Forum Forum dla firmDotacje

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-06-13 13:27
Witam, zależy mi na odpowiedzi na pytanie dotyczące dofinansowania z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Mam możliwość kupna używanego sprzętu do salonu kosmetycznego, niestety nie wiem czy taki krok nie pozbawi mnie możliwości starania się o dofinansowanie?
kpoplawska / 2008-06-13 13:34 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:
a) zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP,
b) zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
c)zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku zakupu sprzętu lub rzeczy używanych beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia umowy kupna-sprzedaży oraz do dołączenia dokumentu potwierdzającego wartość rynkową nowego sprzętu lub rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np.: katalog, oferta e-sklepu itp.). Wartość zakupionego sprzętu lub rzeczy używanych musi być niższa od wartości rynkowej, ale jednocześnie musi przekraczać 1000 zł. Do umowy kupna-sprzedaży bezwzględnie musi zostać dołączony dowód zapłaty stosownego podatku.


Katarzyna Popławska, doradca klienta,

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców.

Najnowsze wpisy