Forum Forum ubezpieczeńSamochodowe

nie poinformowałem ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu

nie poinformowałem ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu

skomentuj
bmc1 / 2009-08-04 14:45
W 2007 roku sprzedałem auto, wszystkich powinności z tym związanych dopełniłem. Jednak nie poinformowałem ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, teraz wystosował on do mnie pismo wzywające mnie do zapłaty zaległego oc na kwotę ponad 700 złotych. Powołał się przy tym na ustawę z 22 maja 2003 roku, która przecież wyraźnie mówi, że na nabywcę przechodzą obowiązki wynikające z polisy - to ona ma obowiązek wyrejestrować auto w TU! W jaki sposób powinienem dochodzić teraz swoich racji? czy wystarczy wysłać ubezpieczycielowi (choć po terminie) umowę kupna-sprzedaży i wtedy obciążenie finansowe trafi do właściwej osoby? jeśli ktoś mógłby mi również wytłumaczyć zwrot, który został użyty w ustawie: Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarną wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
Wyświetlaj:
zona pendrivika / 62.29.164.* / 2009-08-06 09:25
Większości firm wystarczy, jak doniesiesz umowę kupna-sprzedaży. Nie wiem, gdzie byłeś ubezpieczony. Natomiast jeśli chodzi o zapis ustawy, oznacza on mniej więcej tyle dla Ciebie, że dopóki firma, w której miałes OC nie otrzyma wpłaty należnej składki bedzie dochodzićswojej kasy zarówno od tego, kto sprzedał jak i od tego, który kupił. Generalnie ta zasada dotyczy tylko sytuacji, kiedy do zbycia pojazdu doszło w okolicy miesiąca od wymagalnego terminu płatności całej skłądki albo jej raty.
skomentuj

Najnowsze wpisy