Na skróty
  • Ważne:
PKB w Polsce. Oto prognozy gospodarcze na 2013 rok
2012-11-08 06:00

PKB w Polsce. Oto prognozy gospodarcze na 2013 rok

PKB w Polsce. Oto prognozy gospodarcze na 2013 rok
[fot: Gawalkiewicz/REPORTER]

Nie ma wątpliwości - kryzys w strefie euro, zagrożenia zza Oceanu oraz zaciskanie pasa przez Polaków sprawią, że naszą gospodarkę czeka gwałtowne hamowanie, a wielu ludzi straci pracę. Komisja Europejska przewiduje ciężki rok dla Polski. Eksperci ostrzegają - będzie gorzej niż w czasie pierwszej fali kryzysu.

Komisja Europejska opublikowała wczoraj prognozy gospodarcze dla całej Unii Europejskiej. Według Brukseli nasz kraj czeka mocne spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia, ale także zahamowanie inflacji. Zdaniem ekspertów, uda nam się jednak utrzymać w ryzach deficyt budżetowy. Zdaniem Komisji wzrost PKB zmniejszy się do 1,8 proc., inflacja wyniesie 2,6 proc., natomiast bezrobocie liczone metodologią Eurostatu sięgnie 10,5 procent.

Polska jest jednym z niewielu państw, w których dynamika PKB w 2013 roku będzie mniejsza niż w 2012. Komisja wśród państw o gorszych perspektywach wymieniła jeszcze Słowację, Łotwę oraz Japonię. Jako główny czynnik osłabiający tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wymienia znacznie osłabienie popytu wewnętrznego powodowany kiepskimi nastrojami konsumenckimi oraz negatywnymi perspektywami rynku pracy.

Jak prognozuje Komisja Europejska, w przyszłym roku zazieleni się niemal cała północ Unii. Gospodarki krajów południa wciąż będą się kurczyć. Polska z lidera Europy, jeżeli chodzi o wzrost PKB spadnie do drugiej piątki. Wyprzedzą nas kraje bałtyckie, Słowacja i Bułgaria.

Prognozy gospodarcze dla krajów Unii Europejskiej w 2013 roku ( wzrost lub spadek PKB w proc.)

Giełda na żywo

Duda prezydentem. Czas na reakcję GPW

Finalny odczyt dynamiki wzrostu PKB w pierwszym kwartale to najważniejsza...

Źródło: Komisja Europejska.

 

Grecja czy Niemcy? Kto straszy bardziej?

Ekonomiści są zgodni - największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest sytuacja w strefie euro. Zdaniem prof. Dariusza Filara, byłego członka RPP, prawdopodobnie Euroland przetrwa w obecnym kształcie, to jednak recesja okaże się bardziej długotrwała niż do tej pory oczekiwano. - Istnieją prognozy mówiące o przeciągnięciu się ujemnej dynamiki PKB nawet do 2017 roku - zauważa Dariusz Filar.

- Prawdopodobna jest kontynuacja sytuacji, w której EBC, Komisja Europejska oraz MFW wymuszają na mniejszych krajach oszczędności, a te godzą się na nie dopiero w momencie przyparcia do muru - uważa Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Millennium Banku.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia wczoraj, kiedy to Grecja będąca pod ścianą, zgodziła się przyjąć pakiet oszczędności wynoszący 13 miliardów euro. Zgoda greckiego parlamentu umożliwiła przekazanie 31,5-miliardowej transzy z drugiego pakietu pomocowego oraz zapobiegła ogłoszeniu niewypłacalności przez Ateny.

Proponowane oszczędności przewidują m.in. znaczne cięcia emerytur i rent, zniesienie dodatkowych wypłat z okazji Bożego Narodzenia oraz zmniejszenie o 20 proc. pensji dyrektorów państwowych przedsiębiorstw. Mniejsze mają być też wynagrodzenia sędziów i wojskowych, z kolei wiek emerytalny ma zostać podwyższony z 65 do 67 lat.

Money.pl zebrał prognozy sześciu ekonomistów dotyczących kształtowania się sytuacji gospodarczej w 2013 roku. Okazuje się, że obraz koniunktury w Polsce wygląda znacznie gorzej niż rząd przedstawił w swoich założeniach budżetowych. Gabinet Donalda Tuska szacuje, że wzrost PKB wyniesie 2,2 proc., z kolei bezrobocie sięgnie 13 procent.

Prognozy ekonomistów dla Polski na 2013 rok
EkonomistaInstytucjaWzrost PKBBezrobocieInflacja
Piotr Bielski BZ WBK 1,9 13,8 2,4
Dariusz Filar Rada Gospodarcza przy Premierze 1,8 13,3 2,8
Grzegorz Maliszewski Bank Millennium 1,9 13,9 2,5
Marcin Mazurek BRE Bank 0,3 14,0 2,6
Ignacy Morawski Polski Bank Przedsiębiorczości 1,7 14,5 2,5
Mateusz Szczurek ING Bank 1,8 14,1 2,7
Średnia
1,6 13,9 2,6

źródło: Money.pl

Drugim powodem osłabienia polskiego tempa wzrostu jest sytuacja naszych największych partnerów handlowych takich jak Niemcy. Najnowszy odczyt dynamiki produkcji przemysłowej wskazuje na poważne spowolnienie niemieckiego przemysłu, gdyż rok do roku skurczyła się aż o 7,7 procent. - To wciąż dominujący rynek zbytu dla polskich eksporterów - zauważa Grzegorz Maliszewski.

Z kolei Komisja Europejska przewiduje, że dynamika PKB zmniejszy się do 0,8 procent w latach 2012-2013, co jest wynikiem słabym, zważywszy na 3-procentowy wzrost w 2011 roku. Ekonomiści są zdania, że eksport mocno ucierpi na spowolnieniu gospodarki niemieckiej.

Stany Zjednoczone nad przepaścią

Nie sposób również zignorować aspektu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Barack Obama stanie przed wyzwaniem tzw. klifu fiskalnego. Jeżeli do końca roku prezydent nie dojdzie do porozumienia z Izbą Reprezentantów, po nowym roku wygasną ulgi podatkowe ustanowione jeszcze przez prezydenta George'a W. Busha, wzrośnie minimum podatkowe i zlikwidowane zostaną ulgi dla biznesu oraz automatycznie nastąpi podwyżka podatku od funduszu płac.

Nowe dochody wprawdzie zwiększą wpływy do budżetu o ponad 600 mld dolarów, to jednak spowodują ostre hamowanie amerykańskiej gospodarki. Według amerykańskiej rządowej agencji CBO w najbardziej pesymistycznym scenariuszu PKB Stanów Zjednoczonych skurczyłoby się nawet o 5 procent. - Biorąc pod uwagę rolę USA w globalnej gospodarce, inne kraje mocno odczułyby potencjalne problemy związane z klifem fiskalnym - uważa Piotr Bielski, starszy ekonomista BZ WBK.

Zobacz, jak zareagowała giełda w sierpniu ubiegłego roku po decyzji o zwiększeniu limitu zadłużenia

Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoi Biały Dom, to kwestia limitu zadłużenia. Dług publiczny stale wzrasta i przekracza już 16 bilionów dolarów, od ustawowej granicy dzieli go już jedynie 400 miliardów dolarów. W sierpniu ubiegłego roku Kongres zgodził się na podwyższenie limitu zadłużenia o 2,1 biliona dolarów. Kilka dni później giełdy gwałtownie tąpnęły rozpoczynając drugą falę kryzysu.

Nie jesteśmy już zieloną wyspą

Najbardziej pesymistyczni ekonomiści BRE Banku zwracają jednak uwagę na czynniki wewnętrzne. - To, co ratowało nas w 2009 roku przestanie nas chronić w 2013 roku. Mowa tu o dużych inwestycjach rządowych, zwiększeniu deficytu budżetowego oraz siły polskich konsumentów - tłumaczy Marcin Mazurek, ekonomista BRE Banku.

Większość inwestycji w Polsce napędzanych głównie funduszami unijnymi oraz Euro 2012 zostanie ukończona. Fundusze europejskie przyznane nam na lata 2007-2013 powoli się wyczerpują, a liczba rozpoczętych projektów będzie znacznie mniejsza. Sytuacja się zmieni dopiero w 2014 roku, kiedy zostanie nam przesłana pierwsza transza funduszy spójności na lata 2014-2020.

Prognozy Komisji Europejskiej dla Polski
Wskaźnik201220132014
Wzrost PKB 2,4 1,8 2,6
Inflacja 3,8 2,6 2,4
Bezrobocie* 10,1 10,5 10,3

źródło: Komisja Europejska, *bezrobocie liczone wg metodologii Eurostat

Brak nakładów na infrastrukturę uderzy w mocno poturbowany już sektor budownictwa. Według najbardziej pesymistycznych prognoz pracę może stracić aż 400 tysięcy osób, natomiast polskie firmy budowlane mają duże problemy z finansowaniem. Prof. Krzysztof Rybiński nie widzi perspektyw dla tej gałęzi rynku - Kończą się wielkie inwestycje infrastrukturalne, nabudowano mieszkań, których nikt nie jest w stanie kupić. Nie tylko będą padały takie firmy DSS Hydrobudowa czy PBG, budujące autostrady i stadiony, ale też deweloperzy będą padać jak muchy - prognozuje.

Jak zauważa Mateusz Szczurek, główny ekonomista ING, polski konsument jest znacznie słabszy niż w 2009 roku. Banki niechętnie udzielają mu kredyt, zmaga się dużym i ciągle rosnącym bezrobociem, a jego zarobki pożerane są przez inflację. - To sprawia, że mocniej zaciskają pasa, co uderza w polskich producentów oraz usługodawców - tłumaczy Szczurek.

W 2008 roku dług publiczny wynosił jedynie 49 procent w stosunku do PKB, co pozwalało państwu na stymulowanie gospodarki poprzez zwiększanie deficytu budżetowego. Obecnie rząd Donalda Tuska ma związane ręce, gdyż jest na granicy 55-procentowego progu ostrożnościowego. Przekroczenie tego pułapu spowodowałoby bezlitosne cięcia i podwyżki podatków, które mocno uderzyłyby we wzrost gospodarczy. Gdyby do tego doszło, to jednak nie uniknęlibyśmy recesji (czyli spadku PKB).

Światło w tunelu?

Choć zagrożenia dla polskiej gospodarki są zdecydowanie mocniej akcentowane, to jednak Polska ma swoje silne strony ratujące ją przed większym spowolnieniem. Piotr Bielski zwraca uwagę na polską konkurencyjność. - W czasach kryzysu produkty z Polski cieszą się dużą popularnością, gdyż charakteryzuje je dobra jakość przy stosunkowo niskiej cenie - tłumaczy.

W dużej części o polskiej konkurencyjności świadczy dobrze wykształcona i tania siła robocza. - To w Polsce powstaje ogrom międzynarodowych centrów informatyczno-usługowych, w których zatrudniani są młodzi ludzie - zauważa Bielski. Polska zajmuje 10. miejsce w rankingu EF Education First pod względem znajomości języka angielskiego, co jest olbrzymim magnesem dla globalnych korporacji. Wysokie bezrobocie sprawia jednocześnie, że nie ma dużej presji płacowej wśród młodych wykształconych ludzi.

Zobacz, jak kształtowało się bezrobocie w ostatnich 12 miesiącach
Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Grzegorz Maliszewski upatruje szansy w polskich przedsiębiorcach, którzy wykażą się elastycznością i znajdą nowe rynki zbytu poza Unią Europejską. - Polskie firmy powinny się skupić głównie na krajach Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej, gdyż te rejony napędzają obecnie światową ekonomię - uważa Maliszewski.

Z kolei Mateusz Szczurek zwraca uwagę na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych powinno uwolnić część środków z lokat bankowych, które powinny trafić na giełdę lub zostać przeznaczone na konsumpcję. - Niższe stopy procentowe zachęcą do korzystania z kredytów oraz zmniejszą odsetki od kredytów hipotecznych. Czynniki negatywne przeważają jednak nad pozytywnymi i spowolnienia nie ominiemy - dodaje Szczurek.

Pesymizmu nie podziela rynek

Artur Nawrocki, analityk Money.pl

Pesymizmu ekonomistów nie podzielają rynki finansowe. Okazuje się, że polskie obligacje są obecnie najdroższe w historii, co w pewnym stopniu odzwierciedla stan polskich finansów publicznych oraz zdrowy system bankowy.

Dużym amortyzatorem potencjalnego spowolnienia jest własna waluta. W przypadku słabszej od oczekiwań koniunktury kurs złotego słabnie, co przekłada się na większą konkurencyjność polski na arenie międzynarodowej i większe przychody z eksportu. Tragedii, jak widać, nie ma.

Warto wspomnieć jeszcze o deregulacji forsowanej przez ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który w przyszłym roku otworzy dostęp do wielu zawodów, co korzystnie wpłynie na miejsca pracy w Polsce.
Choć spowolnienia nie unikniemy, to zdecydowanie jestem przekonany, że recesji w Polsce nie będzie.

Czytaj więcej w Money.pl
Ten kraj znowu czeka głęboka recesja
W Hiszpanii w obecnym i pierwszym kwartale przyszłego roku zostanie odnotowany ujemny wzrost PKB.
400 tysięcy ludzi na bruk. Lokomotywa gospodarki ostro hamuje
Eksperci mówią, że nowych bezrobotnych będzie cztery razy więcej, niż przewiduje rząd.
Gospodarka już hamuje. Ekonomiści mówią o recesji
Czy hamowaniu towarzyszyć będą podwyżki podatków i wzrost cen w sklepach i na stacjach paliw? Zapytaliśmy o to ekonomistów.
Wiemy już, co powie Donald Tusk w swoim expose
Rząd zapowiada nowe otwarcie. Niczego się nie spodziewamy, to gra medialna - komentuje opozycja.
Tagi:inflacja, pkb, gospodarka, bezrobocie, recesja
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Gospodaros / 156.17.35.* / 2013-03-13 10:07
Bądź mądry i zagłosuj na PiS w przyszłości

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Gospodaros / 156.17.35.* / 2013-03-13 10:06
Ile kosztuje nasz kraj rocznie trzymanie rezerw złota w obcych bankach?
Przecież za depozyty i skrytki ze złotem się płaci obcym bankom wtedy. Niech rząd te dane ujawni! Ci z NBP i Markiem Belką z SLD powołanego przez nieodpowiedzialnego premiera Tuska marnują pieniądze wszystkich Polaków a potem podnoszą podatki!

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

mmm535 / 82.139.160.* / 2012-12-27 13:07
media mają o czym pisać kryzys sryzys tylko po to aby potem znowu zacząć pisać że się polepsza ha ha ha

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

wdwdq / 91.217.19.* / 2012-11-22 12:43
Raczej nikt nam nie pomoże w kryzysie i zostaniemy pozostawieni sami sobie, czyli tak jak zwykle.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

aga7609 / 89.100.26.* / 2012-11-20 20:19
I po co tak straszyć naród? Od jakiegoś czasu wszyscy żyją jakimiś prognozami wydumanymi przez różnych magików. Wierzą w to wszyscy jak ślepe, bezmózgie kury. Jak słyszę hasło kryzys to mi się ulewa!

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

damian86 / 159.255.180.* / 2012-11-20 18:35
według danych spisu powszechnego, który jest najwiarygodniejszy bezrobocie jest o 3 punkty procentowe wyższe czyli nie 13% ale 16%

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Roman Bool. / 83.12.39.* / 2012-11-13 11:11
podaję dwie liczby 0,6 bezrobocie 16%

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

mś / 91.192.123.* / 2012-11-12 13:22
Najważniejsze, aby administratorzy skarbu państwa, ich koleżanki i koledzy przeżyli, mieli się dobrze. Bo ktoś w końcu musi czyścić źródełko oraz z normalnego człowieka miał ktoś możliwość robić wariata.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

stonka ziemna / 83.6.98.* / 2012-11-09 12:55
Co ten autor pisze! Obecnie jest dołek, a z każdym miesiącem sytuacja będzie się powoli poprawiać. Już w pierwszym kwartale 2013 PKBrdr może wzrosnąć o 3% i u nas będzie poprawa, tylko trzeba piulnować, aby wszystko oddawano na czas lub z niewielkim opóźnieniem, to i koniunktura się poprawi. Wzrost w 2013 będzie około 2,5%, a w ostatnich kwartałach nawet powyzej 3%. W 2014 zaś o 4%. Pozdrawiam głupich "ekspertów"

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

michau120 / 83.21.78.* / 2012-11-09 12:12
Jeszcze chwila i u nas może być jak w Syrii

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

kliir / 83.11.159.* / 2012-11-08 20:07
Konstanty Kalinowski w książce "Lubiąż" pisze: Książęta zagarniali dobra klasztorne, a trwający spór nad patronatem klasztoru pomiędzy Ferdynandem I a księciem Fryderykiem II legnicko-brzeskim odbił się płaceniem wysokich świadczeń finansowych w związku z niebezpieczeństwem tureckim. Fryderyk II zabrał ze skarbca klasztornego sporo monet oraz dzwony z sygnaturki kościelnej.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

jjjjjjj / 77.254.43.* / 2012-11-08 19:16
jeżeli nie będą powstawać kolejne rządowe inwestycje to jesteśmy juz w trumnie ale chłopcy przy korycie poradzą sobie a reszta kogo obchodzi.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Piotrek60 / 217.96.20.* / 2012-11-08 14:18
No przecież jesteśmy podobno najsilniejszą gospodarką Europy, u nas nie ma kryzysu. Wszystko pewnie przez Obamę, bo tam jak podnoszą podatki to wiedzą, że gospodarka hamuje. U nas jak podnoszą podatki to wiemy, że rząd zarabia. Ale coś mam wrażenie, że cała ta heca z zieloną wyspą to była tylko propaganda mająca przykryć rzeczywistość, której już nie da się dłużej malować na kolorowo.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Dociekliwy1410 / 83.16.245.* / 2012-11-08 14:17
Jeżeli mapka jest prawdziwa to nie Bułgaria (1,8%) nas wyprzedzi w 2013 a Rumunia

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

przemo888 / 79.186.101.* / 2012-11-08 12:50
To teraz będę chodził z dnia na dzień do pracy z nadzieją żeby mnie zwolnili :/

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

bug / 89.68.226.* / 2012-11-08 11:45
izraelita R powiedział że już w następnym roku będą wzrosty a władza ma zawsze racje i słuszny kierunek czy nie wierzycie już swojej boskiej władzy czy może włączyliście myślenie?! A jeszcze jedno w polsce było G jest i będzie Alleluja!Ogladajcie EVN oni wam zawsze swoją prawdę powiedzą
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 12:22

czy nie wierzycie już swojej boskiej władzy czy może włączyliście myślenie?

Ja interesuje cię moje zdanie to ja oczywiście wierzę. Trudno nie wierzyć jeśli wszystkich dotykała albo dotyka recesja a rząd nasz tak rządzi, że tak jak obiecywał mamy permanentny to trzeba być głupkiem żeby nie wierzyć. A poza tym to co widzę nie budzi moich obaw.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

polson / 217.113.224.* / 2012-11-08 11:42
W Polsce jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle reform do przeprowadzenia, że zganianie sytuacji w kraju na zagranicę jest delikatnie mówiąc... niepoważne.

Platforma przespała okres, w którym Polska gospodarka była w dobrej kondycji pomimo kryzysu w Europie. Teraz zrobienie czegokolwiek będzie 10 razy trudniejsze. A ponieważ będzie trudniej, to najprawdopodobniej ważnych reform nie przeprowadzą i nie wygrają kolejnych wyborów.

PiS raczej ich też nie wygra. Obstawiam, że powstanie czy zyska na popularności jakaś partia o poglądach gospodarczych liberalnych (czyli coś czym Platforma była na początku) i wygra.

Ludzie mają dość leni i socjalistów.
 
Agis IV / 2012-11-14 19:32
dokładnie żadnych reform ten rząd nie zrobi bo mu się nie chce i nie potrafi poza tym w wydał wszystko i jeszcze się za pożyczył a reformy kosztują. Co do wyborów myśle że poważnych zmian nie będzie nawet jak cudem wygra PIS to napewno nie będzie miał większości w sejmie a w koalicje nikt z nim nie wejdzie więc podział sejmu i rząd pozostanie ten sam tylko rządzić będzie miał trudniej Po-PSL-SLD bo tak to widzę no chyba że solidarna polska uzyska przyzwoity wynik ale na razie to z karzdej strony dupa lepiej to już było
 
Adam222 / 77.88.138.* / 2012-11-08 14:37
Zdecydowanie wygra PIS bo obieca cofnięcie zmian emerytalnych. Dostanie od razu kilka milionów głosów od pszyszłych emerytów. Ja też będę głosował na PIS.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

olo1 / 193.105.122.* / 2012-11-08 10:56
rOSTOWSKI TO ZABÓJCA POLSKICH RODZIN,FIRM,pOLSKI.wIEDZĄ ,ZE BĘDZIE ,ŻLE I CO RIOBIĄ,NIC.Dla niego najważniejszy jest budzet ,a reszta do piachu.
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:15

Ekonomiści są zgodni - największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest sytuacja w strefie euro.


Ekonomiści są zgodni - największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki jest sytuacja w strefie euro.

