Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Czy możemy cos odzyskać ze środków wydanych na kasę fiskalną?

Czy możemy cos odzyskać ze środków wydanych na kasę fiskalną?

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-04-08 12:37
Dwa dni temu zainstalowałem sobie kasę fiskalna i słyszałem, że jest mozliwość odzyskania części śdrodków jakie poświęciłem na zakup kasy. Co trzeba zrobić aby te środki odzyskać?
kbundz / 2011-04-08 12:39
Witam,
jak najbardziej podatnicy, którzy muszą rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Zatem zakup kasy daje podatnikowi trojakiego rodzaju udogodnienia:
 odliczenie podatku VAT zawartego w cenie kasy,
 zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
 dodatkowa ulga VAT na zakup kasy fiskalnej - 90% ceny zakupu netto nie więcej niż 700 zł.
Aby móc skorzystać z przysługującego zwolnienia trzeba spełnić określone warunki:
 dokonać zakupu i fiskalizacji kasy przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej,
 zgłosić o miejscu instalacji kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego
w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji,
 złożyć przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,
 dopełnić wstępnego i kontrolnych przeglądów kasy,
 zapłacić całość należności za kasę lub kasy oraz posiadanie dowodu zapłaty za te kasy,
 rozpocząć ewidencjonowanie w terminie ustawowym.

Najnowsze wpisy