Forum Forum inwestycyjneFundusze

Fundusze stawiają na nieruchomości komercyjne

Fundusze stawiają na nieruchomości komercyjne

Wyświetlaj:
partak / 212.96.244.* / 2012-02-15 13:10
Nic dziwnego - w ostatnim czasie ceny nieruchomości wciąż są coraz wyższe, tak więc można nieźle zarobić. Trudno cokolwiek powiedzieć o konkretnych sumach, ale zysk może być znaczący. Przeglądałem oferty na oferty.biz.pl - koszt zakupu magazynu to miliony... Przy nawet średniej stopie zwrotu zysk jest znaczący.
globalmax / 2009-07-15 14:16
Znalazłem kod upustu 50% ! na dodawanie ogłoszeń w serwisie nieruchomoscikomercyjne.pl
Ten kod to: Biura-Warszawa

może kogoś zainteresuje
syndyk1 / 217.99.216.* / 2008-09-26 01:21
To wiadaomość dla Funduszy Nieruchomości .
Zapraszam po szczegółowe informacje !


Syndyk masy upadłości Świętokrzyskiego TBS Sp. z oo w Kielcach

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy
na nabycie przedsiębiorstwa upadłego jako całości
w rozumieniu art. 55² kc , z wyłączeniem :

- nazwy „ŚTBS - Świętokrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” ,
- wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych w masie upadłości ,
- należności przysługujących upadłemu od dłużników ,
- ruchomości biurowych i ksiąg rachunkowych upadłego.

Cena wywoławcza wynosi : 22.159.593,- złote

Kupujący nabywa przedsiębiorstwo spółki w stanie wolnym od obciążeń i umów oraz nie odpowiada za zobowiązania upadłego ŚTBS sp. z oo w Kielcach.
W skład przedsiębiorstwa spółki upadłego proponowanego do sprzedaży wchodzą :

• prawo własności działek nr : 602/1; 602/2; 604/1; 604/2; 602/5; 604/5 i 605/3 obrębu 016 w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 16 , o łącznej powierzchni 9.315 m² , na których posadowione są budynki mieszkalne Nr 1D,2E,3C i 4F (128 zasiedlonych lokali)
o łącznej pow. użytkowej 6.017,60 m² – dla której to nieruchomości prowadzone są w
Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych dwie księgi wieczyste
o numerach KI1L 40640/7 i KI1L 41066/6 ,
• prawo własności działek nr : 602/3; 604/3; 605/1; 602/4; 604/4 i 605/2 obrębu 016
w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 16 , o łącznej powierzchni 3.377 m², na których rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych Nr 5B,6G i 7A (78 lokali mieszkalnych
i 5 użytkowych ) o łącznej pow. użytkowej 3.968,40 m² - dla której to nieruchomości prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych dwie księgi wieczyste o numerach KI1L 98418/3 i KI1L 99654/6 ,
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w KSM w Kielcach przy
ul. Bohaterów Warszawy 5 , o powierzchni użytkowej 42.66 m² ,
• ruchomości – materiały budowlane budynków nieukończonych i kontener socjalny na placu budowy przy ul. Chęcińskiej 16 w Kielcach .
Oferty należy składać na piśmie do dnia 15 pażdziernika 2008 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa”, bezpośrednio w biurze syndyka lub przesłanie jej przesyłką poleconą na adres siedziby syndyka : 25-353 Kielce , ul. Wesoła 51 pok.315.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 15.10.2008 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego ŚTBS w Banku BPH SA O/Kielce Nr 67 1060 0076 0000 4019 3000 6555 .
Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin będący do wglądu w biurze syndyka oraz na portalu internetowym www.domaukcyjny.wroc.pl .
Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu , jak również zawiadomienia o ogłoszeniu przetargu .
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o regulaminie przetargu oraz o warunkach prawnych i technicznych przedsiębiorstwa w biurze upadłego ŚTBS Sp. z oo w Kielcach , ul. Wesoła 51 pok.315 , w godz. 8ºº - 15ºº , tel/fax : 041-3407107 oraz na portalu internetowym www.domaukcyjny.wroc.pl .
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy