Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Jakie czynności wiążą się z instalacja kasy fiskalnej?

Jakie czynności wiążą się z instalacja kasy fiskalnej?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-04-08 12:27
Witam,
muszę zainstalować kasę fiskalną, ale nie wiem co po kolei powinnam zrobić?
Basia
kbundz / 2011-04-08 12:29
Podatnik, który instaluje kasę fiskalną, zobligowany jest przed tym poczynić pewne kroki. Po pierwsze zanim podmiot rozpocznie ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej, zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o liczbie kas rejestrujących oraz miejscu (adresie) ich używania. Jeśli w użytkowaniu będzie tylko jedna kasa, można to zgłosić na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Po drugie trzeba dokonać wyboru dostawcy kasy fiskalnej, który wykona fiskalizacje kasy czyli jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Od tego momentu zapisane na kasie informacje będą ewidencjonowane i będą podstawą określenia obrotu podatnika. Należy pamiętać, że proces fiskalizacji może być wykonany tylko i wyłącznie przez uprawnionego pracownika serwisu. Następnie w terminie 7 dniu od momentu fiskalizacji, powracamy do Urzędu Skarbowego, aby zgłosić kasy w celu nadania numeru ewidencyjnego, który podatnik jest obowiązany nanieść na obudowę urządzenia w miejscu widocznym dla klienta. Takiego zgłoszenia nie dokonuje tylko podatnik korzystający z kasy, ale także serwisant, który uczestniczył w procesie fiskalizacji. Informację o nadanym numerze ewidencyjnym podatnik otrzymuje w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia druku zawiadomienia.

Najnowsze wpisy