Forum Forum dla firmKsięgowość

Auto pracownika na wyjeździe służbowym

Auto pracownika na wyjeździe służbowym

skomentuj
Wyświetlaj:
seweryn11 / 2011-10-16 20:51
Witam, mam pytanko: jeżdżę autem prywatnym w celach słaużbowych,
mam stawkę 0,78 zł za 1km., czemu od tego odciągają mi podatek?
seweryn11 / 2011-10-16 20:48
Witam, mam pytanko: jeżdżę autem prywatnym w celach słaużbowych, mam stawkę 0,78 zł za 1km., czemu od tego odciągają mi podatek?
Tomek z Łodzi / 85.89.165.* / 2007-11-29 07:59
Witam mam takie pytanie w obecnej pracy zostałem poproszony o ryczałt auta mam płaconą stawkę za 1km i czy należy mi się coś za dojazd moim własnym autem do pracy bo wzasadzie mogłem jechać MPK a auto czasami może być tak że nie będzie wykożystane bo np. pojedziemy autem szefa gdzieś i czy mam prawo wpisać sobie km za dojazd.
mpytajnik / 213.17.152.* / 2007-10-11 14:53
We wspomnianym rozporządzeniu nie moge odnależć informacji o mozliwości rozliczenia w oparciu o faktyczne przejechane km. Jest mowa tylko o ryczałcie. Gdzie znajdę zapis zezwalajacy na kilometrówkę?
pirat / 217.153.55.* / 2007-05-09 08:28
0,21zl/km za motocykl

niech mi ktos poda nazwisko idioty ktory to wyliczyl.
na motocykl stawka powinna wynosic 0,5
radarr / 193.111.166.* / 2007-04-13 10:12
Czy wydatki typu parking i autostrada pokrywa kilometrówka?
mf.gov.pl / 135.245.72.* / 2007-11-27 12:49
Nie pokrywa.
przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż spółka deleguje swojego pracownika celem odbycia przez niego zagranicznej podróży służbowej. W tym przypadku środkiem transportu na terenie Polski jest samochód stanowiący własność pracownika, a poza granicami Polski samolot. Przed rozpoczęciem podróży samolotem pracownik pozostawia samochód na parkingu, za który uiszcza opłatę parkingową, otrzymując na tą okoliczność dowód zapłaty, oraz płaci za przejazd płatnymi odcinkami autostrad na terenie Polski. Pracownik ww. opłaty ponosi na obszarze kraju, we własnym imieniu i na własny koszt. Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie, czy zwrot pracownikowi wspomnianych opłat parkingowych i autostradowych stanowi dla niego przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy przychód pracownika z tytułu zwrotu przez pracodawcę przedmiotowych opłat jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. W przedmiotowej sprawie podstawą rozliczenia podróży służbowej pracownika będzie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

Pracownikowi oddelegowanemu w podróż służbową na mocy § 3 ww. rozporządzenia z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę przysługują diety oraz zwrot kosztów:

przejazdów,
noclegów,
dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
Przepis ten nie wymienia, o jakie inne udokumentowane wydatki chodzi, nie ogranicza również ich wysokości, pozostawiając to w gestii pracodawcy. To pracodawca decyduje o zwrocie faktycznie poniesionych przez pracownika wydatków, które nie są limitowane i które muszą być prawidłowo udokumentowane, a ponadto muszą mieć związek z odbytą podróżą. Do najbardziej typowych wydatków zalicza się bilety wstępu na różnego rodzaju targi, wystawy, pokazy, opłatę za przejazdy płatną autostradą, opłatę za korzystanie z parkingu itp. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku, gdy koszty te są prawidłowo udokumentowane i mają związek z podróżą służbową, kwoty wypłacone przez pracodawcę na rzecz pracownika, który odbył podróż służbową będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na dzień złożenia przedmiotowego wniosku oraz obowiązuje do czasu zmiany stanu prawn
elawi / 62.179.49.* / 2007-06-26 22:35
byłam ostatnio na szkoleniu i prowadzący je doradca podatkowy powiedział coś w tym stylu: " moim zdaniem tak, bo tak jest w przypadku ryczałt sam. za jazdy lokalne (wszystko ponad limit należy opodatkować i ozusować, ale co raz więcej urzędów skarbowych uznaje te koszty za podatkowe jako inne wydatki" A jak jest naprawdę? Może najlepiej niech zdecyduje "ważniejsza" osoba w firmie tylko oczywiście na piśmie.
przewodnick / 2007-10-11 17:54 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
Najlepiej zgłosic się z zapytaniem do US właściwego dal siedziby firmy. Oczywiście na piśmie
skomentuj

Najnowsze wpisy