Forum Forum emerytalneZUS

ZUS odwołanie od decyzji

ZUS odwołanie od decyzji

Krystyna Falkiewicz / 2012-07-04 09:23
Starałam się o przyznanie mi renty, ale ZUS wydał decyzję odmowną, nie za bardzo rozumeim dlaczego. Chciałabym się odwołać, czy mogę? i w jakim terminie muszę to zrobić?
wiwan / 2012-07-04 12:14
W terminie 30 dni zgodnie z pouczeniem jakie na owej decyzji się znajduje.
Jeśli odwołanie dotyczy kwestii medycznej- tj. braku niezdolności do pracy- zostanie ono nierozpoznane jeśli wcześniej nie było sprzeciwu/skargi na samo orzeczenie lekarza orzecznika.

Innymi słowy teraz można odwołać skutecznie się tylko w przypadku, gdy renty odmówiono z powodu braku minimalnych okresów ubezpieczenia lub okresu od ostatniego ubezpieczenia- czyli z powodów pozamedycznych.

Najnowsze wpisy