Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Sprawdź, co nowego w prawie przetargowym

0
Podziel się:

Dla skrócenia procedury przetargowej ograniczona została możliwość zadawania pytań do specyfikacji przetargu.

Sprawdź, co nowego w prawie przetargowym
(Palko72/Dreamstime.com)

Przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych (tzw. mała nowela) wprowadziły istotną zmianę w składaniu wniosków o udzielenie przez zamawiającego wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotychczas częstą praktyką stosowaną przez wykonawców w przetargach organizowanych na duże zadania infrastrukturalne było zadawanie ogromnej ilości pytań dotyczących dokumentacji przetargowej w ostatnich dniach przewidzianych w ustawie na ich wnoszenie. Robiono tak, by zamawiający nie miał możliwości udzielenia na nie odpowiedzi przed upływem terminu składania ofert. Zmuszało to zamawiającego do przesuwania terminu składania ofert, a w konsekwencji przedłużało w czasie procedurę przetargową.

Zmiana art. 38 Prawa zamówień publicznych ma na celu przeciwdziałanie takim praktykom, a tym samym *przyśpieszenie postępowania *o udzielenie zamówienia publicznego. Na zamawiającym będzie ciążył obowiązek wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wówczas, kiedy wykonawca złoży wniosek nie później niż do końca dnia, w którym upływa *połowa wyznaczonego terminu składania ofert. *

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie natomiast na termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie wyznaczonego terminu, zamawiający będzie mógł udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Na złożony przez wykonawcę wniosek zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, na 4 dni przed jego upływem, jeśli zaistnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Określenie przez ustawodawcę terminu, w jakim zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień do specyfikacji należy uznać za rozwiązanie korzystne dla wykonawców. Zapewnia bowiem wykonawcom odpowiedni czas na uwzględnienie tych wyjaśnień przy sporządzaniu oferty oraz pozwala jednocześnie uniknąć sytuacji, w której zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tuż przed upływem terminu składania ofert.

Z drugiej strony, nowelizacja zmniejsza czas na weryfikację postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawców i zadawanie do niej pytań. Będzie to szczególnie uciążliwe w zamówieniach infrastrukturalnych, dla których sporządzono obszerną specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Zadawanie przez wykonawców pytań do zamawiającego dotyczących postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia możemy jednak ocenić pozytywnie. Pozwala to na skorygowanie ewentualnych błędów zawartych w dokumentacji postępowania, a także wyjaśnienie wątpliwości co do postanowień w niej zawartych. Dzięki temu wykonawcy mogą rzetelniej oszacować koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Autor jest specjalistą prawa zamówień publicznych w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)