Forum Polityka, aktualnościGospodarka

Będzie strajk w fabryce Fiat GM Power Train

Będzie strajk w fabryce Fiat GM Power Train

skomentuj
Wyświetlaj:
Wapniak / 83.28.90.* / 2007-02-27 21:59
A co na to nasz zasłużony narodowy, bohater strajkowy z 21 postulatami? ...Siedzi spokojnie przed komputerem w wygodnym fotelu i patrzy jak jego koledzy niedoli walczą o to samo?... Ładnie to tak?...
marek 19-53 / 83.24.26.* / 2007-02-27 23:05
Szanowny Pan, jak sama ksywka wskazuje, ma daleko posunięte zwapnienie. Albo jest prowokatorem. Bo o głupotę go nie posądzam.

Wyjaśniam tą nieprzyjemną, przyznaję, wycieczkę osobistą.

"nasz zasłużony narodowy, bohater strajkowy z 21
postulatami" walczył właśnie o prawo do strajków, o wolność zrzeszania się w WZZ.
I póki strajk może się odbywać może siedzieć spokojnie w fotelu.
lollek / 83.24.207.* / 2007-02-27 23:50
"spokojne siedzenie w fotelu" - wątpię, czyta raport
Wapniak / 83.7.78.* / 2007-02-28 09:53
Dla Marek 19-53:

21 postulatów z 17 sierpnia 1980 roku


1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
a. ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r. studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
c. znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a. podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

W którym prywatnym zakładzie są lub będą Związki?...
I co? Czyżby rycerz się kłaniał?... Może jakieś specjalne okulary dla poszerzenia horyzontu...
Gregoro / 78.88.61.* / 2008-03-18 15:10
cos mi sie zdaje ze wapniak ma cos z muzgiem i jest Liderem :)
skomentuj

Najnowsze wpisy