Forum Forum podatkoweInne

EURO - gotowka- jaki kurs?

EURO - gotowka- jaki kurs?

zajac1986 / 2009-04-15 18:54
Witam,
mam nastepujący problem, osoba prowadząca dz. gospodarczą przyjmuje płatności za swoje towary w EURO(gotowka) sa to dość duże sumy ale mieszczące sią w przedziale przy ktorym US wymaga przelewu. Po jakim kursie powinno sie przeliczać te dochody? Sredni kurs NBP na koniec roku przy obecnych skokach EURo nie jest chyba dobrym wyjsciem...
belladonna / 2009-04-15 19:30 / Tysiącznik profesjonalny
Ustawa pdof
Art. 11
3. Przychody w walutach obcych, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Najnowsze wpisy