Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum ubezpieczeńNa życie

Aviva Nowa Perspektywa - rezygnacja?

Aviva Nowa Perspektywa - rezygnacja?

skomentuj
karaakedi / 2017-07-17 10:20
Na etapie starania sie o kredyt mieszkaniowy wyszło, że potrzebujemy ubezpieczenia na życie. Agent doradził nam Nową Perspektywę (pomińmy, czy słusznie czy nie). Razem z narzeczonym podpisaliśmy umowy i do czasu podpisania kredytu wpłacaliśmy składki. Okazało się jednak, że kredyt uzyskaliśmy w innym banku, więc chcieliśmy zrezygnować z polisy. I tu zaczęły się cyrki...
Agent poinformował nas, że musimy napisać odręcznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z prośbą o zwrot wpłaconych składek. Oświadczenie takie napisaliśmy (mamy jego skan), a on miał je wysłać dalej. Siłą rzeczy nie płaciliśmy już składek i co jakiś czas, wedle instrukcji, sprawdzaliśmy czy konto zostało dezaktywowane. Nie zostało. Co więcej, mimo mijającego już miesiąca, nadal naliczane są składki. Dzwonił ostatnio do mnie ich konsultant poinformować o zadłużeniu i był szczerze zdziwiony tym, że jakiekolwiek odstąpienie było pisane.
Wiem, że jeśli po prostu nie opłacę kolejnej składki ubezpieczenie wygaśnie. Ale nie o to chodzi - chodzi o to, co mówił agent. Czy miał racę? Można liczyć na jakiś zwrot składek? Choćby częściowy? Jak wygląda taki oficjalny proces rozwiązywania umowy tej polisy?
Wyświetlaj:
szklarek / 2017-07-17 10:28 / 10-sięciotysiącznik na forum
Na stronie WWW ubezpieczyciela do odnalezienia są OWU tego ubezpieczenia.

- możliwość odstąpienia - par. 25, w ciągu 30 dni od zawarcia.
karaakedi / 2017-07-17 10:30
A jeśli te 30 dni już dawno minęło? mogę jedynie wygasić umowę i wtedy składki przepadają?
szklarek / 2017-07-17 10:32 / 10-sięciotysiącznik na forum
Proszę poczytać sobie pełne OWU. Nie znam tego ubezpieczenia, ani jego opcji jaką zawarliście.
karaakedi / 2017-07-17 10:36
Odstąpienie rozumiem, z rozwiązaniem jest jedynie taki zapis:
"ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Poza przypadkami odrębnie wskazanymi w OWU lub wynikającymi z prze-
pisów prawa, główna umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w następujących
przypadkach i terminach:
1)
z dniem ustalenia wartości wykupu,
2)
z chwilą śmierci ubezpieczonego,
3) z końcem ostatniego dnia miesiąca ubezpieczenia bezpośrednio poprzedza-
jącego miesiąc ubezpieczenia, w którym wartość rachunku podstawowego
jest równa 0 (zero) albo wartość wszystkich rachunków, pomniejszona
o kwotę należności z tytułu dodatkowych umów ubezpieczenia jest
mniejsza lub równa 0 (zero), przy czym powyższe nie dotyczy przypadku,
kiedy Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 13,
4)
jeżeli dodatkowa umowa ubezpieczenia stanowiąca uzupełnienie głównej
umowy ubezpieczenia tak stanowi – z dniem wskazanym w ogólnych
warunkach ubezpieczenia tej umowy"

Rozumiem więc, że doradca wprowadził nas w błąd i nie ma racji?
szklarek / 2017-07-17 11:24 / 10-sięciotysiącznik na forum
Niekoniecznie- bo :


wynikającymi z prze-
pisów prawa


Chodzi moim zdaniem o art. 830 KC
skomentuj

Najnowsze wpisy