Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Jak poprawnie złożyć wniosek o wpis do ewidencji? Jaki zakres?

Jak poprawnie złożyć wniosek o wpis do ewidencji? Jaki zakres?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-07-14 13:13
Chcę założyć działalność gospdoarczą. Jestem zameldowany na Śląsku, ale mieszkam w Warszawie na Pradze, natomiast usługi budowlane planuje otworzyć na Tarchominie. Jak we wniosku określić adres i czy nie przeszkadza fakt, że adres zamieszkania jest inny niż zameldowania? Nie wiem również jak określić zakres działalności mojej firmy. Prosze o pomoc.
jbem / 2008-07-14 13:16 / Jacek Bem, doradca klienta
Pierwszy krok, jaki wykonuje osoba zakładająca działalność gospodarczą to złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu można dokonać przez Internet (w Warszawie) lub pisemnie. Wniosek o wpis należy złożyć do urzędu gminy właściwego wg. adresu prowadzenia firmy. We wpisie do ewidencji działalności wpisujemy dane osobowe: imię, nazwisko, rodzaj dokumentu, którym się posługujemy, PESEL oraz nazwę firmy. Nazwa firmy musi zawierać nazwisko zakładającego działalność, czyli np „DORADZTWO IT Grzegorz Bączek”. Jeśli jest to spółka cywilna, nazwa musi zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników.
Następnie podajemy adres zamieszkania i adres/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Miejscem prowadzenia działalności jest adres, pod którym rejestrujemy firmę. Aby skutecznie zarejestrować działalność pod wybranym adresem, należy mieć prawo do korzystania z danej lokalizacji. Może to być akt notarialny (mieszkanie jest naszą własnością), umowa wynajmu lokalu do celów gospodarczych, umowa wynajmu lokalu mieszkalnego plus zgoda najmującego na prowadzenie firmy w lokalu, umowa użyczenia (od rodziny, bliskich). Ten fakt nie jest sprawdzany przez urzędników gminy, będzie badany podczas składania dokumentów rejestrowych w urzędzie skarbowym. Adres działalności może pokrywać się z adresem zamieszkania (prowadzimy firmę w domu, wykorzystując na jej potrzeby np. 20% powierzchni), może być też różny (np. wynajmujemy lokal). Warto nadmienić, iż adres zameldowania może być zupełnie inny niż zamieszkania i prowadzenia działalności.
Wypełniając formularz zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej należy podać zakres działalności gospodarczej. Aby to uczynić należy posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności i odnaleźć wszystkie pozycje, które mogą odzwierciedlać to, czym będzie zajmowała się firma. Nie należy jednak ograniczać swego wyboru. Jeżeli wiemy, że firma w niedalekiej przyszłości może poszerzać spektrum oferowanych usług, od razu można zawrzeć to we Wpisie.
Jeśli planujemy jednoczesne prowadzenie jednoosobowej firmy oraz udział w spółce cywilnej należy podwójnie złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Zakres prowadzonej działalności określamy odpowiednio dla każdej z profesji. Przykładowo, jeśli chcemy świadczyć usługi doradcze z zakresu IT oraz być wspólnikiem spółki cywilnej zajmującej się branżą budowlaną, musimy złożyć wniosek o wpis określając zakres usług IT, jakie będziemy świadczyć np pod nazwą „Doradztwo IT Jan Kowalski” oraz drugi wniosek i pod firmą „BUDINEKS – Jan Kowalski, Krzysztof Strąk spółka cywilna”, w którym do zakresu wpisujemy pozycje dotyczące branży budowlanej.
Ostatnim elementem wniosku jest określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zależeć będzie od niej możliwość przyjmowania oraz wystawiania przez firmę faktur. Będzie to również data, od której firma rozpoczyna płatność składek do ZUSu. Cała procedura zakładania firmy trwa około dwóch tygodni.

Jacek Bem, doradca klienta

SOHOfinance

kredyty, inwestycje, podatki, księgowość, ubezpieczenia-kompleksowa opieka
doświadczonychdoradców.

Najnowsze wpisy