Jedno okienko w KRS

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-04-30 15:54
Słyszałem o nowych przepisach dotyczących rejestracji spółek w KRS. Proszę o krótką informację na czym mają polegać zmiany.
Dziękuję Marcin
kpoplawska / 2009-04-30 15:55 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
W dniu 31 marca 2009 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mają być ułatwieniem dla wszystkich przedsiębiorców. Zredukowano liczbę urzędów, które należy odwiedzić celem pełnej rejestracji spółki lub zgłoszenia zmiany. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r., przy rejestracji przedsiębiorców w KRS obowiązuje zasada jednego okienka. Oznacza to, że dokonując wpisu lub zmiany, został wprowadzony obowiązek, aby do wniosku do KRS załączyć wszystkie wnioski i zgłoszenia niezbędne do pełnej rejestracji podmiotu.

Według art. 19b. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

wniosek o wpis lub zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
zgłoszenie płatnika składek lub jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.1) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Sąd rejestrowy odpowiednie wnioski i zgłoszenia przesyła do wszystkich niezbędnych urzędów w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do KRS.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy