Forum Polityka, aktualnościPolityka

Konstytucja, która nie dzieli

Konstytucja, która nie dzieli

Money.pl / 2007-05-03 10:16
Komentarze do wiadomości: Konstytucja, która nie dzieli.
Wyświetlaj:
UPRfan / 83.14.120.* / 2007-05-06 20:27
ROZKMINA KORWINA co o niej sądzicie mądre głowy ?!!!
przedrukowana z jego bloga na onecie


...wielkie święto ludzi, którzy d***kracji nienawidzą lub tylko darzą niechęcią. Pamiątką dnia, w którym zlikwidowano "d***krację szlachecką" wprowadzając na miejsce I Rzeczypospolitej Królestwo Polskie z dziedzicznym Monarchą. W monarchii tej zachowano pierwiastek republikański, jednak znacznie ograniczony: odebrano mianowicie prawa głosu "szlachcie-hołocie", rezerwując je dla posesjonatów - czyli ludzi posiadających jakakolwiek nieruchomość.

To właśnie masy wyborców całkowicie nieodpowiedzialnych, bo nie ryzykujących swoim majątkiem, były przyczyna upadku I Rzeczypospolitej. Podobnie zresztą, jak teraz - gdy wiszą nie u klamki pańskiej wprawdzie, ale u państwowej. Jak pisał śp.Jan Krzysztof Fryderyk von Schiller w dramacie "Dymitr":

"Biedak: czy zna on wolność? Wie, co: wybór?

On musi możnym, co na niego płacą,

za chleb, za buty sumienie swe sprzedać..."

Jeżeli państwo polskie ma być sprawne powinno się i teraz, wzorem twórców Konstytucji 3.go Maja przywrócić monarchię (jak chce Konfederacja Spiska: intronizując saską dynastię Wettynów) i odebrać prawo głosu ludziom nie posiadającym nieruchomości...

Konstytucja wprowadzała też jeszcze jedną ważną instytucję: rząd w liczbie pięciu ministrów. Do tego też dzisiaj warto by powrócić.

Te pozytywy Konstytucji 3.go Maja dziwnym trafem nie są nigdy wymieniane w rocznice uchwalenia tej Konstytucji. A szkoda: powrót w stronę normalności wydaje się być krokiem rozsądnym.

A teraz słów parę o minusach Konstytucji 3.go Maja.

Przede wszystkim Konstytucja znosiła liberum veto. Było to tylko formalne, bo od dwudziestu siedmiu lat nie zerwano już, niestety, żadnego sejmu (zawiązywane były "pod laską konfederacji"); w efekcie sejmy zaczęły zalewać kraj bzdurnymi ustawami (zupełnie jak teraz...) doprowadzając Rzeczpospolitą do niesłychanego chaosu prawnego. Nikt np. nie mógł zerwać sejmu "repniowskiego" w 1767 roku (na którym właśnie uchwalono, że gwarantką praw w Koronie i WXLitewskim jest JCM Katarzyna Wielka) bo on też już był zawiązany pod laską konfederacji! Prawda, że dobrze byłoby, gdyby go zerwano?!?

Samo jednak otwarte zniesienie gwarancji bezpieczeństwa od terroru Większości, jaką było liberum veto, wywarło wstrząsający efekt na szlachcie, która słusznie uważała je za "źrenicę wolności" i łudziła się, że sejmy konfederackie to tylko wyjątki od reguły i liberum veto powróci.

D***kratyczna propaganda mówi odwrotnie - ale proszę samemu sprawdzić, że Rzeczpospolita upadła o całe pokolenie po zaprzestaniu stosowania liberum veto - i po części WSKUTEK nie stosowania liberum veto. Takie są FAKTY. Reżymowe przymusowe szkolnictwo wbiło w głowę ludziom kompletne nonsensy. Artykuł w Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

jest tego najlepszym przykładem. Jednak, co ciekawe, artykuł o liberum veto:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liberum_veto

jest zredagowany zupełnie obiektywnie!!

Wikipedia nie wspomina o odebraniu praw wyborczych hołocie - za to na stronie:

http://www.historia.net.pl/iirozbiorpolski,86.html

czytamy:

"Berlin bardzo szybko zrozumiał, że Rzeczpospolita dzięki konstytucji wkracza na drogę budowania państwa mocnego."

Przy czym nie raczy się nawet zająknąć, że państwo stałoby się mocne DLATEGO, że na miejsce d***kracji powróciłaby dziedziczna monarchia!!!

Po drugie: wcześniej czytamy tam-że:

" Konstytucja 3 maja została w zasadzie wprowadzona w drodze zamachu stanu, na drodze pewnego oszustwa"

Jeszcze zabawniej ujęte jest to na stronie:

http://halloween.friko.net/3_maja.html

cytuję:

"3 Maja 1791 roku ok. godziny 11 Sejm Wielki rozpoczął obrady aby po siedmiu godzinach ogłosić drugą na świecie konstytucję. Termin obrad był o tyle korzystny, że część posłów opozycji wypoczywała jeszcze po świętach. Zdecydowano się, mimo protestów, zignorować konieczność głosowania przez ponad połowę posłów oraz konieczność wcześniejszego ogłoszenia projektu ustawy. Dzięki tym, niewątpliwie nie do końca zgodnym z prawem (podkr. JKM), zabiegom o godzinie 18 udało się uchwalić i podpisać 3 majową Ustawę Rządową".

"Nie do końca zgodnym z prawem"!!!

Masoneria, która przygotowała tę Konstytucję, przeprowadziła ją w sposób kompletnie nielegalny. Posłów mogących się sprzeciwić nie zawiadomiono o tym, że sesja zostanie otwarta dwa dni przed terminem, na który ją zwołano (!) - a część tych, którzy mimo to przybyli, marszałek (należący do masonerii, a mający na czas sejmowania w Warszawie władze absolutną) po prostu aresztował na rogatkach.

Trudno się dziwić, że w tej sytuacji większość szlachty żądała by JCM Katarzyna Wielka, jako gwarantka swobód - przywróciła w Polsce porządek prawny. Nielegalne działanie jest bowiem możliwe, jeśli się ma za sobą poparcie znakomitej większości, siłę militarną lub autorytet. Tymczasem zdecydowana większość szlachty nie została ogłupiona nowinkami z Paryża i murem stała za liberum veto - a "postępowcy" nie mieli poważniejszych sił zbrojnych. Król zaś, choć też należał do masonerii i do spisku, w gruncie rzeczy sympatyzował ze swoją b.kochanką, Katarzyną II.

Po trzecie zaś: spiskowcy wyrażali się dobrze o rewolucji francuskiej (i o Prusach!), a źle o Rosji. Tymczasem akurat 9-I-1992 Rosja (zwycięsko) zakończyła szóstą wojnę z Turcją i kiedy na wiosnę 1992 roku Konfederacja Targowicka zwróciła się z żądaniem wykonania obowiązku gwarantki, Katarzyna II z zadania wywiązała się... z dużym, niechcianym, naddatkiem.

Tu sprawa ostatnia: zarówno "patrioci majowi" jaki i "patrioci targowiccy" liczyli na zawarty w 1790 pakt z Prusami, który powinien był związać Rosji ręce. Tymczasem Prusy zawarły go najprawdopodobniej tylko po to, by pchnąć Polaków do śmiałych działań przeciwko Rosji - by potem, w zamian za kolejny kawał ziem polskich, postanowień paktu nie wypełnić.

Pamiętajmy o tym licząc dziś na Berlin i Brukselę w sporze z Moskwą!

Ciekawe, czy na obchodach będzie ambasador RFN?
tatko / 2007-05-06 21:53 / Tysiącznik na forum
UPRfan:::::Daty Ci się pomerdały. Może zechcesz sprostować niektóre, bo ja wiem,że w 1992 roku takich wydarzeń nie było.
UPRfan / 83.14.120.* / 2007-05-06 22:08
chodziło chyba o 1792
tatko / 2007-05-06 17:54 / Tysiącznik na forum
Ale nie całą prawdą dotyczącą Konstytucji 3 maja chce się dzisiaj pokazać. Bo diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę dzwoni. Hierarchowie Kościoła katolickiego
pomagali zamordować Polskę. Nie jest przesadą stwierdzenie, że gdy zaborcy zarzynali Polskę, kler katolicki trzymał ją, by nie wierzgała.Po zwycięstwie Rosji i targowicy
w wojnie 1792 roku,biskupi pod rosyjską okupacją wzięli się do przywracania starego porządku i wymazywania dzieła Konstytuji. To biskupi Kossakowski,Massalski i Skarszewski byli organizatorami ¤ sejmu hańby ¤ w Grodnie w 1793 roku, gdzie doprowadzili do ratyfikacji...II rozbioru Polski oraz zniesienia reform, w tym Konstytucji
3 maja. Hymn ¤ Boże, coś Polskę ¤ na cześć cara Aleksandra I napisał ksiądz katolicki Feliński. Przypomnieć też trzeba, że katoliccy biskupi Ostrowski, Młodziejowski i Massalski byli organizatorami sejmu rozbiorowego 1773 roku, na którym ratyfikowano
I rozbiór Polski...Szczytem cynizmu i bezczelności jest nazywanie tego festiwalu
zdrady i podłości ¤ zasługami dla Polski ¤. Czy więc to nie diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę w rocznicę Konstytucji dzwoni? Czy udział wojska w takich szopkach nie jest hańbieniem polsiego munduru? Raczej należałoby organizować patriotyczne manifestacj z noszeniem kukieł ubranych w sutanny i traktowaniem ich jak Judasza w Skoczowie. Może przyjmie się taka nowa, świecka i patriotyczna tradyja.
.... / 83.143.40.* / 2007-05-06 20:06
ale że podły kapuś Maleszka (o czym Michnik wiedział) robił w twej ukochanej Wyborczej za "ałtorytet" moralny przez kilkanaście lat - to cię jakoś nie boli, co?
fred / 2007-05-03 11:20 / Bywalec forum
Złem wyrządzanym Konstytucji 3 Maja są próby wcielania jej idei do współczesnego życia publicznego.
Trochę to przypomina zawracanie rzek w ZSRR ( totalna klęska ).
a320 / 212.2.99.* / 2007-05-03 10:17
Nie zakładała bowiem lustracji elit współpracujących z wrogimi mocarstwami w czasach rozbiorów.
Yanco / 83.14.190.* / 2007-05-03 10:16
Wystarczy porównać obie Konstytucje i samemu sobie wyrobić zdanie, czy ,,nie dzieli'':

[Konstytucja USA]:

My, naród Stanów Zjednoczonych, w celu tworzenia bardziej doskonałej unii, ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej obrony, popierania ogólnego dobra i zagwarantowania wolności dla nas samych i dla naszych potomków uchwalamy i ustanawiamy niniejszą Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

[Konstytucja 3M]:

W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i czernichowski, wraz z stanami skonfederowanymi w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.

[Konstytucja USA, I poprawka]:

Kongres nie może stanowić ustaw wprowadzających religię albo zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, albo naruszających prawo do spokojnego odbywania zebrań i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd.

[Konstytucja 3M]:

I. Religia panująca
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji.

========

Tak więc, pogratulować sobie...
jan manowski / 83.142.120.* / 2007-05-04 06:16
Bezzwłocznie trzeba żądać zmiany w konstytucji w postaci zapisów:
1) Państwo które łamie choć jeden artykuł Konstytucji nie jest państwem demokratycznym (art 17 Konstytucji Stanów Zjednoczonych)
2) Urzędnik lub osoba publiczna łamiąca zapisy konstytucyjne będzie pociągnięta do odpowiedzialności wraz z pozbawieniem praw ochronnych i przywilejów. (Tutaj kłania się nieprzestrzeganie zapisów konstytucyjnych dotyczących obowiązków obywatela wobec państwa gdzie grupa uprzywilejowana, a w szczególności sędziowie i prokuratorzy wykorzystują nagminnie przepisy k.p.c. do zwalniania ludzi od odpowiedzialności, wypuszczania bandytów, nadużywania spraw formalnych i przeciąganie do przedawnień, odrzucania zwolnionych spraw od kosztów sądowych i nie osądzanie ich.
3) Powołać sąd obywatelski w razie podejrzeń i stwierdzenia faktów łamania zapisów konstytucyjnych przez osobę ochranianą, by ominąć bariery solidarności danej grupy społecznej chroniącej owy czyn. W przypadku powołania sądu obywatelsko- społecznego(na podstawie art.4 ust 1. konstytucji) przez zainteresowany krąg 10 lub 20 osób mających jednoznaczne podejrzenia co bezstronności a nawet głupoty sądu.( oprócz sądów rodzinnych i spraw aferalno kryminalnych) Zadanie takie kierownik sądu musiałby wykonać. Zazwyczaj podany może być fakt na brak możliwości odsunięcia sędziego na podstawie art. 48 i 49 k.p.c. Gdzie zawsze trzyosobowy skład kolesiów nigdy kolesia nie odsunie.
( przykładem niech będzie uzasadnienie wyroku w którym w ostatnim czasie stwierdzono, iż przechodzień potrącił samochód lub inne, że dachu hali nie trzeba odśnieżać podczas silnych opadów lub, że dziewczynka 12 letnia ma zapłacić podatek za zmarłego ojca w przypadku gdy została na świecie w jednej parze butów, wydawanie wyroków na podstawie zdradzieckiego szyfru”bezprawiezus” bez wyliczeń, podstaw prawnych i stanu faktycznego w katowickich i tyskich sądach )

4) Zmienić art. 44. Jak może być zawieszony bieg przedawnienia w stosunku dla funkcjonariuszy publicznych.?? To komuna !!! Jest to ułożone, by nikt za nic nie odpowiadał przed sądem w wypadku skruchy i zeznania, że urzędnik się poprawi i nigdy już nikomu nie zrobi krzywdy.
A tymczasem jego decyzja przyczyniła się do upadku wielu rodzin a nawet państwa.

Pamiętajcie obywatele tego Państwa. Konstytucja nie jest dla Was, ona oddycha jednym płucem jest stworzona dla trój władzy, dyletantów i szachrajów, a nie dla społeczeństwa . Ludzie uprzywilejowani się nią posługują perfekcyjnie bez dojścia do niej laickiego i niedoinformowanego społeczeństwa.

Najnowsze wpisy