Forum Polityka, aktualnościPolityka

Fotyga: Obywatele Ukrainy zwolnieni z opłat wizowych

Fotyga: Obywatele Ukrainy zwolnieni z opłat wizowych

CSD / 194.145.96.* / 2007-11-14 16:42
A ludzie z Białorusi to co , bogatsi .
Ludzie z potoczenia Lukaszenki stosujący terror i szykany wobec Polaków , są przecież wykluczeni . A przecież od Brześcia aż do Pińska do 1939 r (gdzie funkcjonowała Rzeczna Flota Pińska ) to były historyczne ziemie gdzie urodzili się i tworzyli najwięksi twórcy kultury polskiej .
(Pińsk np.to miejsce urodzenia Kapuścińskiego) . Tam jest potężna Polonia - w niedzielę była transmisja nominacji polskiego arcybiskupa diecezji mińsko - mohylewskiej . No cóż , nie wypada ażeby synowie UPA
płacili za wizy do Polski na groby krewnych , a ciemnota Poleska z Białorusi niech płaci .

Najnowsze wpisy