Forum Forum dla firmZakładanie firmy

likwidacja a ogłoszenie upadłości

likwidacja a ogłoszenie upadłości

skomentuj
Zefir1321 / 80.50.125.* / 2010-07-02 00:25
Czy założenie Sp.zoo, istniejącej tylko na papierze i nie prowadzącej żadnej realnej działalności jest zgodne z prawem i przepisami ?
Jaka jest różnica pomiędzy likwidacją a ogłoszeniem upadłości takiej spółki ? - mam tutaj na myśli przede wszystkim koszty.
Wyświetlaj:
AB-Consulting / 83.7.236.* / 2012-06-03 23:34
Jeżeli wykaże:

1. Że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidacji lub rozpoczęto postępowanie układowe.

2. Że niezgłoszenie w/w wniosków nie nastąpiło z jego winy.

3. Że niezgłoszenie wniosku w odpowiednim czasie nie spowodowało szkody dla wierzycieli.

4. Ponadto, jeżeli wierzyciel wykaże, że egzekucja ze spółki jest bezskuteczna i podejmie próby pociągnięcia zarządu do odpowiedzialności, zarząd może wykazać istnienie realnego majątku spółki, z którego wierzyciel może się zaspokoić lub zakwestionuje bezskuteczność egzekucji wobec spółki.

5. Że obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację nie powstał, kiedy pozwany był członkiem zarządu.

6. Jeżeli nie wykorzystano możliwości egzekucji w stosunku do spółki, nie jest możliwe dochodzenie wierzytelności w stosunku do członków jej zarządu - nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki na podstawie tego przepisu w sytuacji, gdy wierzyciel nie uzyskuje zaspokojenia ze względu na zaniechanie podjęcia egzekucji przeciwko spółce w stosownym czasie, a ponadto dopóki spółka ta istnieje, nawet będąc w likwidacji i nie wykazuje tzw. ujemnego bilansu, gdyż wtedy sama spółka odpowiada za swoje zobowiązania.

7. W praktyce wykazanie właściwego momentu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bardzo trudne, zgodnie, bowiem z art. 2 prawa upadłościowego i naprawczego krótkotrwałe zaprzestanie płacenia zobowiązań nie jest podstawą do ogłoszenia upadłości. Trudne do określenia jest czy są to przejściowe kłopoty finansowe czy trwałe zaprzestanie płacenia swoich zobowiązań, dlatego w praktyce najczęściej podstawą do zgłoszenia wniosku o upadłość jest brak majątku wystarczającego na spłacenie zobowiązań.

Każdy przypadek odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki należy traktować indywidualnie, jeżeli macie Państwo dylemat czy ponosicie odpowiedzialność, jako członkowie zarządu zapraszamy na konsultacje z naszym doradcą pod numerem telefonu: 503 333 160
wiwan / 2010-07-02 15:48
Odpowiem trochę jak Trybunał Konstytucyjny. Założenie spółki z założeniem jej 'papierowości' NIE JEST ZGODNE z prawem, gdyż zgodnie z adekwatną ustawą (kodeks spółek handlowych):
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym.
Poza tym choćby we wniosku regonowym podajesz rodzaje działalności przewidywanej. Dochodzi więc do poświadczeń nieprawdy.
Natomiast śmiem twierdzić, że samo już istnienie takiej firmy NIE JEST NIEZGODNE z prawem. Oczywiście przy założeniu, że w momencie zakładania, nie myślano o jej niedziałaniu ;-) oraz, że nie poświadcza się w dokumentacji faktów niebyłych tj. fikcyjnych faktur, sprzedaży, zatrudnienia.
Likwidacja może być dokonana zawsze i jest to proces konieczny poprzedzający wykreślenie spółki z o.o. z rejestru spółek handlowych, przewidziany w k.s.h. i ma charakter dobrowolny.
Natomiast upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny tj., jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. I jest to postępowanie przed sądem gospodarczym, pojawia się kwestia syndyka i jego wynagrodzenia. Koszty sądowe. Procedury wg ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze.
Przy 'papierowej' firmie raczej trudno doprowadzić do zaistnienia przesłanek upadłości.

Wpis o otwarciu likwidacji spółki z o.o. zamieszcza się w dziale 6 rejestru przedsiębiorców i ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń, to spółka ma obowiązek ogłoszenia o likwidacji także w tym piśmie. Od wniosku o dokonanie zmiany wpisu zamieszczonego w rejestrze przedsiębiorców KRS (czyli m.in. od wniosku o ogłoszenie likwidacji) pobiera się wpis stały w wysokości 400 zł. Od wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS należy uiścić wpis stały w wysokości 300 zł. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie wynosi 500 zł za pierwszy wpis, a 250 zł za wpisy kolejne; w tym wypadku więc opłata wyniesie 250 zł.

Ustawy:
1.http://msp.money.pl/akty_prawne/kodeks_spolek_handlowych/
2.http://prawo.money.pl/akty-prawne/dziennik-ustaw/obwieszczenie;marszalka;sejmu;rzeczypospolitej;polskiej,dziennik,ustaw,2009,175,1361.html
skomentuj

Najnowsze wpisy