Dorabianie do emerytury.

skomentuj
Luisjana / 2016-03-01 00:49
Czy emerytka wcześniejsza, (od 55 roku życia), która przed końcem 2012 r. osiągnęła wiek powszechny, (60 lat), może dorobić do emerytury bez ograniczeń, zachowując nabyte prawa do świadczenia?
Wyświetlaj:
wiwan / 2016-03-01 17:09
1. krótko i dla Pani : TAK
2. dłużej i również dla innych:

Dorabianie do emerytury przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego ( a więc w praktyce e. wcześniejszego i pomostowego ) ma skutki dotyczące samej wypłaty świadczenia ( zmniejszenie czy całkowite wstrzymanie ) ale NIE są to skutki dotyczące samego PRAWA do świadczenia. Innymi słowy nie ma tu kwestii naruszania praw nabytych, i nawet emerytura z 100% zawieszeniem wypłaty po ustaniu przyczyn zawieszenia- jest po prostu odwieszana pod względem wypłaty. Nie ma ponownego uzyskiwania do niej prawa tj. składania wniosku, bo prawo do świadczenia pozostało. Różnica pozornie mała. Bo przecież warunki uzyskania św. wcześniejszych są na tyle obostrzone, że po prostu po np. 1 roku zawieszenia wypłaty mogłyby już nie być nigdy spełnione.
Luisjana / 2016-03-01 19:28
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
Być może niezbyt precyzyjnie przedstawiłam swoje pytanie, ale nie chodziło mi wyłącznie o zachowanie praw do świadczenia emerytalnego, lecz także o wypłatę (w całości) owego świadczenia. Zatem, czy w moim przypadku nie muszę obawiać się zawieszenia wypłaty dorabiając bez ograniczeń.
wiwan / 2016-03-02 10:03
Tak. Taki jest obecny stan prawny wynikający z art. 103, ust. 2
USTAWY
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
skomentuj

Najnowsze wpisy