Na skróty
Fraza

"skarga - wzór"

została znaleziona (512 wyników)
 • Opinia prawna na temat "skarga - wzór"

  Nie szukaj dłużej informacji na temat "skarga - wzór", zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.
 • 2014-09-23Terminy na sporządzenie uzasadnienia wyroku

  (...) - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu (...)
 • 2014-09-30Więzienia CIA w Polsce. Będziemy się odwoływać?

  (...) w sprawie. Obrady w sprawie więzień CIA w Polsce trwająTrybunał w Strasburgu zaczął dziś badać skargi na Polskę w kwestii domniemanych tajnych więzień w naszym kraju. Rosja będzie podana (...)
 • 2014-10-01Białoruś zawiesiła ruch pieszy m.in. do Polski

  (...) bezpieczeństwa i stale powstają trudne sytuacje na przejściach, projektowanych wyłącznie z myślą o ruchu samochodowym. - Ta sytuacja stwarza wiele powodów dla uzasadnionych próśb i skarg obywateli (...)
 • GALERIA: 7 zaskakujących rzeczy w Amazonie. Maszyna jedząca pieniądze, Minionki, konfident...

 • 2014-09-25Osły z Poznania znowu razem. Władze ZOO tłumaczą się i przepraszają

  (...) się na rozdzielenie osłów po interwencji radnej PiS Lidii Dudziak, która otrzymała skargi na kopulujące ze sobą zwierzęta w okolicach placu zabaw dla dzieci. Interweniowała u dyrektora ogrodu, który postanowił (...)
 • 2014-09-19RPO w obronie danych osobowych osób składających interwencje w gminie

  (...) - ie uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady Gminy, w których nie dokonano anonimizacji danych osobowych.Składający skargi na działalność wójta powinni mieć pewność ochrony ich danych osobowych (...)
 • 2014-10-02Wybory w Bułgarii. Na chwilę przed głosowaniem wciąż brak wizji reform

  (...) w Bułgarii Przyczyną protestu nacjonalistów jest odkładanie przez CKW rozpatrzenia ich skargi dotyczącej żądania zakazu emisji spotu wyborczego partii bułgarskich Turków. Bułgaria bliska przedterminowych (...)
 • 2014-09-23Nieuzasadnione wynagrodzenie komornika sądowego

  (...) przez komornika - jest po prostu nieuczciwa. Jestem w trakcie pisania skargi do sądu na komornika i zamierzam wnieść do sądu wniosek o powołanie biegłego do ustalenia rzeczywistych kosztów działania komornika.Czy (...)
 • 2014-09-23Wniosek o udzielenie informacji publicznej

  (...) . Czy w takiej sytuacji uzasadniona jest skarga na bezczynność/nieudostępnienie informacji publicznej? Odpowiedź: Podstawą udostępniania informacji publicznej na wniosek art. 10 ustawy o dostępie do informacji (...)
 • 2014-09-23Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

  (...) kolejną skargę na bezczynność wójta do WSA. Czy moje przekonanie, że jestem pokrzywdzonym w sprawie znajduje uzasadnienie, a jeśli tak to czy mogę żądać wydania odpisu postanowienia i je skarżyć do sądu (...)
 • 2014-09-23Uchylenie prawomocnego wyroku

  (...) powinien wykazać specyfikację kosztów procesu? Odpowiedź: Prawomocny wyrok sądu II instancji można uchylić poprzez wniesienie skargi kasacyjnej w terminie 2 miesięcy od doręczenia stronie orzeczenia wraz (...)
 • 2014-09-23Odszkodowanie od organu

  (...) rozgraniczeniowe jako bezprzedmiotowe, uzasadniając decyzję wycofaniem wniosku przez sąsiada. Skierowałem skargę do SKO, które najpierw uchyliło decyzje wójta i nakazało mu podjęcie postępowania a później (...)
 • 2014-09-30Prawo do bycia zapomnianym. 135 tys. wniosków o usunięcie z Google

  (...) Sprawiedliwości UE zapadło w sprawie skargi, jaką w hiszpańskiej agencji ochrony danych AEPD złożył w 2010 r. przeciwko Google obywatel Hiszpanii. Narzekał on, że w wynikach wyszukiwania po wpisaniu jego imienia (...)
 • 2014-09-23Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

  (...) Pytanie: Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie (...)
 • 2014-09-23Wpis hipoteki a egzekucja z nieruchomości

  (...) poprawienia oczywistej omyłki, a drugi raz poprzez skargę na orzeczenie referendarza, ale nie wiem czy mam szansę ze względu na to, czy data wpływu jest częścią orzeczenia uwzględniającego mój wniosek (...)
 • 2014-09-23Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

  (...) Pytanie: Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał (...)
8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| ... +10| 35
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z
Nie znalazłeś satysfakcjonujących wyników wyszukiwania frazy skarga - wzór? Zadaj pytanie na forum o skarga - wzór lub spróbuj zawęzić swoje zapytanie. Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania skarga - wzór