Forum Forum emerytalneZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS

czorny2503 / 2016-11-14 08:08
Zmarł dziadek w wieku 77 lat , był na emeryturze (do emerytury dostawał dodatkowo jakieś dodatki za czynniki szkodliwe , przy których pracował w przeszłości) , podczas pracy w przeszłości dziadek zachorował na chorobę płuc POchp ,później przeszedł na rentę oraz po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę. Po śmierci dziadka babcia złożyła wniosek do ZUS o przyznanie renty rodzinnej wraz z tymi dodatkami , ZUS wydał odmowę , stwierdzając , że do zgonu się nie przyczyniła choroba zawodowa. Co można w tej sprawie zrobić?
Wyświetlaj:
wiwan / 2016-11-14 09:22
To co w tytule- odwołać się od decyzji ZUS zgodnie z pouczeniem z decyzji (termin, właściwy sąd), a jeśli Zakład nie zmieni decyzji- przekonać sąd o tym, że dziadek zmarł ze wspomnianego powodu.

Dodatkową dokumentacją medyczną itp.
wiwan / 2016-11-17 08:24
I w ramach uzupełnienia:

Zasadą r.rodzinnej jako świadczenia pochodnego jest to, że ewentualne dodatki jakie miał zmarły do swojego świadczenia NIE przechodzą na uprawnionych do renty po nim.
Babcia więc przechodząc na r. rodzinną zachowa dodatki, ale swoje jeśli prawo do nich posiada.

Nie ma osobnego dodatku do emerytury za pracę w war. szczególnych. Może dziadek miał np. ekwiwalent pieniężny jako były górnik czy kolejarz ( zamiast deputatu węglowego ).

Owszem jest dodatek tego typu, ale wyliczany z ustawy o e. pomostowych tym, którzy z e. pomostowej ze względu na warunki stażowe nie skorzystali, ale jednorazowo wchodzi on po prostu do kapitału początkowego. To nie dotyczyło dziadka ze względu na jego rocznik.

Może dziadek był uprawniony przed przejściem na emeryturę do renty wypadkowej, więc mógł łączyć pobieranie 1/2 emerytury i całej renty albo odwrotnie.

Takie uprawnienie nie dotyczy rencisty rodzinnego. Czyli babcia nie mogłaby łączyć 1/2 swej emerytury + r. rodzinnej wypadkowej albo swej emerytury i 1.2 r. rodzinnej wypadkowej.

Nie wiem więc, czy jakiekolwiek udowadnianie powodu śmierci ma sens.

Najnowsze wpisy