Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum

Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Podwójne opodatkowanie, czyli praca za granicą a fiskus

wiwan / 2017-01-21 08:33 / 10-ciotysiącznik na forum
To nie jest kwestia podatkowa.
Kwestią podatkową jest to, jak potem taki dochód rozliczyć/wykazać tj. gdzie ? Czyli czy w Belgii, czy w Holandii, czy obu krajach...

Re: Czy mozna jeszcze wymienic marki niemieckie ?

wiwan / 2017-01-20 16:16 / 10-ciotysiącznik na forum
Po to, żeby właśnie jak najwięcej państw członkowskich posługiwało się wspólną walutą. Oraz po to, by bez paszportu Polak z markami skoczył za Odrę w celu wymiany :-)

Re: Karta podatkowa

wiwan / 2017-01-20 16:06 / 10-ciotysiącznik na forum
Nie. Bo 120 < 248,82 , a taka była odliczalna część składki za każdy miesiąc 2016 r.

Re: PIT 36 i ZG - praca w niemczech. Czy odejmować diete?

wiwan / 2017-01-20 09:34 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak, za lata wcześniejsze na zasadzie korekty, każdego rocznego rozliczenia osobno.

Tylko czy w ogóle w tych latach był Pan polskim rezydentem, miał przez min. 1/2 roku miejsce zamieszkania w Polsce itd. ?

Wypłaty nie były na konto, żeby wyciągnąć historię przelewów ?
Da się ją zdobyć w takim razie od pracodawcy.

Re: PIT 36 i ZG - praca w niemczech. Czy odejmować diete?

wiwan / 2017-01-19 18:46 / 10-ciotysiącznik na forum
Wykazując przychód niemiecki w PIT 36, zanim przeliczy go Pan na złotówki ma Pan prawo pomniejszyć go o 30% diety za każdy dzień stosunku pracy, czyli o 30% x 49 Euro za każdy dzień (stawka z rozporządzenia delegacyjnego).

Czyli np. przychód w Niemczech łącznie 7000 Euro, umowa na 90 dni, do PIT 36 wstawia Pan
7000-90x49x0,3 = 5677 euro przeliczone na złote polskie.

Oczywiście jeśli było to kilka wypłat, to trzeba rozbić to sobie na kilka okresów i przeliczać poszczególne wypłaty po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania każdej wypłaty i uwzględniać osobne okresy diet.

No i rozliczamy teraz rok 2016.

Re: Ulga dla dawców krwi

wiwan / 2017-01-19 18:29 / 10-ciotysiącznik na forum
Nie sumują się, zaświadczenia ze stacji też powinny być osobne za każdy rok, albo jedno z podziałem na konkretne lata kalendarzowe.

Słusznie Pan zauważył te 6%, bo ulga krwiodawcy jest traktowana jako ulga związana z darowiznami - darowizna krwi/osocza, tak jak darowizna na OPP czy cele kultu religijnego.

Zatem w korekcie PIT 37/36 za 2011 i w zał. PIT-O do niego można wykazać wartość ekwiwalentu oddanej krwi/osocza tylko w 2011 r. i jednocześnie nie więcej niż 6% dochodu z 2011 r.

W korekcie za 2012- wartość 'daru krwi' z 2012, ale NIE więcej niż 6% dochodu z 2012 r. itd.

Ps. Jeśli w korygowanych latach były wykazane już darowizny na OPP czy cele kultu religijnego wchodzą one już do owego limitu 6% za dny rok, więc może to powodować, że nie ma co korygować, bo wyczerpany już był limit 6% dochodu za taki rok.

Re: Przekazanie towaru handlowego na cele osobiste

wiwan / 2017-01-19 17:33 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak, z 2008 r.

Re: Podwójne opodatkowanie, czyli praca za granicą a fiskus

wiwan / 2017-01-19 11:31 / 10-ciotysiącznik na forum
W tej sytuacji jako już zdecydowanie NIErezydent podatkowy polski nie rozlicza się Pani w Polsce za 2016 r.

Może Pani złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty PIT i jej zwrot na konto- chodzi o zaliczkę PIT pobraną przez płatnika (pracodawcę) od tej ostatniej premii.

Wniosek taki jednak już nie do swojego dawnego US, ale do US który jest wyznaczony w województwie, w którym płatnik = pracodawca, który pobrał zaliczkę ma siedzibę.

Jakie to województwo ?

Re: Paliwo jako koszt uzyskania przychodu

wiwan / 2017-01-19 10:33 / 10-ciotysiącznik na forum
Tak. Na podstawie niestety prowadzonej ewidencji przebiegu, czyli w limicie kosztów wg 'kilometrówki' na potrzeby podatku dochodowego oraz oraz w 1/2 w zakresie VAT bez paliwa.

Mówimy o samochodzie wykorzystywanym na cele osobiste oraz firmowe.

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/odliczenie-kosztow-firmowego-samochodu,42,0,2205226.html

http://msp.money.pl/archiwum/artykul/prywatny;samochod;wlasciciela;firmy,17,0,230673.html

Re: karta podatkowa a odliczenie 2017

wiwan / 2017-01-19 10:13 / 10-ciotysiącznik na forum
To zależy od tego kiedy zapłacił/zapłaci Pan składkę zdrowotną za XII 2016.
Jeśli w styczniu 2017, to odliczalna jej część wynosi 240,60, a więc KP za styczeń - 12,40 zł.
Dopiero KP lutowa i następne będą zerowe.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2017-01-18 16:49 / 10-ciotysiącznik na forum
Domyślnie z ustawy o ub. rolniczym dz. rolniczą Pani prowadzi i do 14 stycznia był termin na ustosunkowanie się do tej kwestii w KASIE.

Przy tym areale można mieć status bezrobotnej. Czy uzyska Pani staż zależy od kwalifikacji do odpowiedniego profili bezrobotnego.

Staż owszem da ub. społeczne (em-rent) w ZUS. Sam status bezrobotnej - jedynie ub. zdrowotne.

Jeśli dz. rolnicza jest prowadzona- zarówno ub. społecznemu jak i zdrowotnemu podlega Pani w KRUS, w czasie stażu- nie musi Pani.

Re: Przekazanie towaru handlowego na cele osobiste

wiwan / 2017-01-18 11:28 / 10-ciotysiącznik na forum
Pod względem PIT nie będzie to Pani przychód.
W PKPiR z kol. 10 należy wyksięgować wartość netto samochodu.

Jeśli w 2008 r. przysługiwało Pani prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony od owego samochodu- należy na potrzeby VAT wystawić dok. wewnętrzny (faktura), bo będzie to dostawa podlegająca VAT. Podstawa opodatkowania na niej, czyli netto- cena zakupu netto z 2008 r. Zwiększy to więc kwotę podatku VAT należnego za miesiąc/kwartał, w którym nastąpi przekazanie.

Re: Podwójne opodatkowanie, czyli praca za granicą a fiskus

wiwan / 2017-01-18 11:01 / 10-ciotysiącznik na forum
Ten dochód w 2016 w Polsce to po prostu ostatnia wypłata za grudzień, czy też jeszcze w 2016 r. przebywała Pani również w Polsce i tu zarobkowała ?

Re: Przekazanie towaru handlowego na cele osobiste

wiwan / 2017-01-18 09:52 / 10-ciotysiącznik na forum
Odpłatnie czy nieodpłatnie, komu ?

Re: Ulga dla dawców krwi

wiwan / 2017-01-17 18:57 / 10-ciotysiącznik na forum
Wg. art. 70 Ordynacji- czyli może Pan skorygować zeznania roczne za lata 2011-2015.
Załącznik PIT-O do każdego z nich.

O ile Stacja wyda zaświadczenia na tyle lat wstecz.

Najnowsze wpisy