Forum Polityka, aktualnościKraj

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta

Obywatelstwo polskie. Nowe zasady nadawania przez prezydenta

skomentuj
Wyświetlaj:
spatryfikowana / 79.184.241.* / 2013-01-23 11:21
mam pytanie = mój mąż jest Anglikiem , mieszkamy oddzielnie - on tam j a tu - na wszystko wplywają pieniądze. chcemy uzyskć dlań obywatelswo polskie - i co teraz? według nowych zasad?
Proszę o odpowiedź.
Gość999 / 46.113.159.* / 2013-02-22 16:25
Jestem obywatelką polską. Mój mąż jest Rosjaninem. Otrzymał rok temu kartę pobytu na okrs oznaczony. I nie może jej przedłużyć ani wystąpić o kartę stałą ponieważ przez ostatni rok nie przebywał minimum 3 miesiące w Polsce. Nadmieniam, że mąż jest marynarzem i ostatni rok prawie cały spędził na statku. 3 miesiące siedział w Polsce i nie miał pracy więc musiał podjąć decyzję powrotu na statek. Pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oznajmił: Takie sa przepisy a jeśli ma taką ma pracę to nie potrzebuje karty stałego pobytu. Wynika z tego, że człowiek, który chce otrzymać czy kartę czsowego pobytu czy stałego nie ma prawa pracować czy wykonywać swojego zawodu. Powinien siedzieć w domu i patrzyć w sufit i czekać na kartę pobytu. Rachunki zapłaci oczywiście Urząd Wojewódzki i nakarmi rodzinę, Wyglada na to, że meliniarz szybciej dostanie taką kartę bo jest na miejscu , mimo, że nie pracuje niż mój mąż inżynier, oficer, który wykonuje swój zawód i nie ma takiego prawa i jak powiedział pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie „niech sobie robi wizy”. Biorąc pod uwagę fakt, że oczekiwanie na wize trwa minimum miesiąc to jakoś nie widzę możliwości spotkania się z mężem w ogóle jeśli jego rejsy są 8 czy 9 miesięczne w tym 2-3 tygodnie wolnego. No chyba, że wizę dadzą w ciągu 2 dni (Tak jest w Niemczech). Natomiast w Polsce trwa to do 6 tygodni. Polska nie zapewnia też pracy cudzoziemcom o cztym zostałam również poinformowana. Więc mąż mój powinien otrzymać karte pobytu i umierać w Polsce z głodu. A jak chce iść iść na statek to karty nie dostanie. Niemcy, Hilandia, Dania, Anglia rzyjmuje Polaków, daje im pracę, wysyła na darmowe szkolenia, naukę języka i daje zasiłki. Natomiast Polacy dla obcokrajowców nie robią nic. Weszli do Unii chyba tylko po to aby wziąć pieniądze natomiast przepisy unijne lecą sobie między muzą a prawdą.
Dyrektywa Unijna mówi:

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG oraz 93/96/EWG.
Członkowie rodziny obywateli Unii niebędący obywatelami państwa członkowskiego muszą ubiegać się o kartę pobytową członka rodziny obywatela Unii. Karta pobytowa jest ważna przez pięć lat od dnia wydania. (Muszą le nie mogą co wynika z przepisów polskich).
Przepisy wspólne dla prawa pobytu i prawa stałego pobytu

Obywatele Unii kwalifikujący się do prawa pobytu lub prawa do stałego pobytu oraz członkowie ich rodzin są traktowani na równi z obywatelami tego państwa członkowskiego w zakresie ustanowionym w Traktacie.

Są to dyrektywy , które nie sa uznawane przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Prawadopodobnie gdy wejdzie to w życie (z dnia na dzień jak to bywa w naszym kraju), okaże się, że Polska nie jest w ogóle przygotowana do tego. (tak było z licencjami transportowymi , które do dziś dnia nie są uregulowane i masą osób poszła na bruk).
Karta stałego czy też czasowego pobytu daje takie same obowiązki i prawa jak Polakowi. Ale z powyższej sytuacji tak nie wynika. Cudzoziemiec na karcie czasowego pobytu nie ma prawa pracować w swoim zawodzie, gdyż narusza warunki otrzymania karty. (To jest szantaż i naruszenie prawa człowieka). Gdyby mój mąż nie podjąłby pracy na statku umarlibyśmy z głodu w tym mieście bezrobocia i co nam po tym kawałku plastikowej kary skoro warunki życia w Polsce są tragiczne. Pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oczywiście tego nie rozumie bo jak powiedział „ jest bardzo duża kolejka do otrzymania polskiego obywatelstwa”. No cóż nie wiem kto się o to obywatelstwo stara chyba jedynie kraje 3 świata. I tak sobie myślę , moje własne państwo zmusza mnie do wyjazdu tego kraju. Ponieważ nie gwarantuje mi niczego prócz nienormalnych rachunków za gaz (a raczej mieszankę azotowo-węglową) naliczanych chorych ryczałtów , takich samych za energię, bezrobocie i zero możliwości, żadnego zabezpieczenia. Całe szczęście, że w ciążę nie zaszłam bo przecież mąż pracować by nie mógł. Ciąży usunąć nie można , pracy nie dają, pomocy dla matek z dziećmi zero, zasiłąki głodowe, nawet na mleko dla dziecka nie starczy i a maż siedzieć i czekać na kawałek plastikowej karty, która mu nic nie da. To chyba zbyt wielkie wyrzeczenie jak dla tej karty !!!!! I kto w kolejce po obywatelstwo polskie stoi i po co ????
Stwierdziliśmy, że sprzątając ulice w Niemczech będziemy meili więcej szacunki i godności osobistej niż w Polsce przede wszystkim dlatego że szanuje się tam człowieka a przepisy unijne są wprowadzane z rozsądkiem i dla ludzi a nie po to aby nakraść pieniędzy i o ludzi nie dbać. Zrozumiałe jest, że wszelkie unijne przepisy nie są wprowadzane szybko, gdyż uderza to w Rząd, który nie jest zainteresowany przyszłością ludzi w Polsce. N
odszkodowania@ / 2012-08-28 15:34
Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski.
POWINNO BYĆ " BIEGLE W MOWIE I PIŚMIE ZNAJĄ JĘZYK POLSKI ORAZ HISTORIĘ POLSKI".
Obawiam się że nasza władza kupuje sobie elektorat za nasze pieniądze.
..ski / 209.93.66.* / 2018-01-05 15:58
obawiam się że nic się nie zmieniło a wręcz przeciwnie od tamtej pory. Nie mniej jednak takie błedy wychodzą dopiero kiedy przychodzą ciężkie czasy....
JAREKPHUAVAE / 79.184.81.* / 2012-08-28 15:32
Do takiego uznania są uprawnieni wszyscy obcokrajowcy którzy: przebywają w Polsce co najmniej trzy lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, mają regularny dochód oraz tytuł prawny do mieszkania, a także znają język polski.
POWINNO BYĆ " BIEGLE W MOWIE I PIŚMIE ZNAJĄ JĘZYK POLSKI ORAZ HISTORIĘ POLSKI".
Obawiam się że nasza władza kupuje sobie elektorat za nasze pieniądze.
poprawni do bulu / 213.195.183.* / 2012-08-15 08:17
Izrael wolał dać tysiaka i odesłać kłopotliwych.
skomentuj

Najnowsze wpisy