Forum Archiwum tematów giełdowych

ElstarOils - dynamicznie rosnie

ElstarOils - dynamicznie rosnie

skomentuj
AnalizyGiełdowe.pl / 2006-04-12 09:44
ELSTAROIL
Temat
Przychody ze sprzedaży za marzec 2006
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

" Treść raportu:
Zarząd Spółki Elstar Oils Spółka Akcyjna w Elblągu (Spółka) informuje, że przychody ze sprzedaży Spółki w miesiącu marcu 2006 roku wyniosły 18,1 mln zł (wobec 10,8 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego). Narastająco za okres 1 kwartału 2006 roku przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 50,5 mln zł (wobec 29,8 mln zł w 1 kwartale roku 2005).
"
zrodlo: espi

Ten raport tylko potwierdza jak fundamentalnie mocną jest spolka.
skomentuj

Najnowsze wpisy