Amortyzacja

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-06-05 13:11
Prowadzę jednoosobową firmę. Zamierzam kupić maszynę drukarską. Jej koszt to blisko 250 000 PLN. Słyszałam od znajomego że taką maszynę się amortyzuje. Proszę o informację na czym polega amortyzacja.
jbem / 2009-06-05 13:12 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowna Pani,

Amortyzacja to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania.
Jest to koszt niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą wydatków: istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup środka trwałego). Z pomocą amortyzacji nakłady na zakup czy wytworzenie środka trwałego są stopniowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów. Przy takiej kwocie zakupu, buduje sobie Pani znaczną „tarczę podatkową”, która pozwoli Pani nie placić podatków przez dłuższy czas.
Stosuje się różne metody amortyzacji: liniowa, degresywna i progresywna. Dla różnych środków trwałych stosuje się różne stawki amortyzacji.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy