Forum Forum ubezpieczeńSamochodowe

LEGALNOść SKłADKI OC

LEGALNOść SKłADKI OC

skomentuj
karol2d / 2008-02-27 21:12
Mam problem :
-23.12.07. kupiłem auto , sprzedający miał ważne OC WARTY do 15.01.08.
-14.01.08. złożyłem pisemną rezygnację z polisy poprzedniego właściciela i ubezpieczyłem auto w innym towarzystwie.
-27.02.08. otrzymałem pisemne wezwanie do zapłaty z WARTY raty składki z dnia 21.01.08 z tytułu polisy.
Czy to praktyka zgodna z prawem , za co mam płacić ?
Wyświetlaj:
kaszcz / 2008-03-19 00:43
Jeżeli ubezpieczenie kończyło się 15.01 to termin skutecznego wypowiedzenia kończył się 14. 01 do godz.24.00 (zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych) Jeżeli w dniu 14.01. wypowiedzenie zostało doręczone do oddziału lub agenta Warty,to umowa została skuteecznie wypowiedziana i żądanie zapłaty można wyrzucić do kosza. Co innego jeżeli zostało wysłane pocztą. W tym przypadku datą wypowiedzenia jest data doręczenia a nie data nadania. Klient nie ma obwiązku mieć żadnego potwierdzenia na to, ,że wypowiedział umowę. Zakład ubezpieczeń aby wyegzekwować składkę musi pozwać klienta do sądu i udowodnić , że ta składka mu się należy W przypadku wypowiedzenia wysłanego pocztą może to udowodnić przy pomocy dziennika korespondencji.
filip1214 / 62.87.140.* / 2008-03-16 16:58
za ubezpieczenie OC, ze względu na to że sprzedający nie wypowiedział umowy ubezpieczenia polisa została automatycznie przedłużona a umowa-kupna została sporządzona po terminie:( chyba będzie trzeba opłacic składkę!!!
skomentuj

Najnowsze wpisy