Forum Forum dla firmKsięgowość

Opodatkowanie sprzedaży samochodu zakupionego w Niemczech

Opodatkowanie sprzedaży samochodu zakupionego w Niemczech

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2010-04-07 10:04
Witam.
1. Firma jednoosobowa kupuje samochód w Niemczech na umowę. Wystawia fa
wewnętrzną, a następnie sprzedaje na podstawie fa VAT marża-czy tak można?
Czy powinna być wystawiona fa VAT. Jeśli dobrze rozumuję (jestem laikiem)
przy fa wewnętrznej VAT jest naliczony i odliczony jednocześnie, a czy przy
dalszej odsprzedaży nie należy VAT-u znowu naliczyć?
2. Jeżeli zakupiono samochód w Niemczech na fa to jakie jest dalsze
postępowanie?
gkatulska / 2010-04-07 12:02 / Grażyna Katulska, specjalista ds. rachunkowości, kadr i płac
Ad.1) Po pierwsze należy zastanowić się czy sprowadzając samochód osobowy z Niemiec nastąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ;Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Przy czym nabywcą towarów jest podatnik VAT (polski lub obcy), a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika oraz dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem VAT (polskim lub obcym). Tak więc wewnątrzwspólnotowe nabycie zależy od tego, od kogo został nabyty samochód (osoba prywatna, czy firma), decyduje status dostawcy. W pytaniu pisze Pan/ni , że samochód został nabyty na podstawie umowy kupna/sprzedaży ( sprzedający w związku z tym nie jest podatnikiem VAT). Jeśli sprzedający nie jest podatnikiem VAT , wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie nastąpi (nie należy naliczać/odliczać VAT). Co do dalszej odsprzedaży samochodu zakupionego w Niemczech i zastosowania specjalnej procedury opodatkowania na zasadzie VAT marża, musiałabym wiedzieć czy wykonuje Pan/ni czynności polegające na dostawie towarów używanych, czy ta odsprzedaż jest jednorazowa, a samochód został nabyty na potrzeby działalności, nie zaś w celu dalszej odsprzedaży. Jeśli ta odsprzedaż jest jednorazowa (sprzedaje Pan/ni środek trwały firmy) to nie można wystawić FV VAT marża. Trzeba wystawić zwykłą FV VAT. Stawka będzie zależeć od tego, po jakim czasie ta odsprzedaż nastąpi. Jeśli po upływie pół roku to właściwa będzie stawka ZW. Przed upływem 6-ciu miesięcy – stawka 22%. Aby zastosować stawkę ZW muszą być spełnione dwa warunki: VAT przy zakupie nie jest odliczony (warunek spełniony przez Pana/nią) i okres używania przez podatnika dokonującego dostawy wyniósł co najmniej pół roku od nabycia.
Ad.2) Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego przez polskiego podatnika wystąpi w przypadku, gdy sprzedawcą był niemiecki podatnik. Nie pisze nic Pan/ni o tym czy samochód jest nowy czy używany. Zakładam, że samochód to pojazd używany (a nie nowy). Ma to znaczenie, gdyż dla tzw. nowych środków transportu przewidziane są nieco inne mechanizmy opodatkowania. Zakup używanego samochodu przez polskiego podatnika VAT w Niemczech, od niemieckiego podatnika, będzie miało charakter wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Miejscem powstania obowiązku podatkowego, czyli tzw. miejscem świadczenia, jest w tym przypadku Polska, polski podatnik ma więc obowiązek rozliczenia w kraju podatku od przeprowadzonej transakcji. Mechanizm opodatkowania tej transakcji odpowiada ogólnej zasadzie opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W tym przypadku rozlicza Pan/ni podatek VAT należny i naliczony. Polski podatnik będzie miał również obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego, na ustalonym wzorze deklaracji VAT-23, o nabyciu środka transportu oraz dołączenia kopii faktury potwierdzającej dokonanie transakcji, a także zapłaty podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, jest on również zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym kwartalną informację podsumowującą, zawierającą dane dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Najnowsze wpisy