Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Odzyskiwanie należności a zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Odzyskiwanie należności a zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2013-02-07 11:45
Spółka nie uregulowała ostatniej faktury za moje usługi i aktualnie ma zawieszoną działalność. Czy od zawieszonej spółki mogę domagać się zapłaty? Robert
kpoplawska / 2013-02-07 11:50 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Zarząd spółki może zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z możliwości zawieszenia działalności można skorzystać tylko pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników w dniu składania wniosku o zawieszenie.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia spółka nie będzie osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale w okresie trwania zawieszenia ma ona prawo do:
•wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (np. płatności za czynsz za lokal)
•przyjmowania należności lub ma obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (czyli prawo do ściągania własnych wierzytelności),
•zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
•wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa.

W związku z tym, jeżeli zobowiązanie powstało przed datą zawieszenia wierzyciel ma prawo domagać się od zawieszonego podmiotu uregulowania zaległości i dochodzić swoich należności pieniężnych w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Zawieszony podmiot ma obowiązek uczestniczenia w procesie jako strona.

Działa to również w drugą stronę, a mianowicie zawieszony przedsiębiorca może również dochodzić należności, które powstały przed dniem zawieszenia. Przedsiębiorca może wzywać dłużnika do zapłaty zaległych należności oraz wytaczać powództwa. W okresie zawieszenia nie ma też przeszkód, aby zawieszony podmiot zbywał swoje wierzytelności na rzecz osób trzecich.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy