Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

emerytura

skomentuj
john01 / 77.87.124.* / 2010-09-13 18:59
w tym roku kończe 60 lat i czy bede mogła przeliczyc swoja wczesniejsza emeryture zaznaczam ze dodatkowo nie pracowalam
w latach 2005 przebywałam na zasiłku przedemerytalnym
w 2005-2010 pobiarałam wczesniejsza emeryture
Wyświetlaj:
wiwan / 2010-09-13 19:39 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak, będzie Pani mogła. Pewnie, że gdyby na wcześniejszej emeryturze Pani pracowała, to przeliczenie to zauważalnie emeryturę by zwiększyło, ale i bez tego dodatkowego stażu jej wysokość się zmieni gdyż emerytura wcześniejsza była obliczona na starych zasadach czyli z kwoty bazowej i stażu ubezpieczeniowego. Nowa natomiast ze zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych indywidualnych składek zewidencjonowanych na koncie indywidualnym w ZUS.
john01 / 77.87.124.* / 2010-09-23 07:34
a czy musze złożyc odpowiednie dokumenty do obliczenia nowej emerytury czy obliczenie bedzie obliczone z urzedu na podstawie lat składkowych
wiwan / 2010-09-23 09:28 / 10-ciotysiącznik na forum
Jeśli w czasie od przyznania wcześniejszej emerytury nie pojawił się nowy okres składkowy ( nie pracowała Pani )- nie trzeba dokumentów. Wystarczy wniosek o przeliczenie i dowód osobisty. Przeliczenie zostanie dokonane na podtsawie dokumentów dostarczonych w 2005 roku.
john01 / 195.117.101.* / 2010-10-03 15:39
jak wyglada przeliczenie emerytury ze zwaloryzowanego kapitału poczatkowego i skladek na koncie
wiwan / 2010-10-04 11:59 / 10-ciotysiącznik na forum
Wygląda nieco skomplikowanie- jak to w ZUS. Meritum jest takie, że oblicza się w dużo większym stopniu w realnym uzależnieniu od realnie odprowadzonych składek, a nie średnich płac. Więc po prostu zacytuję:
#Wysokość emerytury będzie zależała od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych w ZUS po 1998 r. na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Podstawą wyliczenia emerytury będzie bowiem suma kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Suma tych kwot zostanie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę tej osoby, której ustalana będzie emerytura.

Dodać należy, że podstawą obliczenia emerytury może być wyłącznie kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego - jeżeli osoba zainteresowana nie pozostawała w ubezpieczeniu po 1998 r., albo wyłącznie kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - jeżeli nie ma ona obliczonego kapitału początkowego, np. z powodu niepozostawania w ubezpieczeniu przed 1999 r. albo nieprzedłożenia dokumentów wymaganych do ustalenia kapitału początkowego.

Od 1999 r. ZUS ewidencjonuje składki na ubezpieczenie emerytalne każdej osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym na indywidualnym koncie ubezpieczonego.
Przed 1999 r. ZUS nie był zobowiązany do prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych. Z tego względu osobom urodzonym po 1948 r. za okresy pracy (ubezpieczenia) przypadające przed 1999 r. odtwarzana jest teoretyczna składka na ubezpieczenie społeczne poprzez obliczenie kapitału początkowego.

W celu obliczenia kapitału początkowego niezbędne jest złożenie wniosku o jego ustalenie wraz z dokumentami potwierdzającymi przebyte przed 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość zarobków (dochodów), które będą przyjęte do obliczenia podstawy wymiaru tego kapitału.

Kwota kapitału początkowego obliczona na dzień 1 stycznia 1999 r. jest zapisywana - tak jak kwota składek na ubezpieczenie emerytalne - na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Teoretyczne odtworzenie składek na ubezpieczenie społeczne następuje:

* poprzez obliczenie hipotetycznej emerytury według obecnych zasad, jaką ubezpieczony otrzymałby w dniu 1 stycznia 1999 r. za przebyte przed 1999 r. okresy składkowe i nieskładkowe,

a następnie

* pomnożenie kwoty hipotetycznej emerytury przez średnie dalsze trwanie życia (kobiet i mężczyzn) w wieku 62 lat, ustalone na dzień 1 stycznia 1999 r.

Według tabel ogłoszonych 25 marca 1999 r. przez Prezesa GUS średnie dalsze trwanie życia kobiet i mężczyzn w wieku 62 lat na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi 209 miesięcy (M.P. nr 12, poz. 173).
Sposób obliczania kapitału początkowego

* Część uzależniona od uwzględnionych okresów składkowych

Okresy składkowe (przebyte przed 1999 r.) liczone są po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy).

* Część uzależniona od uwzględnionych okresów nieskładkowych

Okresy nieskładkowe (przebyte przed 1999 r.) liczone są po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (z uwzględnieniem pełnych miesięcy).

* Część socjalna

Część socjalną kapitału początkowego ustala się przy uwzględnieniu 24% kwoty bazowej oraz współczynnika p - proporcjonalnego do wieku i stażu ubezpieczeniowego (okresów składkowych i nieskładkowych) osiągniętego do 31 grudnia 1998 r.

100% części socjalnej wynosi 293,01 zł (24% kwoty bazowej, tj. 1220,89 zł).

Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z II kwartału 1998 r., tj. 1220,89 zł.

Do ustalenia tzw. części socjalnej teoretycznej emerytury stosuje się wzór, według którego oblicza się współczynnik proporcjonalny do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego:
gdzie:

p - współczynnik; nie może być wyższy od 100%, jest zaokrąglany (według zasad matematycznych) do setnych części procentu,

wiek ubezpieczonego - oznacza wiek w dniu 31.12.1998 r., określony w pełnych latach, a jeżeli w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony miał więcej niż 6 miesięcy ponad wiek ustalony w latach, przyjmuje się pełne lata po zaokrągleniu w górę,

wiek emerytalny - oznacza 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

staż ubezpieczeniowy - oznacza udowodnione do dnia 31.12.1998 r. okresy składkowe i nieskładkowe (w pełnych latach), a jeżeli w dniu 31.12.1998 r. ubezpieczony ma więcej niż 6 miesięcy stażu ponad pełne lata - staż ten zaokrągla się w górę,

wymagany staż - oznacza 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

18 - oznacza wiek przyjęty jako początek aktywności zawodowej.

Wartość współczynnika p dla osób, które w dniu objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy miały ukończone 18 lat (obliczona oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn), zamieszczona jest w załączniku do ustawy emerytalnej.

Jeżeli wnioskodawca w dniu
skomentuj

Najnowsze wpisy