Forum Forum inwestycyjneFundusze

Nasza Polska Złotówka.........

Nasza Polska Złotówka.........

skomentuj
Bartosz Milewski / 2007-11-29 20:01
Nasza waluta lekko się osłabiła, znacznie jednak mniej niż można by oczekiwać po spadkach na giełdzie. Wyraźnie wskazuje to na spokój inwestorów zagranicznych. Zmienność na rynku walutowym była jednak znaczna, głównie z uwagi na sytuację na rynkach akcji. Rynki finansowe odebrały bowiem wyniki wyborów i koalicję jaka się po nich utworzyła, jako szansę na politykę w większym stopniu sprzyjającą przedsiębiorcom i gospodarce. Premia była na tyle znacząca, że oczekiwać możemy w krótkim okresie utrzymania się kursu na niezmienionym poziomie. W dłuższej perspektywie trend umacniania się złotówki wydaje się nadal niezagrożony. Znaczące osłabienie złotówki jest bardzo mało realne, tak więc strategia zabezpieczania się przed takim ryzykiem ekspozycją na waluty obce, wydaje się bezcelowa i kosztowna. Dla inwestora w/w sytuacja oznacza rekomendację do trzymania się w miarę możliwości produktów denominowanych w rodzimej walucie.
Wyświetlaj:
miki3d / 2007-11-30 17:08 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
Absolutnie się nie zgadzam z dwoma ostatnimi zdaniami tego komentarza. Złotówka wzmacnia się jedynie wobec walut krajów rozwiniętych. Natomiast nie wzmacnia się w stosunku do walut krajów "emerging markets". Fundusze inwestujące na tych rynkach, a denominowane w EUR, USD czy GBP korzystają zarówno z faktu, iż gospodarki tych krajów rozwijają się szybciej niż innych (nawet Polskich), jak i z umacniania się okalnej waluty, w której tak na prawdę inwestują fundusze.
Przykładając ten komentarz do tego, co działo się np. przez ostatni rok, kiedy złotówka się umacniała widać wyraźnie, że są rynki wschodzące, które zyskują mocniej niż polski. Wyniki funduszy np. dolarowych inwestujące w emerging markets nawet po ponownym przewalutowaniu na złotówki uzyskały lepsze wyniki, niż fundusze złotówkowe inwestujące w Polsce.
A więc ja rekomenduję przeważenie inwestycji walutowych w stosunku do klasycznego modelu teorii Markowitza.
Bartosz Milewski / 2007-11-30 18:24 / Bywalec forum
Mam rozumieć ze twoim zdaniem złotówka będzie się osłabiać ???
Nie mam nic przeciwko rynkom wschodzącym , lecz poziom ryzyka jest inny.
Widzisz ty mówisz co było , ja pisze o tym co może być, sam pomyśl co może być bardziej urzyteczne dla osób które myślą o inwestowaniu. Skoro podajesz za doradcę powiedz o tym co może być a nie jak większosć agentów opierasz wypowiedzi na histori, bez problemu można mówić fundusz X zarobił tyle, ale ja nie wiem czy tyle będzie nadal zarabiał.
miki3d / 2007-12-01 13:31 / Pan Forumowicz (ponad 500 wypowiedzi)
Owszem złotówka będzie się osłabiać w stosunku do walut krajów rozwijających się szybciej od nas. Tak nalezy rozumieć moją myśl. Wyjątek stanowi chiński yuan, który jest sztywno powiązany z dolarem amerykańskim, choć jak pamiętam bank centralny Chin czasem dokonuje częściowej waloryzacji yuana (co zawsze skutkuje umocnieniem). Ewentualne uwolnienie yuana (co niestety nie nastapi w najbliższych latach) spowodowałoby jego błyskawiczne umocnienie się w stosunku do innych walut, czyli fundusze dolarowe czy eurowe rynku chińskiego w momencie przeprowadzenia takiej operacji zyskałyby astronomicznie w momencie.

Ponadto uważąm za stosowne uzupełnianie portfela klienta funduszami hedgingowymi, a te denominowane są w oryginale tylko w walutach obcych (Schroders, Nordea, Superfund).

Co do planów na przyszłość: uważam, że część akcyjną portfela klienta należy eksponować bardziej na zagranicę. I nie jest to tylko moje spostrzeżenie. Pewnie Ty też spotykasz się z zarządzającymi zagranicznymi funduszami (jak FT, BR ML, Robeco) i słuchasz ich komentarzy. Jak dotąd ich prognozy są bardzo trafne, więc moje myślenie jest naznaczone opiniami profesjonalistów.

Historia dużo uczy. Często patrzę na wyniki historyczne funduszu oraz na historią zarządzającego. Porównuję ich zachwanie na wzrostach i spadkach i wyciągam wnioski. Jeśli szukam funduszu w danej klasie aktywów, to jest to jeden z podstawowych (obok poziomu opłat) sposobów doboru.
Bartosz Milewski / 2007-11-30 18:36 / Bywalec forum
Pozatym jakbys dobrze czytał to byś odnalazł ten post:
http://www.money.pl/forum/temat,6,809661,809661,40,0,swiat-;rynki;ktore;ucza;polskich;inwestorow;pokory;.html
jest w nim opisany rynek zagraniczny.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy