 23:28 / Tysiącznik na forum
Jeśli "do 1999... 15 lat" oznacza do dnia 1 stycznia tego roku oraz pełne 15 lat- spełni Pan warunek emerytury wcześniejszej z art. 184 Ustawy emerytalnej po osiągnięciu 60 lat. Warunkiem jest rezygnacja z OFE, a dokładniej 'wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa'.

Ale- dla uzyskania samego prawa nie będzie konieczne rozwiązanie stosunku pracy, jeśli w takowym Pan będzie w dniu wydania decyzji, ale wypłata bez takiego rozwiązania choć na 1 dzień będzie od razu zawieszona ( art. 103a )

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

irena szczepinska / 83.11.170.* / 2013-04-07 14:32
maam 57 lat jestem na stalej koroniowce kiedy moge przejsc na emeryture
 
wiwan / 2013-04-08 10:22 / Tysiącznik na forum
Co to jest 'stała kuroniówka' ?

Jeśli ma Pani na myśli zasiłek dla bezrobotnych to nie jest on stały, tylko co do zasady w części powiatów maksymalnie 12 miesięczny.
Jeśli myśli Pani o świadczeniu przedemerytalnym- to do uzyskania uprawnień emerytalnych. Zakładając brak okoliczności dających prawo do emerytury wcześniejszej, to oznacza wiek 61 lat i 1 do 4 miesięcy w zależności od kwartału urodzin- rocznik Pani jak rozumiem 1956.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

marcela / 217.212.231.* / 2013-03-14 08:56
witam moja mama na 51 lat staż pracy 32 lata jako pracownik umysłowy czy istnieje na ona możliwość przejścia na wcześniejsza emeryturę z redukcji etatów?
 
wiwan / 2013-03-14 10:14 / Tysiącznik na forum
NIE.
Jeśli nie było innych okoliczności tej pracy umysłowej (nauczyciel) to jest zbyt młoda na jakąkolwiek emeryturę, podlega (jako rocznik 1962 jak rozumiem) wiekowi emerytalnemu powszechnemu wynoszącemu 63 lata i 1 do 4 miesięcy w zależności od kwartału urodzenia.
Z możliwością e. częściowej w wieku 62 lat, jeśli uzyska staż ubezpieczeniowy 35 lat.

Być może spełniłaby warunki świadczenia przedemerytalnego jeśli oprócz ww 32 lat pracy posiada inne okresy ubezpieczenia- np. pracy w gospodarstwie rolnym rodziców.

Chodzi o łączny staż ubezpieczeniowy 34 lat na koniec 2012 r.- jeśli redukcja w 2013 r.
Czyli warunek z art. 2, ust.1, pkt. 6 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

To zresztą nie jedyny warunek...

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

aga57 / 188.47.193.* / 2013-02-03 21:35
W 2012r uzyskałam prawo do wcześniejszej emerytury z powodu na prace w szkodliwych warunkach jednak nie rozwiązałam umowy i pracuje dalej.Czy teraz idąc na emeryturę dużo straciłam.Kiedy najlepiej złożyć wniosek. Dziękuję za odpowiedz. pozdrawiam

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Kazimierz K. / 176.112.112.* / 2013-01-30 11:52
Kazimierz K.
Złożyłem wniosek o przyznanie wczesniejszej emerytury do ZUS-u i czekam na odpowiedz , a konczy mi sie umowa o pracę ,czy zakład moze mi ją przedużyc
 
wiwan / 2013-01-30 18:18 / Tysiącznik na forum
Może, nie ma żadnych przeciwwskazań związanych z prawem pracy ograniczających w tym zakresie pracodawcę.
ALE przejście na e. wcześniejszą wymaga rozwiązania stosunku pracy przez Pana- więc powstanie sytuacja, w której by emeryturę uzyskać będzie Pan musiał złożyć wypowiedzenie lub zawrzeć porozumienie stron. Jeśli na porozumienie pracodawca się nie zgodzi- obowiązywać będzie Pana normalny okres wypowiedzenia, czyli pewnie 3 miesiące.

Decyzja zależy więc od tego:
- kiedy złożył Pan wniosek i kiedy kończy się obecna umowa- co do zasady ZUS ma 30 dni na decyzję
- czy ma Pan zamiar uzyskać świadczenie najszybciej jak to możliwe

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

l.wojciechowski / 82.139.12.* / 2012-12-30 14:02
mam 60 lat jestem z 52 rocznika przepracowalem 38 lat w kwietniu 2013 nasz zaqklad rozwiaze ze mna umowe o prace chyba bede musial isc na zasilek jaka jest szansan przejscia na wczesniejsza emeryture
 
wiwan / 2012-12-30 21:08 / Tysiącznik na forum
Bez posiadania specyficznych warunków pracy w odpowiednim wymiarze- żadna. Prawa do emerytury wcześniejszej tzw. pracowniczej wynikającej jedynie z samego stażu i wieku Pana rocznik nie posiada.

W Pana sytuacji w razie zwolnienia - po rejestracji w PUP uzyska Pan prawo do świadczenia przedemerytalnego O ILE:
- uzyska Pan zasiłek dla bezrobotnych i nie utraci go przez min. 6 miesięcy.
- u tego ostatniego pracodawcy zatrudnienie nie będzie krótsze niż 6 miesięcy.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Wiesław 573 / 159.205.133.* / 2012-12-28 20:59
Witam.W kwietniu 2013r skończę 60 lat .Do 1 stycznia 1999r miałem przepracowane na PKP 16 lat,oraz ponad 25 lat pracy z okresem ubezpieczeniowym .Czy spełniam warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę.Czy fakt pracy na PKP jest równoważny z pracą w szczególnym charakterze? Czy koniecznością jest wyszczególnienie w dokumentach dotyczących pracy zapisu że zatrudnienie przebiegało(?) w "szczególnym charakterze".Jakie dokumenty to regulują.Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację.Wiesław.
 
wiwan / 2012-12-28 23:34 / Tysiącznik na forum
Emerytura kolejowa - z tyt. pracy na kolei została wygaszona. Pana rocznik jest ostatnim, ale już tylko w przypadku kobiet- który może z takiej emerytury - z art. 50 w powiązaniu z art. 40 ustawy emerytalnej.

Może Pan jednak skorzystać z wcześniejszej emerytury z tyt. pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze z art. 184 Ustawy o ile Pana praca na PKP oznacza:
-Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów
-Prace konduktorów wagonów sypialnych
-Prace przy remoncie parowozów na gorąco
-Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych
-Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie

Są to prace wymienione w Wykazie A, w dziale VIII- czyli w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz.43 z późn.zm.)

I na świadectwach pracy lub zaświadczeniu o wykonywaniu pracy w warunkach szczególnych ma być to wyraźnie napisane, z przywołaniem ww rozporządzenia lub jego resortowego poprzednika WRAZ z informacją, że była ona wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu.

Rocznikom wcześniejszym wystarczył sam fakt pracy na kolei bez względu na stanowisko/rodzaj pracy.

Jeśli przystąpił Pan do OFE- konieczna jest rezygnacja.
Konieczne też jest rozwiązanie stosunku pracy.

ważne

bodo / 5.173.199.* / 2012-12-10 08:59
Witam,07.2012 skończyłem 60 lat . Przepracowane mam ok 25lat w tym ok 15 lat jako ślusarz spawacz.od 1999 nie pracuję , nie dostaję również żadnych świadczeń. Cz należy mi się wcześniejsz emerytura??????
 
bodo / 188.33.9.* / 2012-12-10 17:06
a jak będzie jako ślusarz to też może być ???
 
wiwan / 2012-12-10 22:11 / Tysiącznik na forum
Jak co będzie ?
Nie wystarczy sam wpis w świadectwie pracy, że była praca jako ślusarz. Ma być zaznaczone, że w warunkach szczególnych, w jakim wymiarze czasu, z podaniem pozycji we wspomnianym wykazie do Rozporządzenia lub jego resortowego poprzednika- przed 1983 r. były to np. zarządzenia ministra, prezesa urzędu centralnego.
W razie wątpliwości- na ogól sprawa ląduje w sądzie, na skutek odwołania ubezpieczonego od decyzji odmownej ZUS.

No ch
 
wiwan / 2012-12-10 12:32 / Tysiącznik na forum
TAK. Od 60 urodzin. Z art. 184 ustawy emerytalnej, o ile :

- na dzień 1 stycznia 1999 r. było pełne 25 lat stażu ubezpieczeniowego (lata składkowe i nieskładkowe)
- na dzień 1 stycznia 1999 r. było pełne 15 lat pracy jako spawacz w pełnym wymiarze czasu
- zrezygnuje Pan z OFE ( o ile przystąpił )

I co bardzo ważne - ze świadectwa pracy lub uzupełniającego zaświadczenia od pracodawcy wynika ten szczególny charakter warunków pracy.

"Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym, atomowowodorowym" są wymienione ( dział XIV, poz. 12 ) Wykazu A prac z

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

coolketi / 2012-12-01 17:07
Witam. W grudniu kończę 56 lat, przepracowanych mam 38 z czego 32 jest składkowe. Wczoraj dostałam wypowiedzenie umowy o pracę.Koniec pracy po wypowiedzeniu będzie ostatniego stycznia. Likwidują zakład pracy. Czy mogę przejść na jakąś wcześniejszą emeryturę lub co wogóle w tym momencie mogę zrobić.Proszę o pomoc.Pozdrawiam
 
wiwan / 2012-12-03 11:14 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź udzielona:

http://www.money.pl/forum/problem-emerytalny-t3414326.html

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

MarinaN / 89.68.24.* / 2012-12-01 14:18
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu, jak mogę przejść na emeryturę

Jestem kobieta, ur 3 stycznia 1953
5 czerwca 2008 złożyłam do ZUS wniosek o przyznanie emerytury, bo spełniałam wszystkie warunki do wcześniejszej emerytury. Decyzje o przyznaniu emerytury otrzymałam 25 czerwca 2008. Emerytury nie pobieram, bo wciąż jestem zatrudniona na czas nieokreślony w dużej firmie.
Co rok wysyłam do ZUS aktualizacje Rp 7 i otrzymuje kolejne decyzje o przeliczeniu oraz zawieszeniu emerytury.


Wg kalkulatora na www ZUSu z nowej ustawy mogę przejść na emeryturę w lutym 2013 (60 lat i 1 miesiąc)

Czy mogę przejść wcześniej;
a/ w grudniu 2012
b/ w styczniu 2013

Chce jak najwcześniej przejść na emeryturę i już nie pracować,
1 jakie formalność muszę spełnić w stosunku do ZUS?
2 czy musze ponownie występować do ZUS z wnioskiem Rp1 ?

3 Kiedy złożyć wypowiedzenie pracodawcy ?
4 Obowiązuje mnie 3 miesięczne wypowiedzenie, jak skrócić ten okres


Z góry dziękuję za pomoc
 
wiwan / 2012-12-03 11:50 / Tysiącznik na forum
Może Pani przejść wcześniej- tj. "odwiesić" wcześniejszą emeryturę- prawa do niej Pani nie utraciła.

Nowy wiek emerytalny- 60 lat i 1 miesiąc to Pani wiek emerytury powszechnej, do którego musiałaby Pani czekać, gdyby nie miała prawa do e. wcześniejszej.

Nie ma zdaje się ustawowego formularza odwieszenia świadczenia- czyli pismo odręczne + ostatnie świadectwo pracy. Strategiczniej byłoby złożyć jednak wniosek po lutym- bo od marca nowa kwota bazowa.

Ps. Po odwieszeniu e. wcześniejszej jest możliwy wniosek o naliczenie e. powszechnej i porównanie kwot- czyli ewentualne przejście na nowe świadczenie. Jest inaczej liczone. Bywa wyższe, ale dla Pani roczników rzadko.

-----------------------------------------
By skrócić ten 3 miesięczny okres wypowiedzenia można:
- złożyć pracodawcy ofertę porozumienia stron z dogodnym terminem (nawet z dnia na dzień) czyli w trybie art. 30, par. 1, pkt 1) KP lub
- złożyć normalne wypowiedzenie - w trybie art.30, par.1, pkt. 2) a następnie, już w trakcie biegu wypowiedzenia złożyć ofertę porozumienia stron dotyczącą skrócenia już tylko okresu biegnącego wypowiedzenia- w trybie art. 36, par. 6 KP.

Obie ww drogi jak widać wymagają zgody pracodawcy, w opcji drugiej sprawa jest rozłożona na raty, więc dłużej trwa niepewność, czy da się pożegnać wcześniej. Różnica w świadectwie pracy już Pani nie interesuje.

Kodeks w tym zakresie:

http://prawo.money.pl/kodeks/pracy/dzial-drugi-stosunek-pracy/rozdzial-ii-umowa-o-prace
 
MarinaN / 2012-12-09 21:10
Dziekuję, bardzo precyzyjna odpowiedź :)

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

bryja / 89.74.105.* / 2012-10-06 21:07
Urodziłam sie w 1964 roku zaczełam pracować od 1983 roku, następnie od 1986 roku pracowałam w warunkach szczególnym charakterze do 2003 roku, jescze mogę doliczyć z gospodarstwa rolnego 3 lata i 4 lata na dzieci.W sumie mam 27 lat pracy. Czy w wieku 48 lat mogę przejśc na emeryturę pomostowa?
 
wiwan / 2012-10-08 12:06 / Tysiącznik na forum
Jaka to praca KONKRETNIE w tym szczególnym charakterze ( wpis w świadectwo pracy lub zaświadczenie o pracy w takich warunkach ) ?
Czy lata pracy w gospodarstwie przypadły przed 1983 rokiem, czy po 2003 roku ?

Za lata "na dzieci" rozumie Pani okres u. wychowawczych ?

Zasadniczo e. wcześniejsza byłaby możliwa jedynie w przypadku tancerki/akrobatki/ekwilibrystki. kaskaderki.
E. pomostowa- większa liczba przypadków, ale najwcześniej w wieku lat 50.

Najprawdopodobniej więc skorzysta Pani jedynie z rekompensaty (finansowego zwiększenia emerytury) z Ustawy o e. pomostowych do zwykłej emerytury w wieku powszechnym czyli w wieku 63 lat i 9 miesięcy do 64 lat- w zależności od kwartału urodzin.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Uzytkownik12345671 / 87.205.207.* / 2012-07-26 18:57
Urodziłem się 15.12.1953r. Zacząłem prace od 72r. Najpierw pracowałem pół roku w firmie, później w wojsku, w 75r. zacząłem prace w telekomunikacji. Pracowałem do 2001r. W warunkach szczególnych mam 26 lat. Czy w wieku 60lat mogę przejść na emeryturę?
 
wiwan / 2012-07-26 20:59 / Tysiącznik na forum
Tak z grubsza z tych danych wynika, że TAK- spełni Pan warunki emerytury wcześniejszej z art. 184 ustawy emerytalnej, gdyż :
- na 1 stycznia 1999 roku miał Pan jednocześnie nie mniej niż 25 lat stażu ubezpieczeniowego (lata składkowe+ nieskładkowe) ORAZ nie mniej niż 15 lat pracy w warunkach szczególnych- praca z wykazu A, dział VIII.

Będzie to wymagało rozwiązania stosunku pracy i rezygnację z OFE.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

Jozef907 / 83.238.56.* / 2012-05-31 13:57
urodzilem sie 1 stycznia 1953 do 1999 mam 25 lat pracy w tym 18 lat w warunkach szczegolnych. kiedy moge przejsc na wczesniejsza emeryture?
 
wiwan / 2012-06-01 12:17 / Tysiącznik na forum
Jakie to warunki ? Jeśli z "wykazu A" to w wieku 60 lat nabędzie pan prawo do e. wcześniejszej z art.184 Ustawy emerytalnej.
. Konieczne będzie rozwiązanie stosunku pracy i rezygnacja z OFE.

Jeśli z wykazu B- na dwoje babka wróżyła- albo ma Pan to prawo już, albo w ogóle i w grę wchodzi e. pomostowa.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

lechu465 / 93.105.135.* / 2012-04-22 19:17
w lipcu 2013roku koncze 60lat i mam od 1998 spelnione warunki 25lat pracy w tym 15 lat w warunkach szczegolnych.czy bede mogl rzejsc na wczesniejsza emeryture z art 184
 
wiwan / 2012-04-23 13:59 / Tysiącznik na forum
Wg. obecnych regulacji- TAK. Dodatkowo będzie to wymagało rozwiązania stosunku pracy jeśli składając wniosek będzie Pan w zatrudnieniu i złoży Pan wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa- o ile do OFE Pan przystąpił.

Jak na razie też projekt rządowy zmian emerytalnych właściwie zasad e. wcześniejszych nie dotyczy, więc z tego punktu widzenia odpowiedź też jest raczej pozytywna.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

annagreen / 89.70.24.* / 2012-04-10 15:54
Czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę? pracuję nieprzerwanie jako nauczycielka od 01.09.1983roku.Ukończyłam czteroletnie studia magisterskie, które trwały od 01.10.1979 do połowy lipca1983roku
 
wiwan / 2012-04-10 16:59 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że jest Pani z rocznika 1960 lub pobliskiego i nie pracuje w szkolnictwie specjalnym.

Tak. Ma Pani prawo do wcześniejszej emerytury z tyt. zatrudnienia w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze w wieku 55 lat z art.184 Ustawy emerytalnej.
Będzie to wymagało rozwiązania stosunku pracy i wystąpienia z OFE.

Niestety o włos nie spełniła Pani warunków uprawniających do emerytury bez względu na wiek z art. 88 Karty Nauczyciela.

Re: Jak przejść na wcześniejszą emeryturę

KJA / 37.47.55.* / 2012-03-22 00:17
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Czego mogę się spodziewać po złożeniu „Wniosku
na wcześniejszą emeryturę”?
Urodziłem się 3.06.1952r. więc 3.06.2012r.
skończę 60lat.
I. Świadectwo pracy za okres pracy od
01.09.1966r. do 30.09.1989r.
1. Karierę zawodową rozpocząłem po ukończeniu
7-letniej Podstawówki i zdaniu egzaminu do
Przyzakładowej Zasadniczej Szkole dla Pracu-
jących. Po podpisaniu Umowy o naukę zawodu
młodocianego zawartej w dniu 01.09.1966r.na
naukę zawodu w Przyzakładowej Zasadniczej
Szkole dla Pracujących, w okresie zatrudnie-
nia od 01.09.1966r. do 30.06.1969r.
2. W okresie zatrudnienia od 01.07.1969r. do
16.09.1972r. po ukończeniu Zasadniczej Szkoły
Zawodowej świadectwo z dnia 21.06.1969r. ukoń- czyłem także Technikum Zawodowego dla Pracują-
cych Świadectwo z dni16.06.1972r. wykonywałem
pracę na różnych stanowiskach do chwili powo-
łania mię do wojska.
4. W okresie od 24.10.1972r. do 15.02.1974r.
odbyłem Zasadniczą Służbę Wojskową. Potwier-
dzeniem tego faktu są wpisy do Książeczki
Wojskowej Wydanej przez Miejski Sztab Wojsko-
wy dnia 21.09.1971r.
5. W okresie od 21.02.1974r. do 30.09.1989r.
po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej wróci-
łem do swojego zakładu pracy, w tym czasie
zgodnie ze świadectwem pracy wykonywałem pra-
cę w szczególnych warunkach lub szczególnym
charakterze jako dozór inż.techniczny Wykaz A
Dział XIV poz.24 pkt.1 w okresie: 21.02.1974r.
- 30.09.1974r., 01.10.1975r.- 30.06.1976r.
15.08.1976r. - 01.12.1977r., 21.08.1982r.
- 21.09.1983r., 22.02.1984r.- 15.10.1985r.
30.10.1985r. - 27.06.1988r.
II. Świadectwo pracy z dnia 20.01.1992r. za
okres pracy od 01.10.1989r.do 20.01.1992r.
- Upadłość Firmy
1. W wyniku restrukturyzacji Firmy, w dniu
01.10.1989r, dawny wydział wyodrębnił i zmie-
nił się w nową niezależną Firmę Pracowniczą.
Nowo powstała Firma przejęła wszystkich pra-
cowników oraz środki trwałe dawnego wydzia-
łu i zgodnie ze swoim statutem wykonywała
prace głównie dla dawnego zakładu pracy.
Chciałbym zaznaczyć że przez cały okres
zatrudnienia w nowej firmie pracując na tym
samym stanowisku co wcześniej w „Starej
Firmie” czy później po upadłości „Firmy”
wykonywałem pracę w szczególnych warunkach
lub szczególnym charakterze zgodnie ze
świadectwami z dnia 15.08.2002r. oraz
05.11.2002r. Niestety jak się okazało po
ogłoszeniu Upadłości Firmy, na otrzymanym
Świadectwie Pracy z dnia 20.01.1992 r.
zabrakło miejsca lub rubryki gdzie można by
ten okres pracy wpisać, więc nie został
wpisany. Obecnie posiadam na piśmie
„Oświadczenie” 3 świadków w osobach:
bezpośredniego przełożonego i 2 dyrektorów
następujących po sobie w okresie istnienia
Firmy. Potwierdzają oni zgodnie w tymże
Oświadczeniu oraz drukach ZUS Rp8 „Zeznanie
świadka” fakt prowadzenia przeze mnie ciągłe- go nadzoru inż. technicznego a tym samym
uznają mi ten okres pracy jako pracę w szcze-
gólnych warunkach lub szczególnym charakte-
rze zgodnie z Wykazem A Dział XIV poz.24
pkt.1.że w/w okresie mojego zatrudnienia
„Firmie”.
III. Świadectwo pracy z dnia 15.08.2002r. za
okres pracy od 21.01.1992r.-15.08.2002r.
Upadłość Firmy
1. W okresie zatrudnienia od 30.03.1993r. do
15.08.2002r. zgodnie z w/w "Świadectwem
pracy "wykonywałem pracę w szczególnych
warunkach lub szczególnym charakterze:
prowadząc dozór. Inż.techniczny na oddzia-
łach i wydziałach Wykazem A Dział XIV poz.
24 pkt.1.
2. W okresie zatrudnienia zgodnie j/w
"Świadectwem pracy " zostały wyszczególnione
j/n okresy nieskładkowe: 27.03.1992r. -
31.03.1992r., 08.04.1993r. - 15.04.1993r.
28.04.1993r.- 30.04.1993r., 13.10.1993r. -
03.12.1993r., 11.03.1996r. - 21.03.1996r.
09.11.1996r.- 15.11.1996r. 20.12.1996r. -
04.01.1997r., 26.09.1997r. - 01.10.1997r.
15.12.1997r.- 20.12.1997r., 02.03.1998r. -
07.03.1998r. 28.01.1999r. - 04.02.1999r.
15.02.1999r.- 19.02.1999r. 17.12.1999r. -
23.12.1999r., 19.01.2000r. - 28.01.2000r.
21.04.2000r.- 25.04.2000r., 02.06.2000r. -
06.06.2000r., 12.01.2001r. - 16.01.2001r.
08.03.2002r.- 22.03.2002r.
IV. Data pierwszej rejestracji w PUP - Karta
wizyt z dnia 20.08.2002r.
1. Rejestracja w dnia 20.08.2002r. bez prawa
do zasiłku - Decyzja PUP z dnia 23.08.2002r.
2. Przyznanie zasiłku w wysokości 120% za staż
pracy 35lat ,11 miesięcy 16 dni - Decyzja
PUP z dnia 13.01.2003r.
3. Utrata prawa do zasiłku i statusu osoby
bezrobotnej z dniem 17.03.2003r. - Decyzja
PUP z dnia 03.04.2003r.
V. Świadectwo pracy z dnia 24.05.2004r. za
okres pracy od 17.03.2003r.
 
wiwan / 2012-03-22 11:49 / Tysiącznik na forum
Wybaczy Pan, ale ZUS-u nie będę zastępował. Zwracam uwagę na kilka rzeczy:
1. warunki szczególne pracy lub w szczególnym charakterze NIE MOGĄ być potwierdzone zeznaniami świadków. Mogą oni udokumentować/uwiarygodnić sam okres i miejsce zatrudnienia. A na to ś. pracy Pan ma...
2. albo następca prawny albo konkretne archiwum ( na stronie www ZUS jest wyszukiwarka zlikwidowanych firm ) powinno wydać albo zaświadczenie o pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze uzupełniające posiadane ś. pracy, albo wydać nowe świadectwo za dany okres wg obecnego, wymaganego wzoru. Wszystko to na podstawie posiadanej dokumentacji pracowniczej.
3. okres wojska to okres składkowy.
4. przy obliczaniu łącznego okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe mogą być zaliczone tylko w wymiarze maksymalnie 1/3 okresów składkowych. Piszę o tym, bo tych nieskładkowych coś dużo Pan wymienił.

Emerytura wcześniejsza będzie więc należna jeśli na dzień 1.01.1999 r. spełnił Pan warunek 25 lat okresu ubezpieczenia ORAZ 15 lat pracy w warunkach szczególnych, potwierdzonych posiadanymi i uzyskanymi obecnie świadectwami.

Będzie to emerytura z art.184 ustawy emerytalnej.