Fast food

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-08-25 16:40
Planuję założyć budkę z fastfoodem i zastanawiam się nad następującymi kwestiami:

1. jaki adres przedsiębiorstwa należałoby podać we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadząc mały punkt gastronomiczny (typu budka z goframi czy frytkami) ulokowany na ulicy?

2. jakie kategorie działalności z PKD należałoby wymienić we wniosku?

3. a także, czy (szczególnie w związku z gastronomicznym charakterem działalności i brakiem lokalu) otwarcie tego typu punktu wymaga dodatkowych zezwoleń lub koncesji, a jeżeli tak to jakich, gdzie się o nie starać oraz jakie są ich koszty i czas uzyskiwania?

pozdrawiam, Piotr Wisierek
jbem / 2008-08-25 16:43 / Jacek Bem, doradca klienta
Szanowny Panie Piotrze,

Bardzo często osoby prowadzące działalność gospodarczą w małym zakresie rejestrują ją we własnym mieszkaniu. Oczywiście musi Panu prawem do korzystania z lokalu ( akt własności, umowa najmu, użyczenia)

W przypadku małego punktu gastronomicznego we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej proponujemy jako adres zakładu głównego adres domowy, i dopisanie adresu budki. Adresem punktu będzie np róg ulicy Pięknej i Brzydkiej. O pozwolenie na umiejscowienie danego punktu gastronomicznego należy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich. Będzie również potrzebne zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru oraz badanie na nosicielstwo. W tej sprawie występuje się do powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej. Termin realizacji do 30 dni. PKD, jakie byśmy Panu zaproponowali to: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne i 56.29.Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy