Forum Forum prawneCywilne

Kto dziedziczy

Kto dziedziczy

Maryla54 / 2010-07-03 22:50
Robimy postępowanie spadkowe po zmarłych 40-ści lat tamu dziadkach. Nie zostawili testamentu, pozostawili 7-ro dorosłych dzieci. Teraz tylko dwie ciotki żyją, reszta zmarła .. pozostawiając spadkobierców. Sprawe zakłada jedna z żyjących jeszcze córek. I teraz .... czy we wnioskach o nabycie i dział spadku (będą prowadzone równolegle) wpisać nieżyjące rodzeństwo (dzieci spadkodawców) ... czy ich spadkobierców??
wiwan / 2010-07-05 10:28
Wpisuje się żyjących spadkobierców, a w uzasadnieniu wyjaśnia dlaczego zamiast kilku ciotek figurują ich dzieci tzn. podaje się fakt ich śmierci. A w załącznikach odpowiednie akty śmierci ciotek i akty urodzin ich dzieci.

Najnowsze wpisy