co po 1 stycznia

piechocinski / 83.238.72.* / 2007-02-16 12:12
Co po 1 stycznia w przewozach towarowych piszczy….

Spełniły się nasze oceny co do procesu liberalizacji rynku po 1 stycznia 2007 .Z dnia na dzień nie pojawili się nowi gracze ,nie zalały nas nowe firmy walczące o rynek przewozów dumpingową ofertą .
W wieloletnich procesach gospodarczych daty graniczne nie wywołują od razu
konsekwencji. Pamiętajmy o tym ,ze w Niemczech po 10 LAT REFORM
FUNKCJONUJE OKOŁO 330 PRZEWOZNIKÓW KOLEJOWYCH A WYSTĘPUJE PORÓWNYWALNY UDZIAŁ W RYNKU FIRMY DOMINUJĄCEJ ( przewoźnicy prywatni mają około 18 procent w rynku) .
W Polsce prywatni przewoźnicy działają krócej ,w 2003 roku mieli udział 3,6
(2004 -8 %,2005-13 ) procent w pracy przewozowej ,w roku 2006 według
wstępnych wyliczeń zanotowali poziom 17-18 %. W Zespole Doradców
Gospodarczych TOR szacujemy ,ze przewoźnicy prywatni osiągną ponad 20
procentowy udział w pracy przewozowej w roku 2007. Dynamicznym procesom
zmian na rynku sprzyja wzrost przewozów ,w 2006 przewieziono o 8 %
towarów więcej. Nowi gracze na rynku starają się o przejęcie udziałów w polskiej
firmie transportowej lub co obserwujemy występuje najczęściej szukają na
naszym rynku strategicznego sojusznika. Firmy przewozowe dotychczas
funkcjonujące na polskim rynku zakończyły chyba już w podstawowym
asortymencie taborowym sprowadzanie starego ,używanego taboru z zagranicy
a zamawiają na skalę dotąd niespotykaną nowe lokomotywy i wagony. Wzrasta
też liczba zgłoszeń na remonty i modernizacje używanego taboru co znacząco
poprawia sytuację zakładów zaplecza technicznego polskiego kolejnictwa .W
nowy rok zakłady naprawcze taboru kolejowego weszły z rekordowymi w
ostatnich latach zamówieniami chociaż po okresie wieloletniego zastoju ich
możliwości i zdolności ( stan załogi ,sytuacja finansowa ,relacje z
dostawcami materiałów ) są poniżej rzeczywistych potrzeb rynku. Największy
prywatny przewoźnik CTL zwiększył liczbę posiadanych lokomotyw do 170 a
liczbę wagonów do 5000.PTK Rybnik 110 lokomotyw 1600 wagonów , Zabrze 110 lokomotyw 1800 wagonów . Lotos Kolej 2000 cystern .To już nawet na rynku
europejskim zaczynają być istotni gracze Wielu krajowych przewoźników
nawiązuje współpracę z firmami transportowymi z Europy. Kilka przykładów
PCC Rail wspólnie z brytyjską Arriva PLC ogłosiły zamiar powołania spółki
zajmującej się przewozami pasażerskimi a z niemieckim DB Raillon towarowej
spółki logistycznej ,do której partner niemiecki wniósłby m.in. 50 lokomotyw. CTL planuje przejęcia na rynku niemieckim. Wszyscy szukają najtańszych form finansowania i pracują nad planami inwestycyjnymi .CTL i Zabrze rozważają wejście na giełdę .Po pierwszym okresie kiedy powstające firmy przewoźników powoływały spółki córki dla realizacji przewozów w kolejnych segmentach rynku następuje konsolidacja kolejowych firm .Konsolidacja części przewozowej w jeden organizm organizacyjny ma na celu zwiększenie operatywności działania ,
ograniczenia kosztów i także przygotowania do wchodzenia na giełdę czy też
przejęć na rynku. Przykładem takich działań jest połączenie Spółek Kopalnia
Piasku Kuznia Warężyńska s.a. z Przedsiębiorstwem Transportu Kolejowego I
Gospodarki Kamieniem w Zabrzu w Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego
Holding .Kolejnym możliwym etapem konsolidacji jest połączenie PTK Zabrze
i Rybnika. Rozmowy w tej sprawie są prowadzone. Korzyści z procesów
zachodzących na rynku mają także i klienci. Lepsza jakościowo oferta i co ważne spadek cen. Dość powiedzieć, ze w ubiegłym roku marze tylko na przewóz węgla spadły niekiedy nawet o 30% .Umacnianie się rynkowej krajowej alternatywy dla przechodzącego poważne kłopoty ,dominującego na rynku PKP Cargo jest dla klientów kolei dobrą wiadomością.


Janusz Piechociński WWW.Piechocinski.blog.onet.pl

Najnowsze wpisy