Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Jaka forma prawna dla działalności prowadzonej przez właścicieli dwóch różnych krajów UE?

Jaka forma prawna dla działalności prowadzonej przez właścicieli dwóch różnych krajów UE?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-11-29 15:42
Jaka jest najlepsza forma prawna dla firmy (spółki) zakładanej przez obywatela Polski i obywatela Niemiec? Wiem, że można taką działalność zarejestrować w formie spółki z o.o., ale koszty jej założenia, a przede wszystkim prowadzenia (pełna księgowość będzie musiała zostać zlecona firmie rachunkowej) są dla nas nieco zbyt wysokie.

Czy lepszym (łatwiejszym w prowadzeniu i tańszym) rozwiązaniem byłaby inna spółka, np. cywilna? Jakie są zalety i wady? Część działalności prowadzona ma być w Niemczech przez niemieckiego partnera, a część w Polsce przez polskiego. Działalność w obydwu państwach jest jednakowo ważna i jest niezbędna dla sukcesu przedsięwzięcia.

Z góry dziękuję za odpowiedź.
lskrzypczak / 2010-11-29 15:45 / Łukasz Skrzypczak, prawnik
Na podstawie przedstawionych przez internautę informacji nie można jednoznacznie wskazać, jaka forma działalności będzie dla niego najlepsza. Z przedstawionego opisu wynika, że działalność ma być prowadzona na terenie Polski i Niemiec przez dwóch obywateli tych Państw.
Ponadto, internaucie zależy, aby w związku z prowadzoną działalnością nie był zmuszony do prowadzenia pełnej księgowości.
Przy tak przedstawionych założeniach w grę wchodzą tylko dwie formy prowadzenia działalności: spółka cywilna i spółka jawna.
W obu przypadkach działalność może być prowadzona zarówno na terenie Polski jak i Niemiec.
Co do pytania internauty dotyczącego zalet i wad spółki cywilnej, to wskazać należy, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Powołana ustawa przyznaje statut przedsiębiorcy jedynie wspólnikom tej spółki w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Mając powyższe na uwadze , pierwszym krokiem jaki winni wykonać przyszli wspólnicy jest rejestracja własnej działalności w ewidencji działalności gospodarczej w celu uzyskania statusu przedsiębiorcy.
Warto jednak zaznaczyć, że największą wadą spółki cywilnej jest fakt, iż wspólnicy odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania całym swym majątkiem. Zaletą tej formy działalności jest, tak jak już wskazano brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości, krótka procedura założenia i brak konieczności ponoszenia opłat przy rejestracji (w odróżnieniu od spółek handlowych, których rejestracja wymaga uiszczenia opłaty od wniosku o wpis do KRS).

Dział Prawny Blue Tax Group S.A.

Najnowsze wpisy