Forum Forum inwestycyjneSpółki

MERCATOR MEDICAL S.A. - oferta publiczna akcji

MERCATOR MEDICAL S.A. - oferta publiczna akcji

skomentuj
855 / 2013-10-23 14:15
OFERTA PUBLICZNA AKCJI MERCATOR MEDICAL S.A.

-Przedmiotem oferty publicznej akcji Mercator Medical S.A. jest 2.160.850 akcji nowej emisji (serii E).
-Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, w której spółka oferuje 1.810.850 akcji oraz transzę otwartą: 350.000 akcji. Ostateczna liczba akcji serii E oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w trybie w jakim został udostępniony prospekt emisyjny.
-Przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu, Mercator Medical S.A., na podstawie rekomendacji oferującego, ustali przedział cenowy. Górna granica przedziału cenowego stanowić będzie cenę maksymalną oferowanych akcji.
-Cena emisyjna akcji oferowanych zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu i zawierać się będzie w przedziale cenowym. Cena zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada br.
-Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii E pozyska netto ok. 30 mln zł (po uwzględnieniu kosztów emisji w wysokości 1,2 mln zł). Środki pozyskane z emisji akcji spółka planuje przeznaczyć na rozbudowę fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł oraz na kapitał obrotowy Grupy - ok. 17 mln zł.
-Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od 4 do 12 listopada br. w Punktach Obsługi Klienta (POK) Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz w POK domów maklerskich – uczestników konsorcjum dystrybucyjnego. Minimalny zapis składany w transzy wynosi 30 sztuk akcji, zapisy składane będą po cenie emisyjnej.
-Doradcą finansowym spółki jest Addventure Sp. z o.o., a oferującym Dom Maklerski BOŚ S.A.
-Po zakończeniu oferty publicznej obecni akcjonariusze i jednocześnie założyciele spółki pozostaną w posiadaniu pakietu akcji reprezentującego nie mniej niż 75% kapitału zakładowego.

Terminy oferty publicznej
-Otwarcie oferty publicznej/ publikacja prospektu - 22 października 2013 r.
-Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 30 października 2013 r.
-Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych - 30-31 października 2013 r. (deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00)
-Podanie do publicznej wiadomości ceny akcji oraz liczby akcji w poszczególnych transzach - najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 4 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej - 4-12 listopada 2013 r.
-Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych - 4-8 listopada 2013 r.
-Planowany przydział akcji serii E - do 15 listopada 2013 r. (do 3 dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów)

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18.10.2013 roku, który jest dostępny po jego opublikowaniu w dniu 22.10.2013 roku w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://mercatormedical.eu oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Mercator Medical S.A., a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

Więcej informacji na stronie http://mercatormedical.eu
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy