Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

BEZPIECZNA INWESTYCJA. 7,5% W SKALI ROKU.

BEZPIECZNA INWESTYCJA. 7,5% W SKALI ROKU.

prawnikdipl / 2021-11-09 13:48
Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2021 upływa termin zapisów na Kwit Dochodowy serii H21 emitowany przez spółkę BREWE Leasing.
Kto z Państwa zdecyduje się przed powyższą datą, otrzyma możliwość nabycia z dyskontem, czyli poniżej ceny nominału. Dla przypomnienia nominały , to 5 000 PLN, 20 000 PLN oraz 50 000 PLN. Można łączyć.
Dlaczego akurat KWIT Dochodowy?
Jest to świetne rozwiązanie na rosnącą inflację. Jest też rozwiązaniem atrakcyjnie inwestorskim. Dlatego inwestor, który nie zdecyduje się na wyjście po którymś z rocznych okresów inwestycyjnych, otrzymuje KWIT-y Dochodowe z coraz wyższymi kuponami. Na początku jest to 7,5% w skali roku, i oprocentowanie to systematycznie wzrasta do poziomu 9,5%. Oczywiście, decyzja o pozostaniu w cyklu inwestycyjnym zależy od inwestora. Ma on swobodę wyjścia z inwestycji na końcu każdego okresu . Minimalny okres inwestycji to: 15 miesięcy.
Bezpieczeństwo i zaufanie
Dodatkowe zabezpieczenia np. w postaci zastawu rejestrowego w wysokości 120% należności wekslowej, czy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Dodatkowo wprowadzona jest funkcja administratora zastawu - kancelarii adwokackiej, jak również instytucję depozytu notarialnego.
Powołany jest także administrator zastawu oraz depozyt notarialny. Wszystkimi czynnościami zajmie się administrator zastawu we współpracy z notariuszem. Warto przypomnieć, iż KWIT-y Dochodowe są zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym. Środki zabezpieczone zastawem są wyłączone z masy upadłościowej - analogicznie jak np. hipoteka. Czyli środki podczas trwania KWIT-ów pozostają w dyspozycji administratora, który w razie jakiś problemów ( choć do tej pory nie zdarzyły się ) spienięża dostępne środki i rozlicza inwestorów.
Brewe Leasing, to rzetelna spółka godna zaufania. Nasi inwestorzy zostali już przyzwyczajeni do wysokich standardów współpracy oraz do terminowych wypłat odsetek i kapitału. Zaufanie, jakim darzą Brewe Leasing inwestorzy świadczy za tym to, że w ostatnich latach spółka wyemitowała 22 emisje obligacji ( wszystkie spłacone w terminie). Teraz jest to KWIT Dochodowy, który od 2019 roku jest obsługiwany także terminowo.
Produkt inwestorski BREWE Leasing jest wysokiej rentowności: od poziomu 7,5% w skali roku do 9,5% w skali roku, przy systematycznie wypłacanych kuponach. Jest to też świetny produkt rentierski o wysokim poziomie elastyczności - inwestor ma możliwość systematycznego wyjścia z inwestycji na zakończenie każdego cyklu, czyli okienka transferowego.

Zapraszamy
Kontakt z naszym biurem
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy