K2 Internet

kiepski / 2008-03-26 12:58
Zapisy na akcje K2 Internet potrwają od 9 do 11 kwietniaInternet potrwają od 9 do 11 kwietnia. Book building odbędzie się w dniach 3-4
kwietnia.

Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji akcji serii H wyniosą 11,8 mln zł. ( czyli to co wpłynie do społki ) wielkość całej emisji może sięgnąc między 40 a 50 mln złoty przy maksymalnej cenie 40 zł za akcje.

Oferta spółki obejmuje 330.000 nowych akcji serii H oraz 420.000 akcji sprzedawanych,
należących do bmp AG, Michała Lacha i Janusza Żebrowskiego.

- Ponadto w zależności od wyników procedury budowania księgi popytu bmp AG może podjąć
decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 354.960 akcji zbywalnych
- napisano w prospekcie.

Oferującym jest Dom Maklerski Penetrator.

K2 Internet jest innowacyjną firmą marketingowo-technologiczną świadczącą
wyspecjalizowane usługi w zakresie wykorzystywania nowych mediów oraz technologii w
biznesie.

Swoją ofertę adresuje do dużych przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych. Wśród
klientów spółki znajdują się m.in.: Coca-Cola, IKEA, Michelin, Nokia, Volvo.

Spółka istnieje od 1997 roku, a jej największym akcjonariuszem jest fundusz BMP AG.
Wyświetlaj:
kiepski / 2008-04-24 09:35 / portfel / Tysiącznik na forum
dzisiaj DEBIUT !!!!!!!!!!
3grosze / 2008-04-24 10:42 / Bywalec forum
Debiut taki jak można było się spodziewać ,spółka kiepska,spadki potrwają jeszcze pare dni ,może po 15 zł. będzie warto zakupić trochę papiera ale na własne ryzyko bo małe szanse na wzrosty .
kiepski / 2008-04-19 19:26 / portfel / Tysiącznik na forum
24 KWIETNIA debiut na GPW
kiepski / 2008-04-16 11:43 / portfel / Tysiącznik na forum
Agora przejmuje Bankiera.... cós mi mówi ze nastepne będzie K2 Internet... wystarczy popatrzeć kto kupił już akcje w IPO...
kiepski / 2008-04-22 23:44 / portfel / Tysiącznik na forum
no wiec przyszło to o czym wróbelki cwierkały,,,


Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2008 r. otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku przydziału akcji (w dniu 15 kwietnia 2008 r.) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki K2 Internet S.A.

Łącznie, wymienione Fundusze, stały się posiadaczami 200.999 akcji, które stanowią 9,90% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 200.999 głosów stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Wcześniej Fundusze nie posiadały akcji Spółki K2 Internet S.A.

Również w dniu 21 kwietnia 2008 r. Zarząd K2 Internet S.A. otrzymał od BZ WBK AIB Asset Management S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku przydziału akcji (w dniu 15 kwietnia 2008 r.) klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami 200.999 akcji, które stanowią 9,90% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 200.999 głosów stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Wcześniej klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. nie posiadali akcji Spółki K2 Internet S.A.
kiepski / 2008-04-15 17:51 / portfel / Tysiącznik na forum
Raport bieżący nr 6/2008

bmp AG (GPW: BMPAG) informuje, iż w dniu dzisiejszym został dokonany przydział akcji w ramach oferty publicznej spółki portfelowej K2 Internet S.A., a w związku z tym została ustalona liczba akcji podlegających sprzedaży przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Subskrypcja na akcje nowej emisji zakończyła się dnia 11 kwietnia 2008 r., cena emisyjna jednej akcji została w dniu 9 kwietnia 2008 r. ustalona na 25,00 zł.

Inwestorzy instytucjonalni i prywatni złożyli zapisy łącznie na 588 523 akcji. Z tego 330 000 akcji pochodzi z nowej emisji K2 Internet S.A., zaś 258 523 z pakietu posiadanego przez bmp AG. Wpływy bmp AG ze zbycia akcji wyniosą 6,5 mln zł (ok. 1,85 mln EUR).

bmp AG była inwestorem K2 Internet S.A. od 2000 roku, a łączna kwota wsparcia kapitałowego wyniosła ok. 0,6 mln EUR. Po zakończeniu oferty publicznej bmp posiadać będzie jeszcze 466 037 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego spółki.

Podstawa prawna: par. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dn. 26 października 2005 r. nr 209; poz. 1744).PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-04-15 Jens Spyrka Partner Jens Spyrka
kiepski / 2008-04-09 23:50 / portfel / Tysiącznik na forum
nikt się tym nie interesuje.. :-) kupi niewielu i to tylko takich co wiedzą co z tym zrobić:-)
kiepski / 2008-04-07 22:41 / portfel / Tysiącznik na forum
widełki ceny obniżono do 25-35 zł za akcje.... Prezes jest bardzo zadowolony z spotkań z inwestorami . OK. 16 dużych instytucji jest zainteresowanych akcjami. Prezes spodziewa sie ze po obnizeniu ceny fundusz BMP nie sprzeda wszystkich swoich akcji .. chcac uzyskąc za nie wiecej... niz górne widełki
kiepski / 2008-03-28 11:51 / portfel / Tysiącznik na forum
Penetrator wycenił K2 Internet:

metodą DCF i porównawczą na 73,48 mln PLN, 36,56 za akcję
metodą porównawczą w odniesieniu do Adv.pl na 89,185 mln PLN, 42,88 za akcję
Telesfor / 194.9.67.* / 2008-03-26 19:18
K2 Internet S.A. – czołowa polska spółka marketingowo-technologiczna dnia 25 marca 2008 r. opublikowała prospekt emisyjny. K2 Internet S.A. to jedyna firma na polskim rynku, która na tak wielką skalę łączy w swojej ofercie rozwiązania technologiczne oraz reklamowe i kreatywne.
Zachęcamy do zapoznania się z prospektem emisyjnym.W ramach oferty publicznej oferowanych jest 330 tys. akcji nowej emisji, które po rejestracji stanowić będą 16,3% spośród 2030 akcji tworzących kapitał zakładowy. Cena maksymalna, po jakiej będą przyjmowane deklaracje w procesie book-buildingu została ustalona na 40 zł.
K2 Internet S.A. należy do grona czołowych polskich firm marketingowo-technologicznych, dostarczających innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta, oraz reklamy on-line. Jako jedyna na polskim rynku na taką skalę skutecznie łączy technologię, Internet oraz marketing. W ciągu 10 lat obecności w sektorze e-marketingu osiągnęła pierwszą pozycję w branży w naszym kraju, odpowiadając za obecność w sieci Internet czołowych polskich i międzynarodowych marek, takich jak: Ikea, Coca-Cola, Nokia, Volvo, Koło, Agora czy Play. K2 Internet jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które od lat otrzymuje za realizację projektów interaktywnych dla swoich klientów, m.in. Złote Orły, Golden Drum Awards, Cresta Awards. Przyznane wyróżnienia to efekt strategii Spółki, zakładającej budowanie długotrwałych relacji pomiędzy markami, a ich klientami. W 2003 r. K2 Internet S.A. w rankingu Media i Marketing Polska została uznana za najbardziej kreatywną agencję interaktywną w Polsce, a w 2006 r. przez Impactora – za najbardziej podziwianą agencję interaktywną w Polsce.
– „Celem działania spółki jest utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu w Polsce. Chcemy dalej umacniać naszą pozycję, rozwijać się w segmentach, na których jesteśmy obecni – sprzedaży i obsłudze on-line, reklamie on-line, marketingu mobilnym – oraz przede wszystkim, rozwijać nowe usługi. Wierzę, że realizowana strategia, pomimo chwilowej dekoniunktury na rynku, przełoży się na korzystną wycenę Spółki i wysoką atrakcyjność akcji dla inwestorów” - mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.
Kapitał pozyskany z emisji nowych akcji pozwoli na budowę bardzo silnej i unikalnej w Polsce organizacji do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży oraz obsługi klientów. Szczegółowe informacje dotyczące emisji zawarte w prospekcie emisyjnym są dostępne na stronie Spółki: http://www.k2.pl/ oraz na stronie oferującego http://www.penetrator.com.pl/.
W roku 2006 Spółka, jako jedyna w branży, otrzymała status „Microsoft Gold Certified Partner”, jako wyraz oceny kompetencji i zrealizowanych wdrożeń. Współpraca z Microsoft a także z RedDot (K2 Internet S.A. ma status Advanced Partner jednego z najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią serwisów WWW) i innymi partnerami jest podstawą kompetencji technologicznych Spółki. Zrealizowane inwestycje we własne data center, partnerzy technologiczni oraz wykwalifikowany zespół pozwalają skutecznie konkurować w obszarach ważnych dla rozwoju Spółki nawet z wielokrotnie większymi firmami IT. Na działalność K2 Internet S.A. składają się dwa obszary kompetencyjne:
e-marketing - kompleksowa obsługa w zakresie marketingu w nowych mediach, w tym dedykowane rozwiązania informatyczne, które w oparciu o technologie firmy Microsoft oraz posiadaną infrastrukturę pozwalają na realizację krytycznych biznesowo projektów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta on-line.
nowe media – ACR S.A., należący do grupy K2 Internet S.A., to niezależny dom mediowy wyspecjalizowany w mediach interaktywnych.
Rynek Polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania – przed fazą konsolidacji. Przykładowo: wzrost rynku reklamy on-line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o ponad 40% (szacunki K2), a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy utrzyma się, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.
Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. Po pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. przychody Spółki osiągnęły blisko 11 mln zł (wzrost o 69% rok do roku), natomiast zysk netto 0,7 mln zł (wzrost o 6%). Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 150 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również pracownicy, gdyż to właśnie oni decydują o obliczu firmy.
xp / 83.143.40.* / 2008-04-21 23:04
Sami naganiacze na kupno akcji spólki a wystarczy popatrzec na to kto sprzedaje i juz wiadomo że nie ma sensu kupować. Pozdrawiam myślacych
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy