Forum Forum emerytalneInne

Będą zmiany w ustawie o KRUS

Będą zmiany w ustawie o KRUS

Money.pl / 2008-09-30 14:49
Komentarze do wiadomości: Będą zmiany w ustawie o KRUS.
Wyświetlaj:
rolnik60 / 67.175.54.* / 2015-01-02 06:50
czy jest mozliwe podwojne ubezpieczenie w polsce z tyt, prowadzenia 40 ha ,gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami A praca legalna w usa majac podwojne obywatelstwo i oplacajac regularnie skladki obowiazujace czy to jest zgodne zprawem i czy mozna legalnie kozystac ze swiadczen obydwu stron
wiwan / 2015-01-02 10:10
Nie.
-Podleganie innemu ub. społecznemu wyklucza obecnie możliwość pozostania w ub. społecznym rolników (KRUS) bez względu na to, czy jest ono zagraniczne czy krajowe.
Z małymi wyjątkami dotyczącymi okresowego zarobkowania w UE, EFTA, Szwajcarii.
-Podleganie KRUS dotyczy osób zamieszkujących w RP.
-Stała praca ( a więc i zamieszkiwanie ) w USA wyklucza okoliczność, że rzeczywiście prowadzi Pan dz. rolniczą.

Powyższe okoliczności dotyczą również opcji ub. KRUS na wniosek tj. dobrowolnego.

Od 2015 będzie możliwość podwójnego ubezpieczenia, ale tylko w zakresie zleceń, umów agencyjnych i zasiadania w radach nadzorczych, o ile wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczy 1/2 płacy minimalnej.


Nadal jednak jest kwestia prowadzenia dz. rolniczej i zamieszkiwania w RP.
Bernard+ / 83.22.141.* / 2008-10-03 18:11
Od podwyższania pensji w kraju nie przybędzie ludzi umiejących wykonywać konkretne prace a tylko wzrośnie koszt wytworzenia towaru lub usługi, więc będą wyższe ich ceny, co znowu spowoduje spadek realnej wartości takich podwyższonych wynagrodzeń i koło się zamyka. Potrzeba nam konkretnych fachowców w przedsiębiorstwach a nie tych absolwentów socjologii lub marketingu którzy pracują na emigracji w restauracjach i sklepach na kasie lub na zmywaku albo jako dodatek do taśmy przy pakowaniu towarów lub w magazynach jako pomocnicy hindusów do ręcznego transportu towarów. To wypłacanie pustych pieniędzy pracownikom już było po 1980 roku, gdy wszyscy pracujący w PRL zgodnie z porozumieniami strajkowymi otrzymali dodatkowe wypłaty i ze sklepów znikły podstawowe towary i wszyscy zbiednieli zamiast się wzbogacić jak sadzili zmuszając władzę do wypłacenia dodatkowych pieniędzy. Więc jeżeli ktoś jest młodszy i nie pamięta skutków podwyższania płac bez wzrostu wydajności pracy to niech zapyta tatę lub mamę a nie pisze tu bzdur. Aby lepiej żyć wcale nie trzeba więcej nominalnie zarabiać wystarczy, że wzrośnie siła nabywcza naszych wypłat a tak się już dzieje, bo spadają ceny używanych samochodów spadają ceny wycieczek i wczasów zagranicznych i tego wszystkiego, co kupujemy za granicą, bo umacnia się polska waluta. A że drożeją te towary i usługi, które są pochodzenia krajowego jak np. mieszkania żywność energia opał, woda i ścieki, centralne ogrzewanie paliwa papierosy itp. to jest właśnie efekt podwyższania płac w Polsce tam gdzie jest niska wydajność ale są silne związki zawodowe ( patrz dane Polskich stoczni wydajność w porównaniu z resztą europy jest w nich 5 razy niższa, bo bez wzrostu wydajności bez poprawy efektywności gospodarowania wypłaca się latami coraz wyższe pensje. Jak np. górnicy zażądali podwyżek, więc strachliwa władza dała im podwyżki, ale kopalnie zamiast więcej lepszego węgla mają do sprzedania mniej węgla i to gorszych gatunków wiec koncerny węglowe notują duże straty nie mają pieniędzy na inwestycje na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, więc już 3 razy w tym roku podniosły ceny węgla. Skutkiem tego musi zdrożeć to wszystko, co zużywa węgiel do produkcji a więc elektryczność i ciepło, stal i wyroby stalowe a to spowoduje wzrost kosztów budowy statków i maszyn i produkcji garnków i wielu rzeczy. Jeżeli w procesie produkcji musi być zużyty prąd i ciepło to musza zdrożeć produkowane tam towary i koło się zamyka po raz kolejny, ale obejmuje coraz większe kręgi pracujących i ich rodzin. Bo co mi po podniesieniu najniższej płacy z 936 zł do 1126zł a średniej z 2780zł do 3125zł, jeżeli musze zapłacić o kilkadziesiąt złotych więcej za prąd w mieszkaniu, mimo, że zużywam go mniej za wodę również płacę więcej za ciepło w kaloryferach płacę więcej za wiele produktów płacę więcej, więc mogę sobie i tak kupić wszystkiego mniej. To skutek PASOŻYTNICTWA wielkich nierentownych, bo źle zarządzanych przez partyjnych kolesi państwowych firm na reszcie wydajniej pracującego, ale skromniej zarabiającego społeczeństwa.
Sankcja / 2008-10-03 11:38
To jest niepoważne. Mogli już nic nie robić
Bernard+ / 83.22.141.* / 2008-10-03 18:13
Dlaczego argumenty PSL mówiące, że nie można zlikwidować KRUS i że nie można ustalić składek na ubezpieczenie społeczne rolników proporcjonalnie do dochodu osiąganego z posiadanego gospodarstwa są nieprawdziwe?
Aby odpowiedzieć Ci na to pytanie drogi Czytelniku musisz zadać sobie trud przeczytania i poznania lub przypomnienia sobie kilku poniższych informacji:
Hektar przeliczeniowy – to umowna jednostka powierzchni gruntu, która równa się 1 ha klasy gruntów przyjętej za podstawę do przeliczania powierzchni innych klas gruntów. Za 1 hektar przeliczeniowy przyjęto 1 ha gruntów klasy IV, biorąc za podstawę plon zbóż z 1 ha gleby IV klasy. Jest to jednostka kalkulacyjna ustanowiona głównie do celów podatku rolnego; powierzchnia rzeczywista użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów, gruntów pod stawami i pod zabudowaniami, gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych) podlega opodatkowaniu według przeliczników zależnych od X klas gruntów i okręgów podatkowych, w obrębie których położone jest dane gospodarstwo rolne (do celów obliczania hektarów przelicz. kraj dzieli się na 4 okręgi podatkowe). Szczegółową tabelę ha przeliczeniowych zawiera Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 ze zm.). Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego jest w zasadzie w całym kraju jednakowa, ponieważ zakłada się, że każdy ha przelicz. daje podobny dochód.
Dzięki temu ustalając stawkę podatku rolnego od jednego ha gruntów klasy IV każdy rolnik płaci podatek sprawiedliwie uwzględniający wyższe dochody jakie osiąga się z gleb żyznych i niskie dochody jakie są udziałem rolników posiadających gleby jałowe o niskiej wydajności.
W każdej Gminie istnieje już od lat ewidencja gruntów, która jest podstawą ściągania od ich posiadaczy podatku rolnego wg ustalanych corocznie stawek podatkowych dla jednego hektara przeliczeniowego.
Kto jest podatnikiem ?
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:
• są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
• są użytkownikami wieczystymi gruntów
• są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego
• są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Co uważa się za gospodarstwo rolne ?
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
Jak liczymy podatek ?
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Wrocław jest w I okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:
• Dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2007 rok, średnia cena skupu żyta wynosiła 58,29 zł za 1dt).
• Dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy (według komunikatu Prezesa GUS na 2007 rok, średnia cena skupu żyta wynosiła 58,29 zł za 1 dt).
Na podstawie danych statystycznych o wysokości plonów i przeciętnych cenach skupu zbóż GUS wylicza co roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) ogłasza się, iż przeciętny do
Bernard+ / 83.22.141.* / 2008-10-03 18:17
Ciąg dalszy powyższej informacji::
Na podstawie danych statystycznych o wysokości plonów i przeciętnych cenach skupu zbóż GUS wylicza co roku przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2006 r. 1898 zł.
Departament Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 20 września br. ukazało się obwieszczenie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2006 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia dochód ten w 2006 r. wyniósł 1898 zł, tj. 158,17 zł miesięcznie.
Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2008 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007 r.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,z późn.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2007 r. 2220 zł.

Wg powyższych informacji których nikt z rolników ubezpieczonych w ZUS nie kwestionuje tak kształtuje się przeciętny roczny dochód rolnika posiadającego:
5 ha przeliczeniowych wynosi 11100 zł czyli miesięcznie 925 złotych
12 ha przeliczeniowych wynosi 26640zł rocznie czyli miesięcznie 2220 złotych.
20 ha przeliczeniowych wynosi 44400zł rocznie czyli miesięcznie 3700 złotych.
50 ha przeliczeniowych wynosi 111000zł rocznie czyli miesięcznie 9250 złotych.
tu jest projektowana granica pomiędzy bardzo biednymi i zwyczajnie biednymi rolnikami.
51 ha przeliczeniowych wynosi 113220zł rocznie czyli miesięcznie 9435złotych
100ha przeliczeniowych wynosi 222000zł rocznie czyli miesięcznie 18500złotych.
150ha przeliczeniowych wynosi 333000zł rocznie czyli miesięcznie 27750złotych.

Do tej pory wszyscy rolnicy płacą jednakową składkę ubezpieczenia społecznego wynoszącą UWAGA 63,36zł miesięcznie za co mają prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej, zasiłków chorobowych, odszkodowań wypadkowych za wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym, rent i emerytury rolniczej wynoszącej miesięcznie 633,60zł netto na rękę.

A teraz cierpliwy czytelniku jeżeli już poznałeś prawne i ekonomiczne pojęcia podstawowe, którymi posługują się politycy to przeczytaj najnowszy projekt zmian w zasadach opłacania składek do KRUS.
Pawlak: rząd przyjął projekt ubezpieczenia społecznego rolników (opis)
Informacja PAP 2008-09-30, ostatnia aktualizacja 2008-09-30 16:20
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianach w ubezpieczeniu społecznym rolników. Projekt zakłada zróżnicowanie składek w oparciu o kryterium wielkości gospodarstwa - poinformował w na konferencji prasowej wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.
Według projektu nowelizacji, podstawowa składka miesięczna wynosiłaby 10 proc. najniższej emerytury, czyli 63,63 zł miesięcznie. Dla osób prowadzących podwójną działalność (rolniczą i pozarolniczą) byłaby to dwukrotność składki - 20 procent najniższej emerytury.

Projekt nowelizacji przewiduje, że wyższe składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą płacili rolnicy posiadający powyżej 50 ha przeliczeniowych.
Dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych, miesięczna składka będzie wynosiła 12 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 76,40 zł. Dla gospodarstw o obszarze 100- 150 ha 24 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 152,70 zł.

Dla gospodarstw o obszarze 150-300 ha składka będzie wynosiła 229,10 zł (36 proc. emerytury), a powyżej 300 ha - 305,40 zł. (48 proc. emerytury).

W przypadku domowników (osób pracujących na rzecz rolnika), bez względu na wielkość gospodarstwa, składka będzie opłacana w podstawowej wysokości.

Pawlak zapowiedział, że w połowie października powołany przez premiera zespół rozpocznie prace nad długookresowymi rozwiązaniami w zakresie reformy ubezpieczeń społecznych rolników.

Wyjaśnił, że minister rolnictwa wycofał niektóre zapisy dotyczące opłacania składek przez rolników, którzy podejmują pracę poza rolnictwem tzw. dwuzawodowców. Dodał, że propozycje resortu rolnictwa wymagają jeszcze dalszych konsultacji.

"Były kontrowersje związane z zagadnieniami dotyczącymi uregulowań osób, które podejmują dodatkowe zatrudnienie. Aby nie przedłużać tej procedury, minister rolnictwa wycofał tę propozycję i skupił się na tym co było możliwe do szybkiego przeprowadzenia w tej chwili" - powiedział na konferencji Pawlak.

Resort rolnictwa chciał umożliwić rolnikom zarabianie
j.a. / 83.7.24.* / 2009-12-28 23:20
wyliczyłeś że z takiego jak ja mam gospodarstwa czyli powyżej 100ha miesięcznie mam dochodu 18500zł??? a jaki plon na nim policzyłeś konopie indyjskie czy maryhe?? odstąpie ci na rok to moje gospodarstwo za 10000 miesięcznie - a co niech strace!! choć tu na wieś i dorób się miliardów mi wystarczy Twoja biedna pensja i .... święty spokój!!!!!!!!!!
absurd / 83.238.238.* / 2008-10-02 22:03
Kpina z tych, którzy szamoczą się w pozarolniczej działalności. Dlaczego tu miesięczny ZUS przekracza 800 PLN i jest liczony wg średniego w gospodarce, a nie wg najniższego wynagrodzenia. Poza tym, poza rolnictwem reformę ZUS mam raz na kwartał, a nie z okazji 60-lecia powstania PRL-u.
astilbe / 2008-09-30 17:20
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r. wynosi miesięcznie nie mniej, niż 283,71 zł

Samo zdrowotne!

A rolnik ma płacić 63.63 zł za całe ubezpiecznie...
I to się nazywa sprawiedliwość społeczna...
Czy tym nie powinien zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich? Bo ja osobiście czuję się dyskryminowany z tego powodu, że nie jestem rolnikiem...
kasiak81 / 87.119.54.* / 2009-09-15 11:24
A zastanawiałeś się kiedyś, jak to by było byc rolnikiem. Nigdy nie mieć dnia wolnego, nie móc chorować, bo nie ma zwolnień lekarskich, przynajmniej twoje krowy tego nie przyjmą, same sie nie wydoją. A pomyslałeś czy zwłaszcza małe gospodarstwa jak, żyją. Ja w tym miesiącu wziełam 4000 tys zł za mleko, z czego 3000 tys odrazu poszły na opłaty, a tu zbliża sie koszenie kukurydzy, która wyniesie mnie,1000zł samo skoszenie, a gdzie jeszcze ropa do ciągnika, żeby można byłlo to powozić, ugnieść. A gdzie jeszcze cały miesiąc jedzenie, nieprzewidziane wydatki jeżeli ktoś zachoruje i beda potrzebne leki, a co jak krowę weżmie zapalenie i potrzebne zastrzyki, weterynarz, a gdzie pieniadze na granulki z karma dla krów.
Myślę że wszyscy który tak zazdroszczą rolnikom powinni sie zastanowić co mówią.
No nie mowiem może Ci co mają ze 100ha i więcej to żeczywiście mają za dobrze, ale trzeba się też zastanowić co z tymi co mają koo 10 ha i ledwo wiążą konie z końcem!!!
Dyskryminacja Pństwa / 83.5.223.* / 2009-07-06 15:26
tak masz racje trzeba wziąści i zrobici porządek ,rodzice odpisali mi małe gospodarstwo 12 ha zeby dostać emeryture , ja pracowałem i nie zajmuje się gospodarstwem ,w trakcie zwolnieńa poszłem na zwolnienie lekarskie iwystąpiłem o zaśłek chorobowy w pracy zarabiałem 3000zł zus powiedział że podlegam krusowi poszłem do krusu i powiedziano że tak przysługuje mi sasiłek dzienny za każdy dzieni zwolńenia przekraczający 33 dni 5zł 42gr za dzieni zwolnienia a zpracy dostałbym 80 % prosze sobie teras porównaci te sumy i przelyczyci?????
/ 83.7.86.* / 2008-12-18 21:21
to se kup i pogadamy.kupisz se park maszynowy, wybudujesz potrzebne budynki, nakarmisz dzieci, poślesz ich do szkoły. masz 3 ha tzn 4,5 przeliczeniowe, dochód niech będzie 1100 na miesiąc. żyć nie umierać nawet na mamrota cię niestać.
zapracowany / 217.98.72.* / 2008-10-03 06:28
DYSKRYMINACJA?
kup sobie ziemię rolną i stań się rolnikiem,a zobaczysz ile kosztuje weterynarz,nawozy,inne ubezpieczenia.A wszystko bez odpoczynku i urlopu,bo co świnie powiem że jadę na narty?A może Dyskryminowany przyjedzie do mnie i zastąpi mnie na ten czas?
Prosie / 83.13.110.* / 2008-10-03 07:33
to zrezygnuj z roli - idź do uczciwej pracy jak inni. Nie będziesz musiał pieścić prosiaka, pojedziesz na narty... Tylko ciekawe czemu Ci się to nie opłaca!!!!!!!!!
Debonair / 77.252.176.* / 2008-10-02 21:13
Serdecznie zapraszam cię na tydzień do mnie. Zostaniesz rolnikiem :D
Przypuszczam, że po dniu pracy uciekłbyś gdzie pieprz rośnie z odciskami na rękach i bolącym kręgosłupem :)

Z rolnikami jak i z górnikami, ciężka, fizyczna praca wpływająca na zdrowie więc państwo dopłaca... (na całym świecie!).

Ja jestem za podwyższeniem opłat - jak najbardziej - ale tym samym za podniesienie świadczeń emerytalnych.
A najbardziej jestem za ustawą, która wychwyci tych wszystkich oszustów, którzy podają się za rolnika mając po prababci hektar pola...ale to już insza inszość.

Jakbyście tylko zechcieli się dowiedziec, jakie są koszty finansowe i zdrowotne związane z prowadzeniem gospodarstwa to jestem pewna, że radykalnie zmienilibyście zdanie..
425 / 217.153.80.* / 2008-10-03 13:21
Właśnie ksiąg też nie prowadzicie, a szkoda, bo wtedy mielibyśmy jasność jakie macie "straty"
Andrzey12345 / 83.11.107.* / 2008-10-01 10:00
O ile dobrze pamietam to juz sie zajal i zglosil do TK jako niezgodne z konstytucja i sam mowil ze beda mu dziekowac, bo zadna partia nie odwazy sie dokonac zmian. Jestem tylko ciekawe kiedy wyrok w tej sprawie, bo poki co cicho w mediach.
diablisko / 80.55.104.* / 2008-09-30 16:30
smiechu warte, najwieksi 300 zlotych... A byle masz stragan to musisz 800 placic. Boja sie ruszyc bo poparcie spadnie. Politycy (z zadnej parti) nie zasluguja nawet na odrobine szacunku.
me / 85.89.162.* / 2008-09-30 16:49
Dodajmy do tego: jak nie płacisz to przyjdzie komornik i stragan zabierze.
wistawio! / 217.96.100.* / 2008-09-30 15:00
Grzebia patykiem w go*wnie, zamiast zlikwidowac i wcielic do zlodzieja zusa.
me / 85.89.162.* / 2008-09-30 14:49
A dla mnie co? Jak zwykle g****. Też chcę płacić składkę w zależności od wielkości mojej firmy. Jak mam małą firmę to chcę płacić 63zł miesięcznie zamiast obecnych 800.
PYR / 83.21.59.* / 2008-10-02 20:45
Masz rację, Zyskają wszyscy bo nie zbankrutujesz a może nawet kogoś zatrudnisz!!
odp ze wsi / 83.31.142.* / 2010-01-13 23:15
rząd wie że jeżeli wszyscy rolnicy prowadziliby księgi to zobaczyliby obraz nędzy i rozpaczy.Kosztowałoby to ich dziesiątki milionów złotych.Myślicie że to taki raj od dzieciaka pomagać w gospodarstwie rodziców ,nic z tego nie mieć ,patrzeć się jak inni grają w piłkę, nie jeździć z innymi na wycieczki bo nie ma pieniędzy na to a według tych hektarów co maja rodzice to jesteśmy za bogaci żeby dostać stypendium.Produkty rolne są tak drogie mleko zboże.....żeby nie ilość starszych domowników z emeryturami plus dopłaty to polskie rolnictwo przy tych cenach nie istniałoby i to rząd też dokładnie wie.Kto zarabia ?np. zakłady mięsne ,które wstawiają wam taką wędlinę w sklepach ,która jest napita wodą i pomalowana ludwikiem dla połysku a dopłatę do sprzedanego żywca (VAT)zgarniają Ci co ją skupują a państwo pcha i tego nie widzi!.Żeby nie ciągły rozwój rolnictwa to nie byłoby tylu miejsc pracy i "WY z miasta" siedzielibyście w domu!!!Co wam pokażą jakieś dopłaty czy co? to Wy myślicie że każdy rolnik idzie i mu od razu dają !! Mówi się do Was gorzej niż do ściany bo wy widzicie tylko różnicę cen!! Podziwiam młodych rolników ,którzy starają się coś zrobić ,utrzymywać się i rozwijać jako tako a nie idą do pracy bogacić jakiegoś pracodawcę ,który się dorobił kosztem poprzednich pracowników,oszukaństwami i przekrętami .Posiada on tyle żeby np 10-100-1000-..... było biednych.Gdzie jest logika żeby pomiędzy zwykłym pracownikiem a np prezesem była różnica 10-100 w zarobkach ???no tak ale ustrój demokratyczny na to pozwala-same "demo" mówi za siebie.Obecnie tez jestem pracownikiem i część mojego wynagrodzenia idzie do zus.A co do rolników to pewną kombinującą i przemądrzałą ich część powinni tak opodatkować że ich chytrość szybko by zniknęła.Osobiście nie znam rolnika ,który dorobiłby się uczciwie tego żeby można było żyć przyzwoicie

Najnowsze wpisy