To jest prawdziwe zagrożenie. Rząd nasz pod przywództwem pana premiera Donalda Tuska z udziałem wybitnego ekonomisty, wybitnego ministra finansów p. Rostowskiego jest dla Polski zbawieniem To dzięki nim, i oczywiście innym członkom rządu i nam przedsiębiorcom Polska w Polsce nie ma kryzysu. Więc cenić ich i hołubić oraz trzymać za nas kciuki a nie pyskować jak w maglu. Tym bardziej jak się niewiele rozumie z tego co otacza.
 
m-53 / 95.49.173.* / 2012-11-08 16:04
Czy pisząc to klęczałeś???
Takie wiernopoddańcze peany wyszły z mody po 1956

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

byrcyn / 78.8.100.* / 2012-11-08 10:50
Już rok temu prognozowałem na 2012 wzrost PKB 1,8 %,gdy większość naszych gwiazd ekonomii i międzynarodowych agencji wieszczyła 3,5 %. Na 2013 przewidywałem wzrost 0,6 % i dalej tak sądzę. Już niedługo zobaczymy kto się lepiej zna na ekonomii kierowca ;-), czy sławy po amerykańsko-angielskich uniwersytetach ?
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:29

Już rok temu prognozowałem na 2012 wzrost PKB 1,8 %,

A na jakiej podstawie?
 
byrcyn / 78.8.100.* / 2012-11-08 20:46
Na podstawie obserwacji i logicznego łączenia faktów ;-)

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

ajhbergen / 2012-11-08 10:39 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
Wszystko to jest wrozenie z fusow. KE przynajmniej liczy rozne modele. Natomiast ci panowie podaja coraz to inne liczby. Cokolwiek wyjdzie, powiedza: -A jednak, sprawdzila sie moja prognoza z takiej a takiej daty.

Natomiast media robia kase na straszeniu ludzi.

USA juz sie powoli podnosza. Oby tak dalej. Niemcy sie zapadaja, ale moze nie na dlugo. Grecja juz dawno zostala spisana na straty przez rynki finansowe i przez ewentualnych kontrahentow. Modlmy sie tylko codziennie, zeby PiS i inne oszolomy nie doszly do wladzy, bo wtedy wypadlibysmy z grona panstw normalnych.
 
Adam222 / 77.88.138.* / 2012-11-08 14:42
To złodziejstwo i bandytyzm to według ciebie "normalny kraj". To ja takiego "normalnego kraju" nie chcę. Chcę taki, w którym złodzieji z PO pozamyka się do więzień a ich ukradzione majątki się skonfiskuje.
 
Wesoły Romek / 162.27.160.* / 2012-11-09 15:31
Czy przy okazji zrobią to samo ze złodziejami z PIS? Czy może oni mogą być bezkarni??

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

kryzys pozostanie w Polsce / 79.185.174.* / 2012-11-08 09:30
Profesor Rybiński w 2010 roku mówił że kryzys do Polski przyjdzie z 2 lub 3 letnim opóźnieniem. Widać że miał jednak rację.Już nawet eksperci nie kryją że kryzys zostanie w Polsce na dłużej.
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:52

że kryzys do Polski przyjdzie z 2 lub 3 letnim opóźnieniem. Widać że miał jednak rację.

Przypominam, że kryzys rozpocząl się przed czterema laty. A jeszcze w Polsce się nie rozpoczął. To Rybiński miał rację czy nie miał.
 
oszolomowaty / 193.110.130.* / 2012-11-08 12:20
Chociaz raz debos napisal racje - kryzys rozpoczal sie po objecieu rzadow POmizerakow sterowanych przez mirow i sobiesikow. Tyle tylko, ze poprzez POmedia debosom i spolce wmowiono zielona wyspe (na spolke z Grecja, z ktorej to POelektorat sie cieszy jak dziecko z balonika.
 
Elektro Devil / 2012-11-08 09:35 / Tysiącznik na forum
Kryzys zostanie w Polsce tak długa jak pasożytnictwo z PO będzie przy korycie ;)

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

Fleader666 / 83.12.74.* / 2012-11-08 09:25
Kolejny fantastyczny artykuł Artura Nawrockiego wielkiego analityka nie odróżniającego Bułgarii od Rumunii. Wnikliwość analizy jak zwykle powala proponuje zmienić zawód z analityka na objazdowego wróżbitę z fusów.

rządy PO doprowadzają Polskę do bankructwa i zapaści

Elektro Devil / 2012-11-08 09:24 / Tysiącznik na forum
jak w większości krajów UE sytuacja się poprawia a u nas równia pochyła w dół !
Rządy PO;
- podwyżki podatków
- zniszczenie przemysłu stoczniowego
- wyprzedaż majątku Skarbu Państwa za bezcen
- najdroższe stadiony na świecie (niestety nienajlepsze)
To i wiele więcej zniszczeń tego rządu sprawi że efekt będzie taki że tylko my będziemy czerwoni na tej mapie za pare lat.

Każdy nawet po jednym wykładzie z ekonomii wie, że nie wyprzedaje się składników majątku Firmy czy Państwa w dekoniunkturze...
 
Kamil B / 2012-11-08 11:23 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
zapomniałeś jeszcze dodać:
-chory przyrost administracji
-zawłaszczenie spółek państwowych przez działaczy peło, a sam ryży mówił że skończy z tym
 
Tornado+ / 31.175.180.* / 2012-11-08 14:09
Do tego Umowa gazowa na najdroższy gaz w Europie i Pakiet klimatyczny, który będzie nas kosztował w najbliższych latach dziesiątki miliardów zł.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

dwsws / 62.10.75.* / 2012-11-08 09:03
śiatło w tunelu !!!! oznazca że jedzie na nas pociąg w tunelu !!!!!

Czy ktoś zna odpowiedz? Czy antypolska działalność PiS polega na zdradzie stanu opłacanej przez Moskwę czy tylko na głupocie i fanatyzmie politycznym?

Bezpartyjny / 83.24.229.* / 2012-11-08 08:56
Wokół kryzys, a PiS zamiast pracować na rzecz pomocy wychodzenia z niego, cały czas dąży do zburzenia ładu społecznego w Polsce aby jeszcze bardziej nas pogrążyć. Często zaczynam myśłeć czy za tym nie stoją pieniądze Kremla???
 
Adam222 / 77.88.138.* / 2012-11-08 14:46
Szybciej Tuski dostają za Smoleńsk.

A PIS i tak wygra i zrobi z wami porządek.
 
Heniek L. / 2012-11-08 14:53
Zastanawia mnie jedna rzecz... w jaki sposób ma wzrosnąć zamożność społeczeństwa skoro ludzi nie stać nawet na to żeby się samemu utrzymać... ludzie któ¶zy mają po trzydzieści lat żyją ze swoimi rodzicami , żeby udało im sie wyrobić do kolejnego miesiąca...
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:32

Często zaczynam myśłeć czy za tym nie stoją pieniądze Kremla???

Nie. Za tym stoi głupota i zaburzenia emocjonalne prezesa, jego czeredy i wyznawców.
 
Kamil B / 2012-11-08 11:24 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
a to pis rządzi od 5 lat czy peło ?
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:26

a to pis rządzi od 5 lat czy peło ?

Peło i chwała najwyższemu. Gdyby rządził PIS to strach pomyśleć co by było. Jeśli w ogóle oprócz spalonej ziemi cokolwiek jeszcze by było.
 
Tfuusk / 83.31.148.* / 2012-11-08 09:59
Nie myśl zapisz się do PO
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:24

no a ja bym chciol do PiSromu sie zapisoć, co musza zrobić?

Musisz przekonać pisowską czerezwyczajkę, że będziesz pryncypialnie, bezkompromisowo walczył o odzyskanie przez Polskę utraconej niepodległości, suwerenności oraz, że nie spoczniesz dokąd nie wybijesz wszystkich, co do jednego zaprzańca który brał udział z zamachu który doprowadził do śmierci prezydenta tysiąclecia. Żeby ich przekonać przydałaby się wsciekłość na twarzy i szaleństwo w oczach. Ale dla zbawienia ojczyzny naszej warto a nawet trzeba ponieść każdy trud.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

guru122 / 83.22.229.* / 2012-11-08 08:55
Straszenie Polaków kryzysem i zwolnieniami po to by jeszcze ciężej pracowali za jeszcze mniejsze pieniądze. Propaganda kapitalistów. Kryzys już się kończy, gecja, hiszpania, portugalia już dawno zostały przez rynki zdyskontowane. Czeka nas co najwyżej ustabilizowanie sytuacji, niektóre gospodarki starej UE juŻ zaczęły rosnąć, Irlandia, UK. PKB Polski też będzie wyższe niż zakłada KE.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

j329 / 79.239.124.* / 2012-11-08 08:50
Gdzie sa teraz ci specjalisci - ekonomisci ktorzy wypowiadali sie o Polsce jako najsilniejszym kraju Europy. "Zielona Wyspa"
pana Tuska jest oczywiscie jego wymyslem ale Polska powinna sie zastanowic nad sytuacja Grecji, bo te same bledy sie robi w Polsce co w Grecji. Aktualnie jest tylko na to jedna metoda pani Merkel i my ja stosujemy: oszczednie, oszczednie i spokoj na sali, ograniczyc wydatki, nie brac kredytow, mierz sily na zamiary a bedzie dobrze. zycie ponad stan jest
kosztowne i Polska moze miec ten sam problem jaki ma Grecja - jesli bedzie tak dalej sie szastac kredytami bankowymi i chwalenie sie w telewizji inwestycjami ktore sa pieniedzmi unijnymi powinno byc kontrolowane.
Wiecej rozsadku...
"Bismarck"
 
Adam S. / 164.126.214.* / 2012-11-08 08:29
Kiepskie nastroje droga Komisjo Europejska i znaczne osłabienie popytu u Polaków bierze się przede wszystkim z powodu najniższych pensji w Europie które w zasadzie można nazwać tylko jałmużną. MOŻE w końcu KE weźmie się za problem zrównania płac.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
JarosławPiSdzielec / 77.65.19.* / 2012-11-08 10:22
a do tego trzeba najpierw wstapić do strefy Euro, ino PiSdzielstwo jest jak na razie przeciw.Bo w zł to sobie możemy płace wyrównywać ile chcemy, tyle, że rynki nam je zawsze wyrównają kursem waluty w dół. W końcu każdy będzie miał ten upragniony milion pensji miesięcznie, ale zara, czy juz tego nie przerabialismy w latach 90-tych?
 
bezrobotny1 / 2012-11-08 10:35
na waszym miejscu nie wierzyłbym za bardzo w te całe prognozy, pewnie zmienią się jeszcze kilka razy albo nadejdzie jakiś niespodziewany kryzys i zaskoczy wszytskich
 
JarosławPiSdzielec / 77.65.19.* / 2012-11-08 11:15
nasze, wasze, co za róznica, ważne, że unikniemy recesji, teraz spokój jest potrzebny i zdrowy rozsądek. Jakbyśmy mieli recesję i ujemny PKB to bezrobocie mogłoby dobić do 20%. No to by się wtedy Wodzu Yaro na zawsze dziewica ucieszył z trageddii tysięcy polskich rodzin. Wtedy byłby na pewno bliżej władzy i upragnionego koryta.
 
debos / 178.42.78.* / 2012-11-08 11:42

teraz spokój jest potrzebny i zdrowy rozsądek.

Dzisiaj wszyscy głośno powinni krzyczeć, że nie ma i nie będzie kryzysu. Jeśli tak zrobimy to kryzys oszukamy nawet gdyby on chciał do nas zawitać ale jeśli od rana do wieczora będzie się mówić o kryzysie to on nadejść musi.
Takie jest przecież doświadczenie po 2009r kiedy zamówienia z zagranicy zgasły jak zapałka a uratował nas popyt wewnętrzny.Jeśli Polacy uwierzą tej chamskiej czarnej propagandzie pisowskiej głównie czeredy to ludzie przestaną poza mąką, kaszą i cukrem cokolwiek kupować. A wtedy musi być dramat.
 
pr rp / 199.67.203.* / 2012-11-08 13:30
Czyli jak ktoś na mnie leje mam mówic że pada?
Kryzysu nie ma tylko bezrobocie i emigracja wzrasta.
 
midwiś / 193.108.100.* / 2012-11-08 15:10
dokładnie tak. Jak w filmie "Życie jest piękne" La Vita è Bella

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

nasza szkapa / 178.36.245.* / 2012-11-08 08:01
W tle przewija się myśl,że lepiej było wziąć ślub z Turcją.Cnotę i urodę szag trafił a na rękach nie noszą.

Re: PKB w Polsce. Prognozy gospodarcze na 2013 rok

k aczordonald / 92.20.49.* / 2012-11-08 07:42
jak w widzimy w Polsce przy wzroscie 2-3 procent sytuacja sie pogarsza.
Dzieje sie to samo co w zachodnim kiedy gospodarka jest na minusie.

Oficjalnie mowi sie juz ze recesja potrwa do 2017 roku,co pisalem 4 lata temu na forum,kiedy money wystawialo artykuky o gospodarkach wychodzacych z kryzysu ktory byl w 2008 ::::))))

Czego to nie napisza dla leszczy :::))))

Pomimo wiec ze bedziemy tam na jakims 1 czy 2 plusie(liczonym tak jak dlug,srednia krajowa i wszystko inne :::)))) to sytuacja bedzie identyczna jak w krajack ktore sa oficjalnie na minusie.
Bezrobocie rosnie a wiec gospodarka bedzie sie kurczyc, a wiec wzrostow zadnych nie bedzie,no chyba ze w podwyzkach cen.Ciekawe co,bedzie sie kurczyc na plusie ::)),ktory istnieja tak samo jak istniala zielona wyspa.

Mieszkania dalej beda wiec taniec.